• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Polityka plików cookies

  § 1

  Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. z siedzibą w Łodzi, ul. Żwirki 17, 90-539 Łódź, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 465886, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 725-20-68-627, e-mail: info@lubasziwspolnicy.pl, zwana dalej „Wydawcą”, wprowadza politykę plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.

   

  § 2

  Pojęcie „Użytkownika” oznacza internautę odwiedzającego stronę internetową http://www.lubasziwspolnicy.pl/ oraz jej podstrony, zwaną dalej „Portalem”.

   

  § 3

  1. Użytkownik w celu skontaktowania się z Wydawcą musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
  2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi oraz rozwiązania poruszonej przez niego sprawy.
  3. Użytkownik może także skontaktować się z Wydawcą wykorzystując w tym celu podane w Portalu dane kontaktowe np. adres e-mail. W takiej korespondencji również podane zostaną dane osobowe np. adres e-mail.
  4. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w trakcie kontaktu z Wydawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

   

  § 4

  1. Administratorem danych osobowych jest Wydawca.
  2. Wydawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

   

  § 5

  Wydawca informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) Portalu oraz danych osobowych Wydawcy, dostawcy narzędzi służących do analityki Portalu oraz wysyłania newsletterów.

   

  § 6

  1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Wydawcy.
  2. W odniesieniu do danych przekazanych na potrzeby przygotowywanej oferty oraz pobrania e-booka Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych.
  3. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  4. Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Wydawcy lub podmiotu trzeciego, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

   

  § 7

  1. Wydawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu:
   1. niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązania sprawy przedstawionej w trakcie kontaktu Użytkownika z Wydawcą,
   2. marketingowym polegającym na promocji Wydawcy i jego usług (w tym za dodatkową zgodą Użytkownika, wysyłania newsletterów),
   3. przygotowania oferty współpracy.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu Wydawcy i jego usług, udzielenie odpowiedzi na pytanie Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy, analizowanie czy Użytkownik zapoznaje się z newsletterami oraz które z zawartych w nich treści interesują go najbardziej.
  3. Wydawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania na podany adres e-mail informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

   

  § 8

  Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Wydawcę lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z Wydawcą będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy. Dane osobowe przetwarzane w związku z przygotowywaną ofertą współpracy będą przetwarzane przez czas potrzebny na przygotowanie oferty i na czas jej obowiązywania oraz przez czas niezbędny dla wykazania prawidłowości wykonania praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej na podstawie przygotowanej oferty, tj. przez czas przedawnienia roszczeń lub czas przedawnienia zobowiązań podatkowych. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby wykonania umowy o udostępnienie e-booka będą przetwarzane przez czas konieczny dla jej wykonania oraz wykazania prawidłowości jej realizacji, tj. przez czas przedawnienia roszczeń lub czas przedawnienia zobowiązań podatkowych.

   

  § 9

  Wydawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

   

  § 10

  Użytkownik ma możliwości skontaktowania się z Wydawcą w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Jednak korespondencja w niektórych sprawach może wymagać podania swoich danych osobowych.

   

  § 11

  1. Wydawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wydawcy.
  2. Wydawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
   1. obsługi liczników odwiedzin, zapamiętywanie wybranej wersji językowej,
   2. dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Wydawcy analizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Portalu.

   

  § 12

  1. Wydawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
  2. Wydawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Wydawcę poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
  3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
   1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
   2. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
   3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
   4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
   5. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

   

  § 13

  Wydawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

   

  § 14

  1. Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.
  2. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika będą przekazywane spółce Google.
  3. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
  4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
  5. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

   

  § 15

  1. W przypadku pytań i opinii dotyczących Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: info@lubasziwspolnicy.pl.
  2. Polityka znajduje się na stronie http://www.lubasziwspolnicy.pl/polityka-plikow-cookies/ oraz w siedzibie Wydawcy.

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl