• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Nowy projekt ustawy o sygnalistach

  ochrona sygnalistow, sygnalisci

  Dnia 12 kwietnia 2022 r. został opublikowany nowy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa z dnia 6 kwietnia 2022 r. Poniżej zwracamy uwagę na niektóre z kluczowych zmian wprowadzonych do najnowszego projektu ustawy.

  Z uwagi na zaistniałe już opóźnienie w implementacji tzw. dyrektywy o sygnalistach, czyli dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, należy spodziewać się niezwłocznego uchwalenia ustawy implementującej dyrektywę. Dlatego, już teraz warto zacząć prace nad wdrożeniem obowiązków, wynikających z przepisów projektowanej ustawy.

  ➢ Poszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do wdrożenia procedury
  Nowy projekt ustawy, w przeciwieństwie do znanego nam projektu z 8 października 2021 r. wprowadza wprost zasadę, zgodnie z którą obowiązek wdrożenia wewnętrznej procedury zgłoszeń naruszeń prawa dotyczył będzie nie tylko pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników, ale wszelkich podmiotów prawnych, na rzecz których pracę wykonuje co najmniej 50 osób. Oznacza to, że zobowiązani do wdrożenia procedury będą również zleceniodawcy oraz pracodawcy o ile łączna liczba „osób wykonujących pracę na ich rzecz” wyniesie co najmniej 50 osób.

  Projekt wyłącza jednocześnie wprost z obowiązku wdrożenia procedury urzędy oraz jednostki organizacyjne gminy liczącej mniej niż 10 000 mieszkańców.

  ➢ Zgłoszenia elektronicznie i dokumentowanie zgłoszeń ustnych
  Projekt rozwiewa prezentowane dotychczas wątpliwości co do możliwości dokonywania zgłoszeń również elektronicznie – obecnie obok dokonywania zgłoszeń ustnie lub w postaci papierowej, lub w postaci elektronicznej.

  Projekt doprecyzowuje również, w jaki sposób sygnaliści mogą zgłaszać naruszenia ustnie, w tym, w jaki sposób podmioty mają dokumentować wystąpienie takiego zgłoszenia.

  ➢ Zmiany w sankcjach karnych
  Sygnalista ma być chroniony nie tylko przed działaniami odwetowymi, ale także przed usiłowaniem zastosowania takich działań, w tym przy użyciu przemocy, groźby lub podstępu. Za takie działania sprawcy grozić będzie kara grzywny lub ograniczenia wolności do lat 2. 2 Złagodzono również karę za nieustanowienie lub ustanowienie procedury zgłoszeń wewnętrznych wbrew ustawie. Na gruncie nowego projektu takie naruszenia zagrożone będą karą grzywny, podczas gdy poprzednie rozwiązania przewidywały również karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.

  ➢ Skrócenie okresu przechowania danych w rejestrze
  Dane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych są przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia działań następczych. Poprzedni projekt nakazywał przechowywanie danych przez okres 5 lat.

  ➢ Wydłużenie vacatio legis
  Podmioty prywatne, na rzecz których wykonuje pracę co najmniej 250 osób zobowiązane, będą do przyjęcia procedury wewnętrznej w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy.

  Ponieważ ustawa ma wejść w życie w terminie 2 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, w praktyce zatem największe podmioty będą miały 3 miesiące na wdrożenie odpowiednich procedur. Podmioty prywatne, na rzecz których wykonuje pracę co najmniej 50 i mniej niż 250 osób, przyjmują procedurę do dnia 17 grudnia 2023 r.

  Link do projektu ustawy znajdą Państwo TUTAJ >>.

  Artykuły powiązane

  Sygnaliści – założenia do projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

  Przedstawiamy założenia do projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, która ma na celu implementację postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. …

  Warto przygotować się na wdrożenie ochrony sygnalistów

  Niedawno poznaliśmy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, która stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl