• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Prawo pracy

  Świadczymy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych we wszystkich sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz innymi formami zatrudnienia.

  Lider specjalizacji

  Jerzy Hajn
  adwokat
  T: + 48 600-229-101
  E: jerzy.hajn@lubasziwspolnicy.pl

  Nasze usługi:

  Zatrudnianie

  Oferujemy wsparcie w zakresie:

  • nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,
  • opracowania strategii oraz dokumentacji związanych z redukcją lub restrukturyzacją zatrudnienia,
  • optymalizacji podstaw zatrudnienia oraz procesów kadrowo-płacowych,
  • procesów przejęcia personelu i restrukturyzacji zespołów pracowniczych, w tym zwolnień grupowych oraz outsourcingu pracowniczego,
  • opracowania i optymalizacji harmonogramów pracy, czasu pracy i polityki płacowej,
  • wdrożenia pracy zdalnej lub hybrydowej.

  Dokumentacja pracownicza

   

  • Opracowanie wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy, w tym m.in. regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania.
  • Opracowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, w tym m.in. umów o pracę, umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy lub po jego ustaniu, porozumień, oświadczeń dotyczących rozwiązania stosunku pracy (wypowiedzenie umowy o pracę).

  Zatrudnianie cudzoziemców, agencje zatrudnienia i praca tymczasowa

   

  • Analiza, opiniowanie, tworzenie oraz negocjowanie umów z agencjami zatrudnienia w tym agencjami pracy tymczasowej.
  • Doradztwo w zakresie wymagań prawnych dotyczących zatrudniania cudzoziemców.

  Zarządzanie kryzysowe

   

  • kompleksowe wsparcie prawne dotyczące zarządzania i organizacji pracy w dobie kryzysu (pandemia, siła wyższa, przestoje).

  Transfer zakładu pracy

   

  • Doradzanie oraz przygotowanie założeń, koncepcji związanych z przejściem przedsiębiorstwa lub jego części.
  • Przygotowanie dokumentacji (zawiadomienia).
  • Przygotowanie ram i dokumentacji dla procesu negocjacji z organizacjami związkowymi.

  Negocjacje i przygotowanie porozumień z przedstawicielami pracowników

   

  • Przygotowanie procesu i dokumentacji dla wyłonienia przedstawicieli pracowników.
  • Pomoc i udział w negocjowaniu warunków porozumień z przedstawicielami pracowników.
  • Przygotowanie porozumień z przedstawicielami pracowników.

  Negocjacje i przygotowanie porozumień z przedstawicielami pracowników

   

  • Kompleksowa pomoc przy wdrożeniu i prowadzeniu PPK lub PPE.
  • Przygotowanie procesu i dokumentacji dla wyłonienia przedstawicieli pracowników.
  • Przygotowanie ram i dokumentacji dla procesu negocjacji z przedstawicielami pracowników/zakładowymi organizacjami związkowymi.
  • Analiza i pomoc w negocjowaniu warunków oferty na prowadzenie i zarządzanie PPK przez instytucje finansowe.
  • Przygotowanie porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi albo przedstawicielami pracowników.
  • Konsultacja zagadnień prawnych i praktycznych, związanych z obsługą PPK lub PPE.

  Przeciwdziałanie mobbingowi

   

  • Audyt albo opracowanie polityki antymobbingowej.
  • Szkolenia w zakresie mobbingu dla pracowników każdego szczebla.
  • Doradztwo w zakresie postępowań antymobbingowych.
  • Doradztwo przy wypowiedzeniu umowy o pracę w związanych z mobbingiem (w tym przygotowanie dokumentacji).
  • Reprezentacja przed sądem pracy w sprawach dotyczących mobbingu.

  Ochrona sygnalistów

   

  • Wdrożenie obowiązków, dotyczących ochrony sygnalistów.
  • Opracowanie procedury zgłoszeń wewnętrznych.
  • Modyfikacje wymagane przepisami RODO co do wdrożenia procedury zgłoszeń wewnętrznych.

  Kontrole zakładów pracy

   

  • reprezentowanie pracodawcy w kontrolach i innych postępowaniach przed organami kontroli (PIP, ZUS, KAS),
  • pomoc w przygotowaniu wyjaśnień, odpowiedzi na wytyczne,
  • nadzór nad prawidłowym przebiegiem kontroli.

  Reprezentowanie przedsiębiorców i pracowników przed sądami w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w tym:

   

  • ustalenia istnienia stosunku pracy,
  • odwołań od wypowiedzenia umów o pracę,
  • roszczeń związanych z mobbingiem,
  • odpowiedzialności materialnej pracowników,
  • naruszenia zakazu konkurencji lub ochrony informacji poufnych.

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl