• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Prawo korporacyjne

  Zespół Prawa korporacyjnego posiada szerokie doświadczenie w obsłudze spółek prywatnych i publicznych oraz we wsparciu wspólników i akcjonariuszy, zarządów oraz rad nadzorczych w bieżących sprawach związanych z zakładaniem i prowadzeniem spółek, jak również w kwestiach dotyczących przestrzegania zasad ładu korporacyjnego (corporate governance).

  Kancelaria doradza również klientom w transakcjach fuzji i przejęć (M&A) na wszystkich ich etapach, rozpoczynając od pomocy przy opracowaniu listu intencyjnego, poprzez negocjacje i opracowywanie treści umów przedwstępnych, inwestycyjnych oraz transakcji opartych o formułę share deal oraz asset deal, jak również w przeprowadzeniu prawnych badań due diligence.

  Kancelaria posiada również doświadczenie w zakresie złożonych sporów korporacyjnych. Reprezentujemy wspólników i akcjonariuszy w sporach pomiędzy pozostałymi wspólnikami lub akcjonariuszami, spółkami oraz ich organami.

  Dla zainteresowanych podmiotów realizujemy szkolenia dla członków organów spółek z zasad funkcjonowania organów wewnętrznych spółek oraz charakteru odpowiedzialności piastunów organów spółek.

  Lider specjalizacji

  dr Dominik Lubasz
  T: + 48 509-824-632
  E: dominik.lubasz@lubasziwspolnicy.pl

  Nasze usługi

  Zespół prawa korporacyjnego naszej kancelarii doradza na trzech głównych płaszczyznach, na które składają się:

  Doradztwo korporacyjne

  W zakresie prawa korporacyjnego doradzamy w kwestiach związanych z:
  • bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców, w tym przygotowywaniem uchwał organów spółek,
  • doradztwem i wyborem odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej, z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorców,
  • zakładaniem spółek prawa handlowego oraz cywilnego, sporządzaniem umów i statutów spółek,
  • procesami łączenia, podziału i przekształceń spółek prawa handlowego oraz procesami restrukturyzacyjnymi, z uwzględnieniem aspektów podatkowych, pracowniczych oraz regulacyjnych,
  • podwyższeń i obniżeń kapitału zakładowego,
  • dobrowolnego i przymusowego wykupu akcji (squeeze-out), umarzania udziałów i akcji, wejść i wystąpień wspólników ze spółki,
  • opracowywania i wdrażania zasad ładu korporacyjnego (regulaminów organów spółek oraz innych wewnętrznych dokumentów korporacyjnych),
  • organizacją zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń, jak również pomocą w przeprowadzeniu posiedzeń zarządów oraz rad nadzorczych,
  • reprezentowaniem wspólników i akcjonariuszy na zgromadzeniach wspólników oraz walnych zgromadzeniach,
  • tworzeniem struktury grup spółek (holdingów),
  • zakładaniem oddziałów i przedstawicielstw,
  • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami i organami państwowymi w związku z bieżącą działalnością podmiotów gospodarczych,
  • przygotowywaniem programów motywacyjnych dla wyższej kadry kierowniczej oraz menedżerów spółek akcyjnych,
  • rozwiązywaniem oraz likwidacją spółek.

  Doradztwo w zakresie transakcji M&A

  W zakresie transakcji fuzji i przejęć służymy pomocą w zakresie:
  • procesów akwizycji,
  • transakcjach pozyskania kapitału,
  • negocjacji postanowień umów inwestycyjnych oraz porozumień typu joint venture,
  • negocjacji postanowień umów share deal oraz asset deal,
  • negocjacji i opracowywania treści porozumień wspólników i akcjonariuszy oraz projektowaniem rozwiązań w umowach spółek i statutach, które odzwierciedlają zasady współpracy pomiędzy wspólnikami,
  • pomoc w uzyskaniu zgód regulacyjnych organów antymonopolowych lub nadzoru finansowego (KNF) potrzebnych do przeprowadzenia fuzji i przejęć,
  • przeprowadzanie prawnych badań due deligence,
  • wrogich przejęć oraz obronach przed wrogimi przejęciami,
  • wyjścia z inwestycji.

  Doradztwo związane ze sporami korporacyjnymi

  Spory korporacyjne obejmują doradztwo i reprezentowanie wspólników lub akcjonariuszy albo spółek przed sądami w zakresie:
  • sporów pomiędzy wspólnikami albo akcjonariuszami spółek,
  • sporów pomiędzy wspólnikami albo akcjonariuszami spółek a spółkami lub ich organami,
  • zaskarżenia uchwał organów spółek,
  • reprezentowania praw mniejszości w spółkach kapitałowych.

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl