• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Nowelizacja Kodeksu pracy – czy przepisy dotyczące pracy zdalnej i kontroli trzeźwości zostaną uchwalone jeszcze w 2022 r.?

  hr, kadry, kodeks pracy, kontrola trzezwosci, nowelizacja kodeksu pracy, praca zdalna, prawo pracy

  W parlamencie kończą się prace nad ustawą o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która ma za zadanie wprowadzić przepisy dotyczące pracy zdalnej i kontroli trzeźwości. Senat przyjął poprawki do tekstu ustawy, którymi teraz zajmie się Sejm.

  Poza treścią regulacji, przewidzianych w projekcie ustawy, dla pracodawców najważniejsze będą terminy wejścia w życie projektowanych zmian. Przepisy dotyczące pracy zdalnej mają wejść w życie po 2 miesiącach (a jeżeli Sejm przyjmie poprawkę Senatu – po 3 miesiącach), a kontroli trzeźwości po 14 dniach od ogłoszenia ustawy.

  Najważniejsze rozwiązania z projektu ustawy:

  Kontrola trzeźwości pracowników i kontrola na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu

  1. Kontrola trzeźwości będzie mogła zostać wprowadzona w celu ochrony życia i zdrowia pracowników i innych osób lub ochrony mienia.

  2. Pracodawca będzie mógł prowadzić badanie przy pomocy metod, niewymagających badań laboratoryjnych. Urządzenia powinny być skalibrowane lub mieć świadectwo wzorcowania.

  3. Prowadzenie kontroli trzeźwości będzie możliwe na podstawie odpowiednich regulacji wewnątrzzakładowych: regulaminu pracy, układu zbiorowego pracy lub obwieszczenia.

  4. Pracownicy będą musieli zostać powiadomieni o wprowadzeniu kontroli trzeźwości z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

  5. W określonych przypadkach badanie nadal będzie mogło być przeprowadzone przez organ powołany do ochrony porządku publicznego. Stosowne żądanie będzie mógł złożyć pracodawca lub pracownik niedopuszczony do pracy.

  6. Kontrolę trzeźwości stosuje się odpowiednio do pracodawców organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osoby fizyczne prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą.

  7. Zgodnie z projektem ustawy za równoznaczne ze stwierdzeniem braku obecności alkoholu w organizmie pracownika uznaje się przypadki, w których zawartość alkoholu nie osiąga lub nie prowadzi do osiągnięcia wartości właściwych dla stanu po użyciu alkoholu, tj. 0,2 promila stężenia alkoholu we krwi albo powyżej 0,1 mg stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.

  Praca zdalna

  1. Praca zdalna może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

  2. W projekcie ustawy przewidziano trzy rodzaje pracy zdalnej:

  • Praca zdalna regularna
  • Praca zdalna na polecenie pracodawcy
  • Praca zdalna okazjonalna

  3. Jednym z warunków dopuszczalności pracy zdalnej na polecenie pracodawcy będzie złożenie przez pracownika oświadczenia o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej.

  4. Zasady pracy zdalnej regularnej będą musiały być uregulowane w porozumieniu zawieranym ze związkami zawodowymi, w regulaminie wydanym przez pracodawcę po konsultacji z przedstawicielami pracowników albo w porozumieniu zawartym z pracownikiem. W przypadku pracy zdalnej, na polecenie pracodawcy, miejscem przewidzianym do uregulowania zasad jej wykonywania będzie polecenie.

  5. Praca zdalna okazjonalna będzie mogła trwać do 24 dni w roku kalendarzowym (a jeżeli zostanie przyjęta poprawka Senatu – do 30 dni) i będzie stosowana na wniosek pracownika.

  6. W przypadku niektórych grup pracowników pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną. Dotyczy to m.in. pracownic w ciąży czy pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia (a jeżeli zostanie przyjęta poprawka Senatu – do ukończenia 10. roku życia).

  7. Na pracodawcy będą ciążyć obowiązki związane z zapewnieniem pracownikom materiałów i narzędzi pracy, ich serwisem, konserwacją, przeglądami, pokrywaniem kosztów tych czynności, a także kosztów energii elektrycznej niezbędnej do wykonywania pracy zdalnej, czy opłat telekomunikacyjnych.

  8. Pracownik będzie musiał złożyć oświadczenie potwierdzające, że podczas wykonywania pracy zdalnej ma zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

  9. Dla stanowisk, na których będzie wykonywana praca zdalna pracodawcy, będą musieli przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego.

  Z dniem wejścia w życie przepisów o pracy zdalnej utracą moc przepisy dotyczące pracy zdalnej na podstawie ustawy covidowej.

  Propozycje zmian projektu ustawy przyjęte przez Senat 

  Senat przyjął do omawianego projektu cztery poprawki. Najważniejsza z nich dotyczy wydłużenia vacatio legis dla nowych przepisów o pracy zdalnej do 3 miesięcy. Inna propozycja zmiany dotyczy wydłużenia okresu, w którym możliwe będzie korzystanie z pracy zdalnej okazjonalnej – do 30 dni w roku kalendarzowym.

  Sejm zajmie się poprawkami Senatu jeszcze na trwającym obecnie posiedzeniu, tj. 20 grudnia 2022 r. Mając na uwadze obecny etap prac nad ustawą, można przypuszczać, że znowelizowane przepisy trafią do podpisu Prezydenta jeszcze w tym roku.
  Wróć do listy
  Agnieszka Stefańska-Pieczara

  Agnieszka Stefańska-Pieczara

  • Radca prawny
  Skontaktuj się z autorem

  Jeśli omawiane kwestie dotyczą Państwa sytuacji, prosimy o kontakt bezpośrednio z

  Agnieszka Stefańska-Pieczara

  Radca prawny

  agnieszka.pieczara@lubasziwspolnicy.pl

  Artykuły powiązane

  Work-life balance po polsku – pierwsze założenia rządowego projektu istotnych zmian do Kodeksu pracy!

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała pierwsze założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Największe zmiany jakie powinny wejść w życie jeszcze w 2022 r. …

  Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej

  Zgodnie z zapowiedziami, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w dniu 19 maja 2021 r. przedstawiło projekt nowelizacji Kodeksu pracy regulujący zasady świadczenia pracy zdalnej. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące kluczowych propozycji. …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl