• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Zapisz się do newslettera

  Rozliczanie samochodów w działalności gospodarczej w 2019 r.

  leasing, podatki, samochody sluzbowe, srodki trwale

  Rok 2019 przyniósł szereg zmian w zakresie rozliczania kosztów związanych z użytkowaniem samochodów w działalności gospodarczej. Zmiany dotyczą między innymi  zasad ujmowania leasingu, amortyzacji oraz kosztów związanych z eksploatacją pojazdów.  W związku z tym, że niemalże każdy przedsiębiorca w swojej działalności wykorzystuje samochód, istotne jest zapoznanie się z wprowadzonymi przez ustawodawcę zmianami.

  Leasing
  Analizę przepisów warto rozpocząć od zmian dotyczących leasingu. Do 2018 roku możliwe było ujmowanie w kosztach uzyskania przychodu pełnych wartości wydatków związanych z tą formą użytkowania auta. Od 01.01.2019 r. ustawodawca zmienił zasady rozliczania samochodów, które są używane na podstawie umowy leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy oraz innej umowy o podobnym charakterze. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów został wprowadzony limit zaliczania do kosztów podatkowych wydatków związanych z leasingiem poprzez ustalenie proporcji wartości danego  auta do kwoty 150 000 zł (lub 225 000 zł w przypadku samochodu elektrycznego). Ważną informacją dla wszystkich przedsiębiorców jest fakt, że zmiana nie ma wpływu na umowy leasingowe zawarte przed  01.01.2019 r. W umowie muszą być jednak zawarte dane pozwalające na konkretyzację samochodu: marka, model, cena, czynsz inicjalny i okres leasingu.

  Samochód zaliczany do środków trwałych
  Kolejna zmiana związana jest z amortyzacją samochodów zaliczanych do środków trwałych. W tym przypadku również ustawodawca wprowadził limit 150 000 zł dla aut spalinowych i 225 000 zł dla samochodów elektrycznych. Art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera negatywną definicję kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z którą nie uważa się za koszty podatkowe odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę: 225 000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym lub 150 000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych. Dotychczasowy limit wynosił 20 000 euro przeliczony na złote według kursu średniego NBP z dnia przekazania samochodu do używania.

  Samochód nieujęty w środkach trwałych
  Zmiany zostały wprowadzone również w zakresie zasad zaliczania w koszty uzyskania przychodu wydatków związanych z używaniem samochodu w działalności gospodarczej, który nie został ujęty w ewidencji środków trwałych. Dotychczas wykorzystywana była tzw. „kilometrówka” – ewidencja przebiegu pojazdu. Od 01.01.2019 r. podatnicy, którzy dla potrzeb działalności, wykorzystują swój prywatny samochód, będą mogli do kosztów podatkowych zaliczyć 20% poniesionych wydatków ( art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - za koszty uzyskania przychodu nie uznaje się: poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu; te wydatki i składki w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika).

  Samochód wykorzystywany również do celów prywatnych
  Z kolei w przypadku samochodów ujętych w ewidencji środków trwałych, ale wykorzystywanych również do celów prywatnych, podatnik będzie mógł zaliczyć tylko 75% wydatków związanych z używaniem tego pojazdu. Z prawa do odliczenia 100% wydatków będą mogli skorzystać podatnicy, którzy wykorzystują samochód osobowy wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto podatnik będzie musiał prowadzić ewidencję, potwierdzającą wykorzystywanie samochodu osobowego jedynie w zakresie prowadzonej działalności.

  Wróć do listy
  Aleksandra Kocemba

  Aleksandra Kocemba

  • Główna księgowa
  Skontaktuj się z autorem

  Jeśli omawiane kwestie dotyczą Państwa sytuacji, prosimy o kontakt bezpośrednio z

  Aleksandra Kocemba

  Główna księgowa

  aleksandra.kocemba@lubasziwspolnicy.pl

  Artykuły powiązane

  Przedłużenie blokady rachunku bankowego przez organy skarbowe

  Dnia 20 września 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej „WSA”) wydał wyrok w przedmiocie przedłużenia terminu blokady rachunku bankowego. Precedensowy wyrok WSA wskazuje na dwie ważne kwestie: - po …

  Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – nowe obowiązki i surowe sankcje, ale tylko dla nielicznych

  Stworzenie sprawnego i skutecznego systemu ochrony przed naruszeniami bezpieczeństwa cybernetycznego w skali kraju - to cel ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (dalej: ustawa), która weszła w życie 28 sierpnia 2018 …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl