• Polski
 • English
 • Deutsch
 • IT/IP

  Własność intelektualna stanowi jeden z podstawowych walorów mogących stanowić istotę przewagi konkurencyjnej. Zapewnienie jej ochrony, bezpieczeństwa, rejestracji jest celem świadczenia naszych usług.

  Wybierz specjalizację:

  1. I. Pwp, patenty, znaki towarowe
  2. II. Monit, wdrożenia
  3. III. Obsługa podmiotów z branży IT
  4. IV. Prawo autorskie - media, IT, reklama, muzyka
  5. V. AI, IoT

  I. Pwp, patenty, znaki towarowe

  W ramach specjalizacji prawo własności przemysłowej kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw w zakresie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz wynalazków. Prowadzimy wszelkie sprawy związane z szeroko rozumianą własnością przemysłową.

  Przykładowe usługi:
  1. badanie zdolności znaku towarowego, wzoru przemysłowego, użytkowego lub wynalazku do ochrony w Polsce lub w UE;
  2. zgłaszanie i prowadzenie postępowania zgłoszeniowego znaków towarowych zmierzającego do uzyskania krajowej rejestracji w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej oraz unijnej w Urzędzie Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej (EUIPO) a także na podstawie procedur międzynarodowych w innych państwach na świecie;
  3. zgłaszanie i prowadzenie postępowania zgłoszeniowego wzorów przemysłowych zmierzającego do uzyskania rejestracji krajowej w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej oraz unijnej w Urzędzie Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej a także na podstawie procedur międzynarodowych w innych państwach na świecie;
  4. zgłaszanie i prowadzenie postępowania zgłoszeniowego wzorów użytkowych zmierzającego do uzyskania ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej;
  5. zgłaszanie i prowadzenie postępowań zgłoszeniowych wynalazków w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej oraz we współpracy z europejskimi rzecznikami patentowymi na podstawie procedur międzynarodowych w innych państwach na świecie, w tym np. w Europejskim Urzędzie Patentowym;
  6. wycena praw własności intelektualnej;
  7. audyt praw własności intelektualnej;
  8. prowadzenie postępowań negocjacyjnych i spornych przed urzędami i sądami powszechnymi i administracyjnymi;
  9. współpraca międzynarodowa tj. współpraca z kancelariami patentowymi i prawnymi z wielu krajów, obsługa zagranicznych przedsiębiorstw i ich reprezentacja w Polsce oraz ochrona interesów polskich przedsiębiorców w innych krajach;

  Lider specjalizacji

  Karolina Sztobryn

  +48 692 183 591

  II. Monit, wdrożenia

  Kompleksowa obsługa projektów wdrożeniowych rozwiązań IT zarówno z perspektywy dostawcy rozwiązania, jaki i zamawiającego.

  Przykładowe usługi:
  1. Opracowywanie projektów umów i negocjacje kontraktów wdrożeniowych, opieki serwisowej (SLA), umów rozwojowych i umów outsourcingowych w sposób uwzględniający relację między pojęciami prawnymi i pojęciami z zakresu zarządzania projektami.
  2. Wsparcie Klientów w projektach, w tym bieżące doradztwo dla kierowników projektów oraz PMO (Project Management Organization) z uwzględnieniem stosowanej przez Klienta metodyki realizacji projektów, w szczególności w zakresie komunikacji i dokumentacji projektowej (harmonogramy, wnioski o zmianę, dokumentowanie spotkań projektowych, raporty, protokoły odbioru)
  3. Wsparcie w zakresie bieżącej lub okresowej analizy ryzyka w projekcie oraz rekomendacje w zakresie zabezpieczenia ryzyka prawnego.
  4. Monitorowanie postępów w projekcie pod kątem ich właściwego ich dokumentowania

  Lider specjalizacji

  Monika Susałko

  +48 507 801 013

  III. Obsługa podmiotów z branży IT

  Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych z branży IT.

  Przykładowe usługi:
  1. projekty umów w modelu fixed price lub T&M
  2. projekty umów z uwzględnieniem odpowiedniej metodyki realizacji projektów (np. Waterfall, Prince2, Scrum, Agile)
  3. wsparcie w procesie negocjacyjnym z zamawiającymi,
  4. audyt modeli zatrudniania specjalistów IT oraz pozyskiwania praw do wyników ich prac, z uwzględnieniem przepisów

  Lider specjalizacji

  Monika Susałko

  +48 507 801 013

  IV. Prawo autorskie - media, IT, reklama, muzyka

  Doradztwo w zakresie umów licencyjnych w oparciu o różnorodne modele licencjonowania. Audyty obowiązujących umów licencyjnych oraz wsparcie Klientów podczas audytów przeprowadzanych przez dostawców oprogramowania.

  Przykładowe usługi:
  1. Opracowywanie projektów umów licencyjnych.
  2. Opracowywanie opinii prawnych w zakresie licencji.
  3. Wsparcie we wdrożeniu systemów typu SAM (Software Asset Managemant) i opracowaniu mapy uprawnień licencyjnych w organizacji.

  Lider specjalizacji

  Monika Susałko

  +48 507 801 013

  V. AI, IoT

  Zapewnienie ochrony prawnej własności intelektualnej związanej z tworzeniem systemów i narzędzi opartych na mechanizmach sztucznej inteligencji (AI) oraz Internetu Rzeczy (IoT).

  Przykładowe usługi:
  1. Analiza rozwiązan z perspektywy ochrony praw własnosci inteleketualnej
  2. Analiza i audyt dotyczący naruszania praw osób trzecich
  3. Opracowywanie umów przenoszących prawa lub umów licencyjnych
  4. Reprezentacja Klientów w sporach dotyczących własności intelektualnej

  Lider specjalizacji

  Dominik Lubasz

  + 48 509-824-632

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl