• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Legislacja

  Wspieramy przedsiębiorców i izby gospodarcze w działaniach legislacyjnych i reprezentujemy w toku procesu legislacyjnego.

  Wybierz specjalizację:

  1. I. wsparcie lobbystyczne
  2. II. analiza projektów przepisów i przygotowywanie stanowisk
  3. III. reprezentacja interesów
  4. IV. izby gospodarcze

  I. wsparcie lobbystyczne

  Przygotowujemy argumentację prawną do działań lobbingowych.

  Przykładowe usługi:
  1. identyfikacja barier prawnych w obowiązujących przepisach dla rozwoju danej branży lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej
  2. opracowywanie projektów zmian w obowiązujących przepisach

  Lider specjalizacji

  Witold Chomiczewski

  + 48 503-027-760

  II. analiza projektów przepisów i przygotowywanie stanowisk

  Przygotowujemy analizy projektów aktów prawnych dla przedsiębiorców pod kątem wpływu poszczególnych rozwiązań na ich działalność. Opracowujemy także stanowiska do takich projektów z prezentacją argumentów zmierzających do wprowadzenia zmian w projektowanych przepisach.

  Przykładowe usługi:
  1. przygotowanie opinii prawnych dotyczących projektów przepisów
  2. przygotowywanie projektów zmian w proponowanych projektach z uwzględnieniem zidentyfikowanych problemów

  Lider specjalizacji

  Witold Chomiczewski

  + 48 503-027-760

  III. reprezentacja interesów

  Reprezentujemy przedsiębiorców i izby gospodarcze w toku procesu legislacyjnego przed ministerstwami, w Sejmie i Senacie.

  Przykładowe usługi:
  1. uczestnictwo w spotkaniach w ministerstwach oraz komisjach sejmowych i senackich

  Lider specjalizacji

  Witold Chomiczewski

  + 48 503-027-760

  IV. izby gospodarcze

  Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną izb gospodarczych, w tym wsparciem w zakresie działań legislacyjnych. Prowadzimy również ustalenia z członkami izby w celu wypracowania stanowisk do projektów legislacyjnych i pogodzenia różnych interesów.

  Przykładowe usługi:
  1. przygotowywanie statutu i rejestracja w KRS
  2. obsługa posiedzeń organów izby gospodarczej
  3. opracowywanie opinii prawnych
  4. reprezentacja w toku sporów
  5. bieżąca obsługa prawna
  6. koordynacja prac nad projektami legislacyjnymi

  Lider specjalizacji

  Witold Chomiczewski

  + 48 503-027-760

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl