• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Polski
 • English
 • Deutsch
 • Nowocześnie dla biznesu

  Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych to wiedza, kompetencje i wieloletnie doświadczenie naszych radców prawnych i adwokatów w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie nieruchomości, prawie IT oraz ochronie danych osobowych.
  Zapraszamy do naszych oddziałów w Łodzi, Warszawie i Wrocławiu.

  Ochrona danych osobowych. Poradnik praktyczny

  Ochrona danych osobowych. Poradnik praktyczny to kompleksowe opracowanie przepisów o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

  Ochrona danych osobowych. Poradnik praktyczny to kompleksowe opracowanie przepisów o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Odnosi się do aktualnych poglądów, wytycznych i orzecznictwa sądów administracyjnych, TSUE, Prezesa Urzędu …

  Zobacz publikację

  „Podejście oparte na ryzyku w projekcie aktu w sprawie sztucznej inteligencji i RODO” – Kwartalnik Prawo Nowych Technologii

  Na łamach publikacji omówiła problematykę podejścia opartego na ryzyku w projekcie aktu w sprawie sztucznej inteligencji i RODO.

  Na łamach publikacji, r. pr. Monika Susałko, liderka specjalizacji IP/IT/Nowe technologie oraz wspólniczka naszej kancelarii, omówiła problematykę podejścia opartego na ryzyku w projekcie aktu w sprawie sztucznej inteligencji i RODO. W artykule autorka wskazała między innymi …

  Zobacz publikację

  Reklama. Aspekty prawne. Nowe wyzwania

  Książka pod redakcją naukową dr. hab. Moniki Namysłowskiej prof. UŁ

  W książce omówiono, istotne w praktyce i dyskusyjne w nauce, kluczowe zagadnienia dotyczące prawa reklamy, w tym m.in.: • zwalczanie nieuczciwej reklamy (istotność wprowadzenia w błąd, użycie znaku towarowego konkurenta w reklamie porównawczej, reklama wywołująca lęk, …

  Zobacz publikację

  InsurTech. Nowe technologie w branży ubezpieczeń

  dr Dominik Lubasz

  To pierwsze w Polsce, prekursorskie opracowanie dotyczące prawnych aspektów problematyki InsurTech (Insurance Technology), czyli dotyczące zaawansowanych technologicznie instytucji ubezpieczeniowych lub firm współpracujących z sektorem ubezpieczeniowym. Zawiera informacje przydatne z perspektywy towarzystw ubezpieczeniowych, wprowadzających kolejne rozwiązania …

  Zobacz publikację

  Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami w prawie Unii Europejskiej. W poszukiwaniu modelu ochrony

  Monografia przeznaczona dla prawników praktyków, w tym sędziów, adwokatów i radców prawnych. Zainteresuje też właścicieli firm prowadzących działalność w Polsce i za granicą.

  W monografii przeanalizowano m.in. następujące zagadnienia: • pojęcie i specyfikę nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami, • rodzaje przepisów prawnych zakazujących np. klauzula generalna, czarna lista, • reklamę wprowadzającą w błąd i reklamę porównawczą, • tajemnicę przedsiębiorstwa, • opóźnienia w płatnościach, • …

  Zobacz publikację

  Gdańskie Studia Prawnicze. Reforma ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej – praktyka i orzecznictwo

  dr Dominik Lubasz, dr Edyta Bielak-Jomaa

  Publikacja pod redakcją naukową Wojciecha R. Wiewiórowskiego. W publikacji znajdują się artykuły prawników z naszej kancelarii: „Warunki wyrażania zgody jako przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych” aut. dr. Dominika Lubasza, „Realizacja obowiązków administratora danych w związku z powierzeniem …

  Zobacz publikację

  Handel elektroniczny. Praktyczny poradnik

  r. pr. Witold Chomiczewski, apl. radc. Hubert Kutkiewicz, adw. Kinga Majczak-Górecka, r. pr. Monika Susałko, adw. Adam Szkurłat, adw. Michał Żmijewski

  Handel elektroniczny to ogromna i wciąż dynamicznie rozwijająca się gałąź światowej gospodarki. Specyfika tej branży wymusiła wytyczenie ram prawnych jej funkcjonowania zarówno na gruncie prawa unijnego, jak i polskiego. Każdy uczestnik handlu internetowego powinien znać swoje …

  Zobacz publikację

  Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii

  dr Dominik Lubasz

  Publikacja zawiera kompleksowe i wszechstronne omówienie zagadnień dotyczących rozwoju sztucznej inteligencji (SI) i nowoczesnych technologii. Czytelnik znajdzie tu informacje na temat prywatno- i publicznoprawnych aspektów tej dziedziny, a także korzyści oraz ryzyk związanych z jej …

  Zobacz publikację

  Contracting and Contract Law in the Age of Artificial Intelligence

  prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska

  Książka zapewnia oryginalny, zróżnicowany i aktualny wgląd w naturę, zakres i implikacje sztucznej inteligencji (AI), zwłaszcza uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego, w odniesieniu do praktyk kontraktowych i prawa umów. Rozdziały zawierają unikalną, krytyczną i …

  Zobacz publikację

  Internet and New Technologies Law. Perspectives and Challenges

  dr Dominik Lubasz, prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska

  Publikacja stanowi zbiór tematów Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF2021 w Polsce, który został poświęcony zagadnieniom nowych technologii i Internetu. >>>Publikacja dostępna w internetowej sprzedaży<<<   Wydawnictwo: Nomos ISBN: 978-3-8487-8307-6 Rok publikacji: 2021 Pod redakcją:  prof. Dariusza Szostka i prof. Mariusza Załuckiego

  Zobacz publikację

  Analiza ryzyka i bezpieczeństwo danych w kancelariach prawnych

  Najnowsze rozstrzygnięcia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w tym w zakresie administracyjnych kar pieniężnych oraz organów nadzorczych w innych państwach członkowskich, a także orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

  W książce przedstawiono najnowsze decyzje Komisji Europejskiej dotyczące transferów danych do państw trzecich oraz standardowych klauzul umownych w umowach powierzenia przetwarzania danych, a także wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych oraz organów samorządów zawodowych radców prawnych …

  Zobacz publikację

  Ochrona sygnalistów. Praktyczny poradnik z wzorami dla sektora publicznego i prywatnego

  Współautorem publikacji jest r. pr. dr Dominik Lubasz. Poradnik przygotowali doświadczeni prawnicy, praktycy i przedstawiciele prawa w obszarze Compliance.

  Książka stanowi pierwsze na rynku, kompleksowe omówienie kwestii przygotowania i wdrażania procedury ochrony sygnalistów. W sposób praktyczny wyjaśnia problematykę przygotowywania i wdrażania procedury ochrony sygnalistów, czyli osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej, zarówno w podmiotach …

  Zobacz publikację

  Künstliche Intelligenz und Robotik. Rechtshandbuch

  Sztuczna inteligencja i robotyka - podręcznik prawniczy. Współautorem jest dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ

  Podręcznik przedstawia prawidłowe wykorzystanie sztucznej inteligencji i robotyki w kontekście zagadnień prawnych. To pierwsza praca, która zawiera ogólny przegląd tych dynamicznie rozwijających się technologii, które w coraz większym stopniu stają się przedmiotem zainteresowania biznesu, nauki, …

  Zobacz publikację

  Ochrona konsumencka przedsiębiorców

  Publikacja pod redakcją r. pr. Witolda Chomiczewskiego LL.M. - wspólnika w Kancelarii Lubasz i Wspólnicy

  Książka omawia praktyczne aspekty związane z nowym uprawnieniem, które obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. Uprawnienie to dotyczy korzystania z ochrony konsumenckiej przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.   Odpowiedzi na ważne pytania znajdą w niej zwłaszcza …

  Zobacz publikację

  MERITUM. Ochrona danych osobowych

  „MERITUM. Ochrona danych osobowych” pod redakcją naukową dr. Dominika Lubasza stanowi kompleksowe tak teoretyczne, jak i praktyczne omówienie przepisów, które kształtują ochronę danych osobowych. Opracowana przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

  „MERITUM. Ochrona danych osobowych” pod redakcją naukową dr. Dominika Lubasza stanowi kompleksowe tak teoretyczne, jak i praktyczne omówienie przepisów, które kształtują ochronę danych osobowych. Opracowana przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Publikacja prezentuje problematykę RODO w obszarze: …

  Zobacz publikację

  „Rok RODO” – red. dr Wojciech R. Wiewiórowski i dr Hanna Wolska

  Rozdział autorstwa dr. Dominika Lubasza pt. "Big brother is watching you. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji w kontekście zasad legalności i przejrzystości".

  Monografia w dziesięciu rozdziałach prezentuje różne zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Opierają się one na doświadczeniach praktycznych z pierwszego roku stosowania RODO. Publikację można kupić TUTAJ.

  Zobacz publikację

  Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz

  Współautorem publikacji jest r. pr. dr Dominik Lubasz, r. pr. Witold Chomiczewski, LL.M., dr Joanna Łuczak-Tarka, adw. Natalia Zawadzka i adw. Michał Żmijewski

  W przedsprzedaży dostępny jest już komentarz do ustawy o ochronie danych osobowych pod redakcją dr. Dominika Lubasza! Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone do polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Komentarz obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące: regulacji statusu i …

  Zobacz publikację

  Guide to the GDPR

  Współautorem publikacji jest r. pr. dr Dominik Lubasz, r. pr. Witold Chomiczewski, LL.M. i Adrianna Michałowicz

  W przedsprzedaży dostępna już jest najnowsza publikacja o RODO! Przewodnik po RODO to kompleksowy, praktyczny opis obowiązków przedsiębiorstw i innych organizacji wynikających z RODO, podający przykłady zastosowania, wyjaśniający praktyczne implikacje i relacje między poszczególnymi postanowieniami RODO, a …

  Zobacz publikację

  Dyrektywa fałszywkowa a RODO. Bezpieczeństwo leków. Obowiązki wytwórców, hurtowników i aptek. Wzory umów i procedur

  Współautorem publikacji jest r. pr. dr Dominik Lubasz i apl. Julia Wawrzyńczak

  Książka ta to praktyczny poradnik o przeciwdziałaniu fałszywemu obrotowi leków. W publikacji znajduje się: omówienie zakresu stosowania Dyrektywy Fałszywkowej w Polsce i na terenie UE, uwzględnienie najnowszej nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne, która zaostrza sankcje karne …

  Zobacz publikację

  Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe. Zagadnienia wybrane

  Współautorami publikacji są r. pr. dr Dominik Lubasz, prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska i dr Berenika Kaczmarek-Templin.

  Publikacja stanowi monograficzne opracowanie praktycznych zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją, blockchainem, cyberbezpieczeństwem oraz danymi osobowymi. Książka składa się z siedemnastu artykułów, w których omówiono m.in.: prawne aspekty systemów sztucznej inteligencji, problem sztucznej inteligencji jako sztucznej osoby prawnej, …

  Zobacz publikację

  Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami

  Współautorem publikacji jest r. pr. dr Dominik Lubasz.

  Książka zawiera liczne przykłady, które pomogą czytelnikowi w zrozumieniu wymagań w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych, oraz praktyczne wskazówki ułatwiające ich realizację. W publikacji zamieszczono także wzory oraz instrukcje krok po kroku wyjaśniające, w jaki sposób wypełnić dany wzór i dostosować …

  Zobacz publikację

  Polska i Europejska Reforma Ochrony Danych Osobowych

  Redakcja Naukowa: dr Edyta Bielak - Jomaa, dr Dominik Lubasz

  Monografia omawia zarówno polską reformę ochrony danych osobowych, która została przeprowadzona w latach 2014 - 2015, jak i europejską reformę ochrony danych osobowych. Od strony praktycznej zaprezentowane zostały najważniejsze instytucje wprowadzone rozporządzeniem w sprawie ochrony …

  Zobacz publikację

  Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 5.8.2015 r.

  Redakcja Naukowa: prof. dr hab. Anna Piszcz, prof. dr hab. Monika Namysłowska

  Dostępny jest już nowy komentarz do zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wprowadzający m.in. nowe zasady postępowania w sprawie niedozwolonych postanowień wzorców umów.   Jednym z redaktorów publikacji jest prof. UŁ dr hab. Monika Namysłowska, wspólnik naszej …

  Zobacz publikację

  Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz

  Redakcja naukowa: dr hab. Monika Namysłowska, dr Dominik Lubasz, Wolters Kluwer, 2015

  Autorzy: Izabela Barańczyk, Szymon Byczko, Witold Chomiczewski, Jakub Janeta, Przemysław Katner, Dominik Lubasz, Wiktor P. Matysiak, Izabela Mycko-Katner, Monika Namysłowska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska Publikacja dostępna jest w księgarni wydawnictwa Wolters Kluwer

  Zobacz publikację

  Ochrona praw osób prywatnych, publicznych i prawnych w internecie

  Bartosz Rodak, Natalia Zawadzka, PRESSCOM – Biblioteka IT Professional, 2015

  Przewodnik wyjaśnia problematyczne kwestie związane z ochroną praw przedsiębiorców i osób fizycznych w internecie. Zawiera przydatne wskazówki na temat walki z nieuczciwą konkurencją i zabezpieczania własności intelektualnej firmy. Na konkretnych przykładach tłumaczy, jak zażądać od …

  Zobacz publikację

  Ustawa o prawach konsumenta

  Redakcja: prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, adw. Dorota Karczewska, dr hab. Monika Namysłowska, C.H.Beck, 2015

  Autorzy: dr hab. Beata Giesen, dr hab. Monika Jagielska, adw. Dominik Jędrzejko, dr Berenika Kaczmarek-Templin, adw. Dorota Karczewska, prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner, dr Michał Krzykowski, prof. UŁ dr hab. Paweł Księżak, Małgorzata …

  Zobacz publikację

  Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej. Analiza prawnoporownawcza

  Monika Namysłowska

  Wolters Kluwer, Warszawa 2014

  Zobacz publikację

  Komentarz do ustawy o ochronie baz danych

  D. Lubasz (red.), M. Namysłowska (red.), Witold Chomiczewski

  Warszawa 2013.

  Zobacz publikację

  Handel elektroniczny. Bariery prawne

  Dominik Lubasz

  LexisNexis, Warszawa

  Zobacz publikację

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl