• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Zapisz się do newslettera

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Istotne zmiany w opłatach za energię dla firm

  Szanowni Państwo,

  ustawa z dnia 13.06.2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która zaczęła obowiązywać od 29.06.2019 r. wprowadziła cztery grupy odbiorców, którzy będą mogli w okresie do końca 2019 r. korzystać z niższych stawek prądu. Są to przede wszystkim odbiorcy pobierający energię na potrzeby gospodarstw domowych. Pozostałe podmioty, to:

  • mikro i mali przedsiębiorcy,
  • szpitale,
  • jednostki sektora finansów publicznych i
  • państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

  W związku z powyższym, przedstawiamy Państwu warunek konieczny do spełnienia, aby móc skorzystać z niższych stawek. Otóż każdy mały i mikro przedsiębiorca, który jest stroną umowy z zakładem energetycznym musi do 27.07.2019 r. złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenie o spełnieniu przesłanek (link do ustawy wraz z drukiem oświadczenia poniżej) uprawniających do skorzystania z preferencyjnej stawki. Co istotne oświadczenie musi być złożone do 26.07.2019 r. (piątek) w zakładzie energetycznym, nie ma żadnego znaczenia data nadania oświadczenia na poczcie.

  Link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001210/O/D20191210.pdf

  Wróć do listy
  Aleksandra Kocemba

  Aleksandra Kocemba

  • Główna księgowa
  Skontaktuj się z autorem

  Artykuły powiązane

  Alert prawny dla spółek akcyjnych i komandytowo – akcyjnych

    Szanowni Państwo, 19 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3541). W dniu 23 lipca 2019 r. została ona …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl