• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Zapisz się do newslettera

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Alert prawny dla spółek akcyjnych i komandytowo – akcyjnych

   

  Szanowni Państwo,

  19 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3541). W dniu 23 lipca 2019 r. została ona przekazana do podpisu Prezydentowi.

  Ustawa wprowadza istotne zmiany dotyczące spółek akcyjnych i komandytowo - akcyjnych:

  • obligatoryjną dematerializację akcji (tj. zmianę formy akcji z papierowej na zapis w systemie teleinformatycznym) akcji imiennych oraz akcji na okaziciela spółek akcyjnych i spółek komandytowo - akcyjnych, które nie podlegają obowiązkowej dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

   

  • obowiązek rejestracji akcji zdematerializowanych w tzw. rejestrach akcjonariuszy. Prowadzenie tego rejestru zostanie powierzone podmiotom kwalifikowanym, tj. uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

   

  • nie będzie można być anonimowym akcjonariuszem w powyższym rejestrze podawane będą m.in.: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania, siedziby albo do doręczeń każdego akcjonariusza; do tych informacji dostęp będzie miała spółka oraz każdy z akcjonariuszy;

   

  • wprowadzenie świadectwa rejestrowego oraz rozszerzenie katalogu środków komunikacji spółki niepublicznej z jej akcjonariuszami poprzez wprowadzenie obowiązku prowadzenia strony internetowej, także przez spółki akcyjne niepubliczne.

   

  Większość nowych regulacji wejdzie w życie z początkiem 2021 r.

  Pełna treść ustawy dostępna jest pod tym linkiem:

  http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3541_u/$file/3541_u.pdf

  Wróć do listy
  Julia Wawrzyńczak

  Julia Wawrzyńczak

  • Aplikant
  Skontaktuj się z autorem

  Artykuły powiązane

  Wyciąganie konsekwencji z nadużycia RODO

    Szanowni Państwo, powzięliśmy informację o rozpoczęciu działalności przez spółkę, której celem jest m.in. „wyciąganie konsekwencji w razie nadużycia praw przez administratora bazy danych”. Pierwszym krokiem jest wysyłanie wezwania do udostępnienia na …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl