• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Nowy system teleinformatyczny ułatwiający zawieranie niektórych umów

  nowy system, prawo pracy, swiadczenie uslug, umowa o prace, umowa zlecenia, zawieranie umow

  16 listopada 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o systemie teleinformatycznym dla niektórych umów. System, który wprowadza nowa ustawa, ma pomóc określonym grupom podmiotów w prowadzeniu niektórych umów i ich archiwizacji, a także w prawidłowym naliczeniu i odprowadzeniu składek na ubezpieczenie społeczne.  Zasadniczym celem ustawy będzie ułatwienie zawierania typowych umów w typowych sytuacjach. 

  Kto będzie mógł skorzystać z systemu?

  Ustawa przewiduje ograniczone grono podmiotów uprawnionych do używania systemu. Będą należeć do nich:

  • mikroprzedsiębiorcy
  • podmiot niebędący mikroprzedsiębiorcą zatrudniający nie więcej niż 9 osób
  • rolnicy
  • osoby fizyczne, która nie są przedsiębiorcami

  Jakie rodzaje umów będzie można prowadzić w systemie?

  Ustawa wyczerpująco określa rodzaje umów, jakie mogą zostać prowadzone w ramach systemu. Wśród tych mających znaczenie dla w/w podmiotów wymienia się następujące:

  • umowa o pracę
  • umowa zlecenia
  • umowa o świadczenie usług

  W jaki sposób będą podpisywane umowy?

  Ustawa przewiduje możliwość zawarcia umów z wykorzystaniem:

  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego
  • podpisu osobistego
  • podpisu zaufanego

  Jakie czynności będą prowadzone za pośrednictwem systemu?

  System będzie dawał możliwość m.in. zawarcia umów, ich aneksowania, rozwiązania, obsługi wygaśnięcia umów, obliczenia wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi, wydawania świadectw pracy, prowadzenia i przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, a także osób, które będą wykonywały czynności na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług.

  Co istotne, system ma za zadanie pomóc jego użytkownikom w obliczaniu należności podatkowych zleceniobiorców i pracowników oraz przekazywaniu do urzędu skarbowego informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

  System umożliwia także przekazanie do systemu teleinformatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych ubezpieczeniowych związanych z ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem zdrowotnym pracownika czy zleceniobiorcy.

  Kiedy przepisy wejdą w życie?

  Ustawodawca przewidział 30-dniowe vacatio legis. System ma jednak zostać uruchomiony do 2025 roku.

  Podsumowanie

  Narzędzie wprowadzane ustawą będzie skierowane, zgodnie z intencją ustawodawcy, do małych podmiotów, które często nie mają wystarczającej wiedzy lub zasobów do prawidłowego dopilnowania kwestii formalnych, związanych z zawieraniem umów i prowadzeniem dokumentacji. Przyszli użytkownicy systemu powinni zdawać sobie sprawę, że system ten będzie miał charakter pomocniczy oraz nie będzie zdejmował z nich odpowiedzialności za realizację obowiązków ustawowych, jak np. zapłata podatku czy składki na ubezpieczenie. Rozwiązanie przyjęte w ustawie z pewnością jednak przyczyni się do upowszechnienia zdalnego sposobu zawierania umów, w tym umów o pracę, z wykorzystaniem podpisów elektronicznych – a być może także będzie stanowiło istotny krok na drodze do odejścia od „papierowych” wersji dokumentów.

   

  Wróć do listy
  Agnieszka Stefańska-Pieczara

  Agnieszka Stefańska-Pieczara

  • Adwokat
  Skontaktuj się z autorem

  Jeśli omawiane kwestie dotyczą Państwa sytuacji, prosimy o kontakt bezpośrednio z


  Artykuły powiązane

  Work-life balance po polsku – pierwsze założenia rządowego projektu istotnych zmian do Kodeksu pracy!

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała pierwsze założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Największe zmiany jakie powinny wejść w życie jeszcze w 2022 r. …

  Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej

  Zgodnie z zapowiedziami, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w dniu 19 maja 2021 r. przedstawiło projekt nowelizacji Kodeksu pracy regulujący zasady świadczenia pracy zdalnej. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące kluczowych propozycji. …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl