• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Kolejne zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy

  pomoc dla uchodzcow, pomoc dla ukrainy, pomoc humanitarna, specustawa

  W dniu 14 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zwanej specustawą). W tekście przedstawiamy niektóre ze zmian, jakie wprowadziła nowelizacja.

  Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych

  Do jednej z istotnych zmian należy zaliczyć uzupełnienie przepisu art. 2 ust. 3 - stanowiącego katalog tytułów pobytowych, których posiadanie wyłącza działanie specustawy w zakresie odformalizowanej legalizacji pobytu obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dotychczas przepisów specustawy nie stosowano wobec obywateli Ukrainy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt czasowy bądź są objęci ochroną międzynarodową. Po zmianie — do tego katalogu dodano obywateli Ukrainy posiadających zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

  Zasady nadawania nr PESEL

  Obywatel Polski, który jest małżonkiem obywatela Ukrainy i przybył do Polski, uciekając przed konfliktem zbrojnym — na gruncie dotychczasowych przepisów specustawy, był zobowiązany, podobnie jak obywatele Ukrainy, uzyskać w rejestrze PESEL (z dopiskiem UKR) i złożyć dane biometryczne. Nowelizacja likwiduje powyższy obowiązek.

  Doprecyzowane zostaną także zasady składania wniosków przez osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność, brak zdolności do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie są w stanie samodzielnie złożyć wniosku o nadanie nr PESEL. W niektórych wypadkach urząd gminy będzie mógł nadać nr PESEL z urzędu.

  Preferencje podatkowe

  Nowelizacji ulegnie także ustawa o PIT, do której zostanie dodany nowy art. 52 zf ust. 3. Zgodnie z jego treścią osoba fizyczna zyska możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku dochodowego darowizn, których wartość wytworzenia lub koszt nabycia podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowa ulga będzie polegała na możliwości odliczenia od dochodu wartości darowizny przekazanej na rzecz organizacji pozarządowej, której koszt wytworzenia lub cenę nabycia podatnik zaliczył już do kosztów podatkowych.

  Sposób ustalenia ośrodka interesów życiowych obywatela Ukrainy

  Dodatkowo ośrodek interesów życiowych obywatela Ukrainy, który przybył na teren Rzeczpospolitej Polskiej w związku z wojną na terenie Ukrainy, będzie ustalony na podstawie pisemnego oświadczenia tej osoby o posiadaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych.

  Uchylenie przepisów o wstrzymaniu eksmisji z lokali mieszkalnych

  W specustawie znajduje się także przepis zgodnie z treścią, którego został uchylony art. 15 zzu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z treścią uchylonego już przepisu dotychczas nie było możliwe w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 wykonywanie tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego. W aktualnym stanie prawnym powróciła możliwość prowadzenia eksmisji.

   

  Nowela weszła w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia, z mocą od 24 lutego br.

  Będziemy śledzić dla Państwa nadchodzące zmiany i na bieżąco o nich informować.

  Wróć do listy
  Agnieszka Stefańska-Pieczara

  Agnieszka Stefańska-Pieczara

  • Adwokat
  Skontaktuj się z autorem

  Jeśli omawiane kwestie dotyczą Państwa sytuacji, prosimy o kontakt bezpośrednio z

  Agnieszka Stefańska-Pieczara

  Adwokat

  agnieszka.pieczara@lubasziwspolnicy.pl

  Artykuły powiązane

  Pierwsza zmiana specustawy – objęcie ustawą obywateli Ukrainy przybyłych do RP z innego państwa niż Ukraina

  Dobra wiadomość dla obywateli Ukrainy, którzy zostali wyłączeni spod regulacji Ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zwanej …

  Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

  Do Sejmu RP wpłynął rządowy projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (druk nr 2069). Projekt ustawy dotyczy określenia szczególnych zasad zalegalizowania …

  Lubasz i Wspólnicy dla Ukrainy! Włączamy się w inicjatywę E-Izby ze wsparciem InPost

  Kancelaria Lubasz i Wspólnicy dołączyła do inicjatywy Izby Gospodarki Elektronicznej na rzecz pomocy Ukrainie, która jest logistycznie wspierana przez InPost! Od dziś (2 marca 2022) w łódzkiej siedzibie kancelarii Lubasz i …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl