• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Informacja o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK (tzw. „autozapis”)

  autozapis, hr, obowiazek pracodawcy, ppk, prawo pracy

  Wielkimi krokami zbliża się termin wznowienia dokonywania wpłat do PPK (tzw. autozapis) za osoby, które uprzednio złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania tych wpłat. Pracodawcy nie będą musieli uzyskiwać zgody osoby zatrudnionej, aby zapisać ją do PPK.  

  W świetle art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, taki autozapis będzie miał miejsce od 1 kwietnia 2023 r., chyba że uczestnik PPK w okresie od 1 do 31 marca ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając w tym celu pracodawcy deklarację o rezygnacji
  w formie pisemnej. Jeżeli po 1 marca 2023 r. uczestnik PPK złoży deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, nie będzie miał naliczanych i odprowadzanych wpłat swoich, wpłat od pracodawcy ani nie otrzyma wpłaty powitalnej i dopłat rocznych od państwa.

  Dotyczy to także osób zatrudnionych, które do końca lutego nie stały się uczestnikami PPK. W ich przypadku, jeżeli w marcu nie ponowią deklaracji o niedokonywaniu wpłat do PPK – obliczanie i dokonywanie wpłat do PPK musi zostać poprzedzone zawarciem w ich imieniu umowy o prowadzenie PPK. Jeżeli zaś dotychczas pracodawca nie miał wdrożonego PPK w swojej organizacji, a chociażby jedna z osób zatrudnionych nie złoży w terminie przedmiotowej deklaracji – pracodawca będzie zobligowany zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z instytucją finansową, wybraną w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub reprezentacją osób zatrudnionych, wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym.

  Co istotne, termin autozapisu jest taki sam dla wszystkich podmiotów zatrudniających, niezależnie od tego, kiedy wdrożyli oni PPK w swoich organizacjach.

  W związku z tym, że uprzednio złożone deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK stracą moc 28 lutego 2023 r.  – do tej daty pracodawca jest zobligowany poinformować uczestników PPK, którzy uprzednio złożyli takie deklaracje, o ponownym dokonywaniu wpłat za tych uczestników.

  Autozapis dotyczy osób zatrudnionych w przedziale wiekowym 18-55 lat. Jeżeli przed 1 kwietnia 2023 r. osoba zatrudniona ukończy 55. rok życia, pracodawca wznowi dokonywanie wpłat do PPK lub wniesie
  o zawarcie w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK – wyłącznie na wniosek tej osoby, złożony do 28 lutego 2023 r. Pracodawca nie będzie mógł jednak uwzględnić powyższych wniosków w ramach ponownego autozapisu, jeśli przed 1 kwietnia 2023 r. osoba zatrudniona ukończy 70. rok życia.

  Ważne terminy:

  • do 28 lutego – podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformować uczestnika PPK, który złożył uprzednio deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, o ponownym dokonywaniu wpłat za tego uczestnika.
  • 1-31 marca – w tym okresie pracodawca jest zobowiązany naliczyć i pobrać wpłaty do PPK.
  • 1-17 kwietnia – termin na przekazanie przez pracodawcę wpłat do instytucji finansowej.

  Automatyczne wznowienie dokonywania wpłat do PPK następuje co 4 lata, następne będzie miało miejsce 1 kwietnia 2027 r.

  Wróć do listy
  Julia Wawrzyńczak

  Julia Wawrzyńczak

  • Radca prawny
  Skontaktuj się z autorem

  Jeśli omawiane kwestie dotyczą Państwa sytuacji, prosimy o kontakt bezpośrednio z


  Artykuły powiązane

  PPK – wyścig dla największych pracodawców czas zacząć

  Najwyższy czas zacząć przygotowania Od 1 lipca 2019 r. najwięksi pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 pracowników są zobowiązany do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Celem PPK jest stworzenie powszechnego systemu długofalowego …

  Ostatni etap wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych

  Od 1 stycznia 2021 r. przepisy ustawy o PPK objęły wszystkie podmioty zatrudniające, niezależnie od liczby osób zatrudnionych, które mogą być uczestnikami PPK. Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? Pracownicze Plany Kapitałowe to …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl