• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Zapisz się do newslettera

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  PPK – wyścig dla największych pracodawców czas zacząć

  Najwyższy czas zacząć przygotowania

  Od 1 lipca 2019 r. najwięksi pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 pracowników są zobowiązany do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Celem PPK jest stworzenie powszechnego systemu długofalowego oszczędzania dla pracowników przy współpracy z pracodawcą oraz państwem. Oznacza to, że czas najwyższy rozpocząć konkretne działania: rozpisać harmonogram wdrożenia, zapoznać się z ofertami poszczególnych instytucji finansowych czy wyłonić reprezentację osób zatrudnionych. Im wcześniej przygotowania się rozpoczną, tym pracodawcy będą spokojniejsi, że na każdym etapie wdrożenia dochowali należytej staranności. Warto wskazać, że przy pracodawcach należących do jednej grupy kapitałowej może często znaleźć jeden z przepisów przejściowych ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Pozwala on na to, aby mniejsze podmioty mogły wprowadzić PPK wcześniej niż wynikałoby to z ich poziomu zatrudnienia. Kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji odegra relacja zysków i strat. Z jednej strony pracodawca będzie musiał wcześniej rozpocząć dokonywanie wpłat. Z drugiej jednak strony cały proces wdrożenia zostanie przeprowadzony tylko raz – w całej grupie kapitałowej, co ograniczy koszty samego wdrożenia.

  Obowiązek zawarcia umowy

  W celu zawarcia umowy o zarządzenie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK konieczny jest wybór instytucji finansowej. Aktualnie na oficjalnym portalu PPK znajdziemy 18 ofert, więc jest w czym wybierać. Na pierwszy rzut oka oferty mogą wydawać się zbliżone do siebie, jednak diabeł tkwi w szczegółach. Każda z instytucji na różne sposoby stara się przekonać pracodawców i pracowników do swojej oferty. Należy zatem zachować czujność. Dokonując oceny i wyboru instytucji finansowej, trzeba mieć na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych. Co więcej, ostateczny wybór instytucji finansowej powinien być dokonany w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą u pracodawcy, a gdy takiej brak w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym.

  Porozumienie powinno być zawarte najpóźniej do 25 września 2019 r. Brak porozumienia w tej dacie będzie oznaczać, że pracodawca samodzielnie dokona wyboru instytucji finansowej. Warto podkreślić, że całkowite pominięcie trybu konsultacji będzie stanowiło naruszenie przepisów ustawy.

  Czasu coraz mniej                                                                                                                                                                                       

  W tym momencie jednymi z najważniejszych informacji są ostateczne daty zawarcia poszczególnych umów. Ewentualne opóźnienia pracodawców będą wiązały się z dotkliwymi konsekwencjami. I  tak:

  • Do 25 października 2019 r. należy zawrzeć umowę o zarządzanie PPK. Po tej dacie pracodawcy mogą spodziewać się stosowanego wezwania do wywiązania się z nałożonego obowiązku oraz niezależnie od tego kary grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego pracodawcy.
  • Do 12 listopada 2019 r. należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. Po tej dacie umowa ta zostanie zawarta „automatycznie”, a pracodawca może podlegać karze grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł.
  Wróć do listy
  Maciej Jakubowski

  Maciej Jakubowski

  • Aplikant
  Skontaktuj się z autorem

  Artykuły powiązane

  Najnowsze zmiany w Kodeksie Pracy

  4 maja 2019 r. weszła w życie tzw. ustawa sektorowa, mająca na celu zapewnienie stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Jednymi z najważniejszych, a jednocześnie najbardziej wyczekiwanymi, są …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl