• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Zapisz się do newslettera

  Alert Prawny

   

  W dniu 2 sierpnia 2019 r. Senat przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (druk nr 3622). Ustawa ma na celu zmniejszenie obciążeń biurokratycznych nałożonych na obywateli i przedsiębiorców, jak również zniwelowanie niespójności i niejednoznaczności niektórych przepisów.

  Ustawa wprowadza istotne zmiany dotyczące przedsiębiorców:

  • objęcie przepisami dot. ochrony konsumentów osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą, która dokonuje z innym przedsiębiorcą czynności prawnej związanej z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającej dla niej charakteru zawodowego, w zakresie: stosowania klauzul abuzywnych, rękojmi za wady oraz prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa;

   

  • wprowadzenie „prawa do popełnienia błędu” – nowa instytucja dotyczyć będzie wyłącznie przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG z sektora mikro, małych i średnich firm i będzie obowiązywać przez rok od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. Jeśli prowadzący jednoosobową działalność dopuści się drobnej nieprawidłowości, to co do zasady nie spotka go kara administracyjna, jeśli w odpowiednim terminie naprawi ten błąd np. niedotrzymanie terminu na złożenie sprawozdania;

   

  • wprowadzenie zasad przejęcia koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń w przypadku zmiany właściciela przedsiębiorstwa osoby wpisanej do CEIDG. Ustawa umożliwi powołanie tymczasowego przedstawiciela po śmierci jednego z przedsiębiorców (małżonków). Jego zadaniem będzie zarządzanie spadkiem po małżonku przedsiębiorcy w części dotyczącej udziału w przedsiębiorstwie do czasu załatwienia formalności spadkowych u notariusza albo w sądzie;

   

  • umożliwienie rzemieślnikom wyboru innej niż wpis w CEIDG formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, komandytowej czy jednoosobowej spółki kapitałowej. Warunkiem będzie by co najmniej jeden ze wspólników miał kwalifikacje zawodowe, a pozostali wspólnicy byli małżonkiem lub krewnymi w linii prostej (wstępni lub zstępni);

   

  • wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie z 10 do 25 dni.

   

  Większość nowych regulacji wejdzie w życie z początkiem 2020 r.

  Pełna treść ustawy dostępna jest pod tym linkiem: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3622_u/$file/3622_u.pdf

  Wróć do listy
  Julia Wawrzyńczak

  Julia Wawrzyńczak

  • Aplikant
  Skontaktuj się z autorem

  Artykuły powiązane

  Alert prawny dla spółek akcyjnych i komandytowo – akcyjnych

    Szanowni Państwo, 19 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3541). W dniu 23 lipca 2019 r. została ona …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl