• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Nowy biznes – jak założyć działalność gospodarczą?

  Sam pomysł na biznes, to dopiero początek drogi zmierzającej do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przed startem, nowego przedsiębiorcę czeka wiele rozważań i wyborów do podjęcia, które wymagają uprzedniego przemyślenia. Głównie chodzi o dobór odpowiedniej formy działalności. Polskie prawo przewiduje w tym zakresie wiele możliwości – poczynając od jednoosobowej działalności gospodarczej, przez spółdzielnie, spółki osobowe, na spółkach kapitałowych kończąc.
  Podjęcie właściwej decyzji będzie się przekładało na wiele praktycznych aspektów działalności, takich jak opodatkowanie, dodatkowe obowiązki (np. księgowe), odpowiedzialność za zobowiązania, czy w końcu wysokość kosztów stałych (związanych np. z koniecznością prowadzenia pełnej dokumentacji rachunkowej). Dlatego kluczowe jest podjęcie odpowiedniej decyzji – najbardziej optymalnej ze względu na planowaną działalność.

  Jednoosobowa działalność gospodarcza

  Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najbardziej popularnym sposobem prowadzenia działalności. Wynika to z faktu, że łączy się z nią stosunkowo najmniej obowiązków.
  Przedsiębiorca chcący rozpocząć prowadzenie działalności w tej formie musi jedynie zarejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Można tego dokonać poprzez wypełnienie papierowego wniosku i złożenie w dowolnym urzędzie gminy albo przez Internet, za pośrednictwem strony z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Jeśli osoba składająca wniosek nie posiada profilu zaufanego na platformie ePUAP (służącej do składania elektronicznego podpisu), może wypełnić wniosek on-line, a następnie udać się do dowolnego urzędu gminy i podpisać go ręcznie. Wystarczy podać numer wniosku, który zostanie wygenerowany po wypełnieniu formularza elektronicznego.
  Rejestracja w CEIDG wymaga podania danych nowego przedsiębiorcy, takich jak firma, pod którą będzie prowadził działalność gospodarczą, PESEL, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres korespondencyjny itp. We wniosku należy również wskazać przedmiot działalności, podając odpowiedni numer Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz wskazać sposób opodatkowania podatkiem dochodowym.

  Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej niesie ze sobą wiele udogodnień, takich jak brak obowiązków sprawozdawczych, prostota w zakresie reprezentacji, korzyści podatkowe (przedsiębiorca płaci tylko jeden podatek dochodowy). Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorca samodzielnie odpowiada, całym swoim majątkiem, za zobowiązania powstałe w ramach prowadzonej działalności. Jest to zatem wybór polecany w szczególności dla działalności prowadzonych na mniejszą skalę.

  Spółki handlowe

  Co jednak, gdy pomysł na biznes zakłada większą skalę, bądź łączy się z większym ryzykiem? Co jeśli biznes prowadzić chce kilka osób łącznie? W takich sytuacjach sprawdzić się może prowadzenie działalności w formie spółki handlowej.
  W tym wypadku, również należy dokonać odpowiedniego wyboru. Kodeks spółek handlowych przewiduje bowiem kilka rodzajów spółek podzielonych na dwie grupy, tj. spółek osobowych – spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna oraz kapitałowych – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna.
  Podział na spółki osobowe i kapitałowe związany jest z ich różnym charakterem. W spółkach osobowych położony jest nacisk na ich osobowy charakter – to wspólnicy, co do zasady, mają największy wpływ na działalność spółki. W spółkach kapitałowych chodzi bardziej o zaangażowanie środków pieniężnych w spółkę – wspólnicy (co do zasady) nie prowadzą spraw spółki, a raczej pełnią funkcje nadzorcze. Prowadzenie działalności pozostawione zostało zarządowi (choć oczywiście wspólnicy również mogą być członkami zarządu).
  Wspólnym mianownikiem wszystkich spółek handlowych jest fakt, że podlegają one wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, a ich akta rejestrowe są jawne. Wszystkie spółki zawiązuje się również na podstawie umowy spółki, chociaż w tym względzie pojawiają się różnice, przede wszystkim co do wymaganej formy umowy (przykładowo – umowa spółki jawnej może być zawarta w zwykłej formie pisemnej, natomiast spółki komandytowej tylko w formie aktu notarialnego).

  Wybór odpowiedniej spółki powinien być poprzedzony stosowną analizą. Wynika to z tego, że w zależności od rodzaju spółki, przedsiębiorca może ponosić odpowiedzialność całym swoim majątkiem lub odpowiedzialność może być ograniczona. Jednak spółka atrakcyjna z punktu widzenia ograniczenia zakresu odpowiedzialności, może być nieopłacalna z podatkowego punktu widzenia. Przykładem może być spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie wspólnik nie odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jednakże z uwagi na objęcie spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych, przedsiębiorca płaci w rzeczywistości podatek dochodowy podwójnie (dochód spółki – CIT i dochód z tytułu udziału w zysku – PIT). Należy zatem rozważyć (biorąc pod uwagę szereg czynników), która ze spółek będzie najbardziej optymalna.

  Analizie poddać też trzeba sam biznes. Niektóre rodzaje działalności gospodarczej mogą być wykonywane tylko przez danego rodzaju kategorię podmiotów (np. spółki kapitałowe).

  Zmiana formy działalności

  Wybór odpowiedniej formy działalności, choć niezmiernie istotny, nie jest na szczęście wyborem „na całe życie”. W każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba (rozwój firmy, dokapitalizowanie, pozyskanie nowego wspólnika) formę działalności można zmienić poprzez przeprowadzenie procesu przekształcenia. Nie trzeba się przy tym obawiać utraty dotychczas wypracowanej pozycji rynkowej, dzięki przewidzianej przez polskie prawo zasadzie kontynuacji. Dzięki niej, prawa i obowiązki przedsiębiorstwa w dalszym ciągu mu przysługują, pomimo zmiany formy. Pozwala to na odpowiednie dostosowanie formy działalności do bieżącej skali przedsiębiorstwa i ryzyka związanego z jego prowadzeniem.

  Wróć do listy
  dr Dominik Lubasz

  dr Dominik Lubasz

  • Wspólnik
  • Radca prawny
  Skontaktuj się z autorem

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl