• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Sygnaliści – założenia do projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

  naruszenia prawa, ochrona sygnalistow, prawo krajowe, prawo unijne, projekt ustawy, rodo, rzecznik praw obywatelskich, sygnalisci

  Przedstawiamy założenia do projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, która ma na celu implementację postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwanej dalej „dyrektywą 2019/1937”.

  Komu będzie przysługiwała ochrona?

  Ochrona będzie przysługiwała osobom zgłaszającym naruszenie niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy, w tym także osobom świadczącym pracę na rzecz podmiotów, z którymi pracodawca utrzymuje relacje gospodarcze, jak wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy oraz akcjonariuszom, wspólnikom oraz członkowie organów osoby prawnej. Ochroną zostaną również objęte osoby, których stosunek pracy ustał lub dopiero ma zostać nawiązany.

  Jakie będą kanały zgłoszeń?

  Wewnętrzne kanały zgłoszeń, zewnętrzne kanały zgłoszeń do odpowiednich organów państwa oraz ujawnienie publiczne.

  Kto będzie miał obowiązek utworzenia wewnętrznych kanałów zgłoszeń?

  Podmioty sektora publicznego i prywatnego zatrudniające co najmniej 50 pracowników. Podmioty działające w sektorze finansowym (m.in. banki, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze powiernicze, towarzystwa emerytalne, fundusze emerytalne, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych) będą miały obowiązek ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłaszania naruszeń niezależnie od tego, czy należą do sektora publicznego, czy prywatnego oraz niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników. Niezbędne będzie uzgodnienie treści wewnętrznej procedury przyjmowania zgłoszeń z zakładowymi organizacjami związkowymi albo z przedstawicielami pracowników (jeśli u pracodawcy nie będą działały zakładowe organizacje związkowe) oraz zapewnienia właściwej organizację przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń, w tym ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby, której dotyczy zgłoszenie.

  Do kogo będą wpływały zgłoszenia zewnętrzne?

  Organem centralnym przyjmującym zgłoszenia zewnętrzne będzie Rzecznik Praw Obywatelskich. Inne organy publiczne będą mogły z własnej inicjatywy przyjmować zgłoszenia, przede wszystkim odnośnie do naruszeń w dziedzinach pozostających w zakresie ich działania.

   Czy zgłaszane będą naruszenia prawa krajowego?

  Ustawa przewiduje szerszy zakres przedmiotowy zgłaszanych naruszeń niż zakres przedmiotowy wdrażanej dyrektywy 2019/1937. Zgłoszenia będą mogły dotyczyć nie tylko naruszeń wymienionych w dyrektywie 2019/1937 obszarów regulowanych przez prawo unijne, ale także do wszystkich naruszeń prawa w odpowiadających im dziedzinach prawa krajowego, tzn.: zamówień publicznych, usług, produktów i rynków finansowych, zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa produktów, bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych.

  Termin wdrożenia dyrektywy upływa 17 grudnia 2021 r. Tylko w przypadku podmiotów w sektorze prywatnym, które zatrudniają od 50 do 249 pracowników, implementacja dyrektywy w zakresie obowiązku ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłaszania naruszeń powinna nastąpić do dnia 17 grudnia 2023 r.

   

  Wróć do listy
  dr Dominik Lubasz

  dr Dominik Lubasz

  • Wspólnik
  • Radca prawny
  Skontaktuj się z autorem

  Jeśli omawiane kwestie dotyczą Państwa sytuacji, prosimy o kontakt bezpośrednio z

  dr Dominik Lubasz

  Wspólnik
  Radca prawny

  dominik.lubasz@lubasziwspolnicy.pl

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl