• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Biuletyn prawno-podatkowy

  Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa

  Współautorem publikacji jest r. pr. dr Dominik Lubasz

  Publikacja informuje szybko i niezawodnie o warunkach ekonomicznych w dziesięciu krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Sekcja każdego kraju zawiera zorientowane na praktykę reprezentacje najważniejszych obszarów prawnych dla inwestorów …

  RODO. Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych. Porównanie przepisów. Praktyczne uwagi

  redakcja naukowa r. pr. dr Dominik Lubasz

  Publikacja zawiera porównanie przepisów ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO) wraz …

  Rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami z przyczyn ekonomicznych lub organizacyjnych dotyczących pracodawcy

  Dominik Lubasz

  Stan prawny na: 01.12.2008 r. W okresie kryzysu gospodarczego i dekoniunktury rynkowej przedsiębiorcy poszukują rozwiązań ograniczenia kosztów prowadzonej działalności gospodarczych do rozmiarów wynikających …

  Czytaj więcej

  Wobec kogo członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinien złożyć swoją rezygnację

  Witold Chomiczewski

  Stan prawny na: 01.01.2012 r. Złożenie rezygnacji przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w prawidłowy sposób ma zasadnicze znaczenie m.in. dla jego …

  Czytaj więcej

  Rady pracownicze – jeszcze raz. Obowiązki pracodawcy zatrudniającego powyżej 50 pracowników

  Paulina Filipczak-Zawadzka

  Stan prawny na: 01.07.2008 r. O radach pracowników pisaliśmy już dla Państwa w jednym z wcześniejszych numerów Biuletynu Firmy Prawniczej, jednakże ze względu …

  Czytaj więcej

  Skutki zakończenia obowiązywania ustawy antykryzysowej dla zawierania umów na czas określony

  Paulina Filipczak-Zawadzka

  Stan prawny na: 01.01.2012 r. Z dniem 31 grudnia 2011r. zakończy się okres obowiązywania ustawy z dnia 1 lipca 2009r. o łagodzeniu skutków …

  Czytaj więcej

  Regulacja cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi

  Witold Chomiczewski

  Stan prawny na: 01.02.2008 r. W dzisiejszych realiach gospodarczych coraz częściej spotykanymi na rynku podmiotami są koncerny. W ich skład wchodzą spółki matki …

  Czytaj więcej

  Podstawowe obowiązki prowadzącego działalność w formie sklepu internetowego

  Katarzyna Witkowska

  Stan prawny na: 06.11.2013 r. Sprzedaż prowadzona w formie sklepu internetowego staje się dziś coraz bardziej popularna. Niewątpliwie przyczyniają się do tego: powszechny …

  Czytaj więcej

  Pojęcie caching providera i zasady jego odpowiedzialności za przechowywane dane

  Witold Chomiczewski

  Stan prawny na: 01.07.2008 r. Dnia 10 marca 2008 roku minęło 5 lat od dnia, kiedy w polskim porządku prawnym zaczęły obowiązywać przepisy …

  Czytaj więcej

  Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę – obowiązki, skutki, odpowiedzialność pracodawcy

  Paulina Filipczak-Zawadzka

  Stan prawny na: 01.02.2008 r. Ze względu na fakt,  iż w ostatnim czasie przekształcenia gospodarcze są zjawiskiem stosunkowo często występującym, dużym zainteresowanie cieszą …

  Czytaj więcej

  Konsument w handlu elektronicznym – prawo odstąpienia od umowy zawartej przez Internet

  Witold Chomiczewski

  Stan prawny na: 01.12.2008 r. Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta zostało uregulowane w przepisach ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o …

  Czytaj więcej

  Premie pieniężne przyznawane za przekroczenie obrotu – zmiana stanowiska organów skarbowych

  Dominik Lubasz

  Stan prawny na: 01.01.2010 r. Organy skarbowe uwzględniają ujednolicone stanowisko sądów administracyjnych zmieniły diametralnie dotychczasowe zapatrywanie, że przyznanie kontrahentom premii pieniężnej za przekroczenie …

  Czytaj więcej

  Koszty reklamy i reprezentacji w świetle podatku dochodowego od osób prawnych

  Dominik Lubasz

  Biuletyn Firmy Prawniczej Nr 1/2007

  Czytaj więcej

  Zmiany Kodeksu spółek handlowych dotyczące spółek kapitałowych

  Paulina Filipczak-Zawadzka

  Biuletyn Firmy Prawniczej

  Czytaj więcej

  Jurysdykcja krajowa dla zobowiązań umownych w Internecie

  Dominik Lubasz

  Stan prawny na: 01.06.2007 r. Dla poprawnego rozwiązania problemów jurysdykcyjnych w zakresie zobowiązań umownych w obrocie konsumenckim w Internecie konieczne jest przedstawienie uwag …

  Czytaj więcej

  Umowy o pracę zawierane na czas oznaczony według ustawy antykryzyskowej

  Paulina Filipczak-Zawadzka

  Stan prawny na: 01.07.2010 r. Dnia 22 sierpnia 2009r. weszła w życie ustawa z 1 lipca 2009r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla …

  Czytaj więcej

  Zawłaszczanie domen internetowych – prawa pokrzywdzonego

  Paulina Filipczak-Zawadzka

  Stan prawny na: 01.02.2007 r. Jednym z najczęściej dyskutowanych tematów związanych z funkcjonowaniem Internetu jest wyznaczenie ram prawnych posługiwania się adresami internetowymi, nazywanymi …

  Czytaj więcej

  Odbiór faktury korygującej jako warunek odliczenia VAT sprzeczny z prawem wspólnotowym

  Witold Chomiczewski

  Stan prawny na: 01.07.2010 r. Polski ustawodawca na mocy przepisu art. 1 ustawy z dnia 7 listopada 2008 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów …

  Czytaj więcej

  Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obowiązki obciążające pracodawcę problemy wybrane

  Dominik Lubasz

  Biuletyn Firmy Prawniczej Nr 2/2007

  Czytaj więcej

  Najważniejsze zmiany wprowadzone w zasadach odpowiedzialności przedsiębiorców świadczących usługi w Sieci

  Witold Chomiczewski

  Stan prawny na: 01.01.2010 r. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 …

  Czytaj więcej

  Zawieranie umów w Internecie

  Dominik Lubasz

  Stan prawny na: 01.02.2007 r. Rozwój handlu elektronicznego, nowe środki komunikacji na odległości, usługi on-line, zrodziły pytanie o to czy dotychczasowa regulacja obrotu …

  Czytaj więcej

  Faktury wysyłane e-mailem – zasady dopuszczalności

  Wojciech Szlawski

  Stan prawny na: 01.02.2011 r. W ostatnim czasie daje się zauważyć wzrost zainteresowania wśród przedsiębiorców fakturami w formie elektronicznej, zwanymi popularnie e-fakturami. Doceniane …

  Czytaj więcej

  Wybrane problemy odpowiedzialności host providera w Internecie według prawa polskiego

  Witold Chomiczewski

  Stan prawny na: 01.02.2008 r. 8 czerwca 2000 roku jest niezwykle istotną datą w rozwoju procesu prawnej regulacji E-commerce, czyli handlu elektronicznego. W …

  Czytaj więcej

  Zatrudnianie członków zarządu

  Wojciech Szlawski (współautor A. Piszczek)

  Stan prawny na: 01.01.2012 r. Kwestia zatrudniania członków zarządu spółek kapitałowych wielokrotnie była przedmiotem analizy dokonywanej przez Sąd Najwyższy. Ostatnie orzeczenia Sądu Najwyższego …

  Czytaj więcej

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl