• Polski
 • English
 • Deutsch
 • IT/IP/Nowe technologie

  Własność intelektualna stanowi jeden z podstawowych walorów mogących stanowić istotę przewagi konkurencyjnej. Zapewnienie jej ochrony, bezpieczeństwa, rejestracji jest celem świadczenia naszych usług.

  Liderka specjalizacji

  Monika Susałko
  radczyni prawna
  T: +48 507-801-013
  E: monika.susalko@lubasziwspolnicy.pl

  W czym możemy pomóc?

  Do usług, jakie świadczymy w zakresie prawa ochrony danych osobowych należą:

  Pwp, patenty, znaki towarowe

  W ramach specjalizacji prawo własności przemysłowej kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw w zakresie znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz wynalazków. Prowadzimy wszelkie sprawy związane z szeroko rozumianą własnością przemysłową.
  Przykładowy przedmiot usługi:

  • Badanie zdolności znaku towarowego, wzoru przemysłowego, użytkowego lub wynalazku do ochrony w Polsce lub w UE.
  • Zgłaszanie i prowadzenie postępowania zgłoszeniowego znaków towarowych zmierzającego do uzyskania krajowej rejestracji w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej oraz unijnej w Urzędzie Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej (EUIPO) a także na podstawie procedur międzynarodowych w innych państwach na świecie.
  • Zgłaszanie i prowadzenie postępowania zgłoszeniowego wzorów przemysłowych zmierzającego do uzyskania rejestracji krajowej w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej oraz unijnej w Urzędzie Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej a także na podstawie procedur międzynarodowych w innych państwach na świecie.
  • Zgłaszanie i prowadzenie postępowania zgłoszeniowego wzorów użytkowych zmierzającego do uzyskania ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Zgłaszanie i prowadzenie postępowań zgłoszeniowych wynalazków w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej oraz we współpracy z europejskimi rzecznikami patentowymi na podstawie procedur międzynarodowych w innych państwach na świecie, w tym np. w Europejskim Urzędzie Patentowym.
  • Wycena praw własności intelektualnej.
  • Audyt praw własności intelektualnej.
  • Prowadzenie postępowań negocjacyjnych i spornych przed urzędami i sądami powszechnymi i administracyjnymi.
  • Współpraca międzynarodowa tj. współpraca z kancelariami patentowymi i prawnymi z wielu krajów, obsługa zagranicznych przedsiębiorstw i ich reprezentacja w Polsce oraz ochrona interesów polskich przedsiębiorców w innych krajach.

  Monit, wdrożenia

  Kompleksowa obsługa projektów wdrożeniowych rozwiązań IT zarówno z perspektywy dostawcy rozwiązania, jak i zamawiającego.
  Przykładowy przedmiot usługi:

  • Opracowywanie projektów umów i negocjacje kontraktów wdrożeniowych, opieki serwisowej (SLA), umów rozwojowych i umów outsourcingowych w sposób uwzględniający relację między pojęciami prawnymi i pojęciami z zakresu zarządzania projektami.
  • Wsparcie Klientów w projektach, w tym bieżące doradztwo dla kierowników projektów oraz PMO (Project Management Organization) z uwzględnieniem stosowanej przez Klienta metodyki realizacji projektów, w szczególności w zakresie komunikacji i dokumentacji projektowej (harmonogramy, wnioski o zmianę, dokumentowanie spotkań projektowych, raporty, protokoły odbioru)
  • Wsparcie w zakresie bieżącej lub okresowej analizy ryzyka w projekcie oraz rekomendacje w zakresie zabezpieczenia ryzyka prawnego.
  • Monitorowanie postępów w projekcie pod kątem ich właściwego ich dokumentowania

  Obsługa podmiotów z branży IT

  Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych z branży IT.
  Przykładowy przedmiot usługi:

  • projekty umów w modelu fixed price lub T&M
  • projekty umów z uwzględnieniem odpowiedniej metodyki realizacji projektów (np. Waterfall, Prince2, Scrum, Agile)
  • wsparcie w procesie negocjacyjnym z zamawiającymi,
  • audyt modeli zatrudniania specjalistów IT oraz pozyskiwania praw do wyników ich prac, z uwzględnieniem przepisów

  Prawo autorskie - media, IT, reklama, muzyka

  Doradztwo w zakresie umów licencyjnych w oparciu o różnorodne modele licencjonowania. Audyty obowiązujących umów licencyjnych oraz wsparcie Klientów podczas audytów przeprowadzanych przez dostawców oprogramowania.
  Przykładowy przedmiot usługi:

  • Opracowywanie projektów umów licencyjnych.
  • Opracowywanie opinii prawnych w zakresie licencji.
  • Wsparcie we wdrożeniu systemów typu SAM (Software Asset Managemant) i opracowaniu mapy uprawnień licencyjnych w organizacji.

  AI, IoT

  Zapewnienie ochrony prawnej własności intelektualnej związanej z tworzeniem systemów i narzędzi opartych na mechanizmach sztucznej inteligencji (AI) oraz Internetu Rzeczy (IoT).
  Przykładowy przedmiot usługi:

  • Analiza rozwiązań z perspektywy ochrony praw własności intelektualnej.
  • Analiza i audyt dotyczący naruszania praw osób trzecich.
  • Opracowywanie umów przenoszących prawa lub umów licencyjnych.
  • Reprezentacja Klientów w sporach dotyczących własności intelektualnej.

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl