• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Praca zdalna i kontrola trzeźwości – ustawa podpisana przez Prezydenta

  kodeks pracy, kontrola trzezwosci, praca zdalna, prawo pracy

  Nowelizacja Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca pracę zdalną i kontrolę trzeźwości została podpisana przez Prezydenta 27 stycznia 2023 r. Ustawa czeka aktualnie na publikację w Dzienniku Ustaw.

  Kiedy przepisy wchodzą w życie?

  Przepisy dotyczące pracy zdalnej mają wejść w życie po 2 miesiącach, a kontroli trzeźwości po 14 dniach od ogłoszenia ustawy.
  Jednocześnie ustawa zakłada uchylenie przepisów, które wprowadziły pracę zdalną w czasie pandemii COVID-19. Praca zdalna na polecenie pracodawcy w związku w pandemią COVID-19 będzie mogła być stosowana przez pracodawców jeszcze przez okres 2 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy zmieniającej Kodeks pracy w Dzienniku Ustaw.
  Z kodeksu pracy znikną także przepisy dotyczące telepracy. Przepis uchylający telepracę zacznie obowiązywać po 2 miesiącach od opublikowania ustawy. Od tego dnia przepisy o telepracy będą mogły być stosowane tylko przez czas 6 miesięcy.

   

  Kontrola trzeźwości pracowników i kontrola na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu

  1.  Kontrola trzeźwości będzie mogła zostać wprowadzona w celu ochrony życia i zdrowia pracowników i innych osób lub ochrony mienia.
  2. Pracodawca będzie mógł prowadzić badanie przy pomocy metod niewymagających badań laboratoryjnych. Urządzenia powinny być skalibrowane lub mieć świadectwo wzorcowania.
  3. Prowadzenie kontroli trzeźwości będzie możliwe na podstawie odpowiednich regulacji wewnątrzzakładowych: regulaminu pracy, układu zbiorowego pracy lub obwieszczenia.
  4. Pracownicy będą musieli zostać powiadomieni o wprowadzeniu kontroli trzeźwości z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
  5. W określonych przypadkach badanie będzie mogło być nadal przeprowadzone przez organ powołany do ochrony porządku publicznego.

   

  Praca zdalna

  1. Praca zdalna może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  2. W projekcie ustawy przewidziano trzy rodzaje pracy zdalnej:
   a) praca zdalna „regularna”
   b) praca zdalna na polecenie pracodawcy
   c) praca zdalna okazjonalna
  3. Praca zdalna regularna będzie musiała zostać uzgodniona pomiędzy stronami stosunku pracy przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia.
  4. Zasady pracy zdalnej regularnej będą musiały być uregulowane w porozumieniu zawieranym ze związkami zawodowymi, w regulaminie wydanym przez pracodawcę po konsultacji z przedstawicielami pracowników albo w porozumieniu zawartym z pracownikiem.
  5. Polecenie pracy zdalnej pracodawca będzie mógł wydać:
   a) w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
   b) w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej.
  6. W przypadku pracy zdalnej na polecenie pracodawcy miejscem przewidzianym do uregulowania zasad jej wykonywania będzie polecenie.
  7. Praca zdalna okazjonalna będzie mogła trwać do 24 dni w roku kalendarzowym i może być stosowana na wniosek pracownika.
  8. W przypadku niektórych pracowników pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną. Należą do nich m.in. pracownice w ciąży, czy pracownicy wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia.

  Ustawa nowelizująca Kodeks pracy oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw. Z uwagi na krótkie vacatio legis, warto już teraz dokonać oceny potrzeb stron stosunku pracy oraz dotychczas obowiązujących w zakładzie pracy regulacji i panujących zwyczajów w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości. Wdrożenie nowych regulacji może wiązać się z koniecznością dokonania ustaleń z organizacjami związkowymi, a tam, gdzie związki nie działają – z przedstawicielami pracowników, co oznacza konieczność wyłonienia odpowiedniej reprezentacji. Oprócz ustalenia kwestii finansowych, związanych ze zwrotem kosztów pracy zdalnej, konieczne kroki na przedpolu wdrożenia pracy zdalnej obejmą także niezbędne działania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.


  Jeśli omawiane kwestie dotyczą Państwa sytuacji, prosimy o kontakt bezpośrednio z


  Artykuły powiązane

  Alert prawny: Prace nad nowelizacją przepisów w zakresie kontroli trzeźwości pracowników i współpracowników

  W dniu 28 maja 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się długo wyczekiwany projekt nowelizacji Kodeksu pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przygotowany przez …

  Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wdrażający dyrektywę work-life balance oraz o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy 

  W dniu 15 lutego 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza rozwiązania mające na …

  Work-life balance po polsku – pierwsze założenia rządowego projektu istotnych zmian do Kodeksu pracy!

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała pierwsze założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Największe zmiany jakie powinny wejść w życie jeszcze w 2022 r. …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl