• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19

  covid, projekt ustawy, sarscov2, testy diagnostyczne

  Na stronie Sejmu RP opublikowano poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19 (druk nr 1981). Projekt jest obecnie na etapie opiniowania przez Komisję Zdrowia oraz organizacje samorządowe.

  Czego dotyczy ustawa?

  Projekt dotyczy wprowadzenia rozwiązań umożliwiających pracownikom nieodpłatne wykonywanie testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2, jak również pozwalających pracodawcom żądać od pracowników podawania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

  Zgodnie z projektem ustawy, rozwiązania będą dotyczyły zarówno osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, jak i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

  Bezpłatne testy dla pracowników raz w tygodniu

  Projektowane przepisy przyznają pracownikom prawo do wykonania raz w tygodniu nieodpłatnego testu diagnostycznego w kierunku SARS­‑CoV­‑2. Projekt nie precyzuje przy tym, jakiego rodzaju testu będzie dotyczyć owo uprawnienie, a także gdzie takie testy miałyby być wykonywane.

  Uprawnienie do żądania okazania negatywnego wyniku testu

  Jednocześnie, projekt stwarza pracodawcom podstawę do żądania od pracownika podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS­‑CoV­‑2. Pracodawca będzie mógł żądać takiej informacji nie częściej niż raz w tygodniu.

  Jakie będą konsekwencje za odmowę wykonania testu?

  Pracownik, który nie podda się testowi, będzie świadczył pracę na dotychczasowych warunkach tj. pracodawca, nie będzie mógł oddelegować pracownika do wykonywania pracy poza stałe miejsce pracy lub wykonywania pracy innego rodzaju. Niemniej jednak pracownik ten będzie mógł zostać zobowiązany do zapłaty świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 innego współpracownika.

  Zgodnie z założeniami projektu współpracownik, który ma uzasadnione podejrzenie, że do zakażenia go wirusem SARS­‑CoV­‑2  doszło w zakładzie pracy, będzie mógł wystąpić do pracodawcy o wypłatę takiego świadczenia. Pracodawca będzie obowiązany zweryfikować, czy pracownik składający wniosek miał kontakt z pracownikiem, który odmówił wykonania testu. Na podstawie tej informacji wojewoda będzie wydawał decyzję o przyznaniu świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Wysokość świadczenia odszkodowawczego zgodnie z założeniami projektu będzie wynosić równowartość 5‑krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.


  Jeśli omawiane kwestie dotyczą Państwa sytuacji, prosimy o kontakt bezpośrednio z


  Artykuły powiązane

  Roboczy projekt nowelizacji ustawy covidowej

  W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się oczekiwany przez wielu pracodawców projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych …

  Specgrupa – czyli wsparcie prawne w czasie pandemii COVID-19

  W związku z panującą pandemią koronawirusa i wywołanymi przez nią problemami prawnymi powołaliśmy w naszej Kancelarii Specgrupę. Stworzyliśmy ją specjalnie po to, by w ramach jednego zespołu skupić specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z zakresu …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl