• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Polski Ład – ulga dla klasy średniej

  alerty prawno podatkowe, podatki, polski lad, skladki, ulga podatkowa

  Ulga dla klasy średniej ma złagodzić obciążenia wprowadzane wraz z Polskim Ładem, w szczególności te związane ze składką zdrowotną. W artykule przybliżamy główne mechanizmy jej działania i wątpliwości, które mogą się pojawić przy jej stosowaniu. 

  Komu przysługuje ulga? 

  Ulga dla klasy średniej przewidziana jest dla: 

  • Pracowników, a więc osób pozostających w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy. Przykładowo osoby zatrudnione na umowę o pracę; 
  • Podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przykładowo osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, w tym osoby na tzw. „samozatrudnieniu”, czy wspólnicy spółek cywilnych. 

  Z ulgi nie będą mogły skorzystać osoby wykonujące swoje obowiązki na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło oraz emeryci, jeśli źródło ich przychodów stanowią emerytury. 

  Warunkiem umożliwiającym skorzystanie z ulgi jest osiągnięcie w roku podatkowym łącznych przychodów w wysokości co najmniej 68 412 zł i nie przekraczających kwoty 133 692 zł. 

  Jak obliczyć wysokość ulgi? 

  Aby obliczyć wysokość ulgi należy skorzystać z jednego z wzorów przewidzianych w art. 26 ust. 4a ustawy PIT (od 1.01.2022 r.): 

  • (A × 6,68% - 4566 zł) / 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł, 
  • (A × (-7,35%) + 9829 zł) / 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł 

  W obu przypadkach A oznacza sumę przychodów (kwota brutto) uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym. Dla skorzystania z ulgi koniczne jest, aby przychody podlegały opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a więc zgodnie ze skalą podatkową (17 % i 32 %). Opodatkowanie przez przedsiębiorcę podatkiem liniowym (19 %) bądź ryczałtem będzie wykluczało skorzystanie z ulgi. 

  Przy obliczaniu przychodu przedsiębiorca będzie zobowiązany pomniejszyć go o koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Rodzi to jedną z kilku wątpliwości na gruncie ulgi. Mianowicie koszty prowadzenia działalności nie są równoznaczne kosztom uzyskania przychodu. Może to wprowadzać zamieszanie przy prawidłowym wyliczaniu kwoty przychodu. 

  Ulgę uwzględnimy na etapie wyliczania podstawy opodatkowania, a więc odejmiemy ją od dochodu (dochód = przychód – koszty uzyskania przychodu). Następnie stosujemy właściwą stawkę podatkową (17 % lub 32 %). Ulga może być szczególnie korzystna dla osób, które po jej uwzględnieniu nie będą dłużej kwalifikowały się do wyższego progu podatkowego. 

  Z ulgi będą mogli również skorzystać małżonkowie wspólnie rozliczający PIT. W tym przypadku każdy z małżonków będzie mógł odliczyć ulgę od połowy sumy łącznych przychodów uzyskanych przez małżonków w roku podatkowym. 

  Zaliczki na podatek 

  Za miesiące, w których podatnik uzyskał przychody w wysokości wynoszącej od 5 701 zł do 11 141 zł ulga będzie uwzględniania już na etapie pobierania zaliczek na podatek dochodowy. Takie rozwiązanie może generować pewne trudności zarówno dla pracodawcy, który jako płatnik jest zobowiązany do obliczenia, pobrania oraz wpłacenia podatku oraz dla samego podatnika. Powstaje pytanie jak obliczać ulgę w przypadku pracowników otrzymujących wynagrodzenie w kilku terminach w ramach jednego miesiąca np. wynagrodzenie stałe oraz prowizję, przy czym żadne z nich w pojedynkę nie przekracza kwoty 5 701 zł. Natomiast po stronie pracownika, który w takcie roku przekroczył próg, do którego przysługuje ulga może wystąpić obowiązek zwrotu ulgi. Rozwiązanie tego problemu może stanowić złożenie pracodawcy przez pracownika pisemnego wniosku o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi. W takim przypadku ulga będzie rozliczana w zeznaniu rocznym. Z jednej strony dzięki temu podatnik ma pewność co do uprawnień z ulgi, z drugiej strony w ciągu całego roku otrzymywane wynagrodzenie będzie niższe, niż w przypadku gdyby wniosku nie złożył. 

  Wróć do listy
  Maciej Jakubowski

  Maciej Jakubowski

  • Aplikant
  Skontaktuj się z autorem

  Artykuły powiązane

  Nowy biznes – jak założyć działalność gospodarczą?

  Sam pomysł na biznes, to dopiero początek drogi zmierzającej do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przed startem, nowego przedsiębiorcę czeka wiele rozważań i wyborów do podjęcia, które wymagają uprzedniego przemyślenia. Głównie chodzi …

  Zaległości w ZUS. Jakie działania przedsiębiorca może podjąć w takiej sytuacji?

  Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem opłacania składek ZUS. Czasem mogą pojawić się problemy z bieżącym regulowaniem tych zobowiązań. Co w takiej sytuacji może zrobić przedsiębiorca, aby uniknąć odsetek …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl