• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Zapisz się do newslettera

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Trwają prace nad kolejnymi wytycznymi, które mają ułatwić stosowanie przepisów RODO!

  Konsultacje do Wytycznych 2/2019 w sprawie przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w kontekście świadczenia usług online osobom, których dane dotyczą.

  Z dużym entuzjazmem należy przyjąć informację o trwających pracach nad kolejnymi wytycznymi, które mają ułatwić nam stosowanie przepisów RODO. Tym razem Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) wzięła pod lupę zagadnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w kontekście świadczenia usług online osobom, których dane dotyczą. Pierwsza część Wytycznych skupia się na zagadnieniach wprowadzających oraz zawiera analizę poszczególnych pojęć zawartych w art. 6 ust. 1 lit. b RODO, natomiast druga opisuje sytuacje charakterystyczne dla usług online, w których może dochodzić do zastosowania powyższego artykułu. Uwagi do Wytycznych można zgłaszać do 24 maja 2019 r.

  Niezbędność

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przetwarzanie jest zgodne z prawem gdy jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Kluczowym elementem zacytowanego artykułu jest przesłanka „niezbędności”. EROD podkreśla, że pojęcie „niezbędne do wykonania umowy” nie powinno sprowadzać się jedynie do oceny tego, co jest dozwolone lub zapisane w warunkach umowy. Pojęcie konieczności ma niezależne znaczenie w prawie Unii Europejskiej, które musi odzwierciedlać cele przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Ponadto art. 6 ust. 1 lit. b) RODO nie obejmuje przetwarzania, które co prawda jest użyteczne, ale nie jest obiektywnie niezbędne do wykonania usługi umownej lub podjęcia odpowiednich kroków przed zawarciem umowy na wniosek osoby, której dane dotyczą, nawet jeśli jest to konieczne dla innych celów biznesowych administratora. Warto także zwrócić uwagę, że samo odwoływanie się do przetwarzania danych lub wymienianie go w umowie nie wystarcza, aby przedmiotowe przetwarzanie było objęte zakresem omawianego przepisu.

  Rozwiązanie umowy

  Wytyczne zwracają także uwagę na problematykę rozwiązywania umów w kontekście przetwarzania danych. Co do zasady jeżeli przetwarzanie było oparte na przesłance wykonania umowy to po wykonaniu umowy bądź jej rozwiązaniu dalsze przetwarzanie nie powinno mieć miejsca. Istnieją jednak przypadki, w których usprawiedliwione będzie poleganie na nowej podstawie prawnej po rozwiązaniu umowy - w szczególności osoba, której dane dotyczą, mogła wyrazić zgodę na przetwarzanie po rozwiązaniu umowy, zgodnie z wymogami ważnej zgody.


  Przetwarzania danych dla „poprawy usług” oraz dla  potrzeb reklamy behawioralnej

  Pierwszym przypadkiem charakterystycznym dla usług online jest praktyka przetwarzania danych dla „poprawy usług”. Z lektury Wytycznych jednoznacznie wynika, że przesłanka wykonania umowy nie stanowi w takiej sytuacji odpowiedniej przesłanki przetwarzania. W większości sytuacji gromadzenie metryk organizacyjnych dotyczących usługi lub szczegółów zaangażowania użytkownika nie może być uważane za niezbędne do świadczenia usługi, ponieważ usługa może być dostarczona w przypadku braku przetwarzania takich danych osobowych.

  Podobnie odniesiono się do kwestii reklamy behawioralnej. Co ciekawe, zwrócono uwagę, że art. 6 ust. 1 lit. b) RODO nie może stanowić zgodnej z prawem podstawy dla reklamy behawioralnej online tylko dlatego, że taka reklama pośrednio finansuje świadczenie usługi.


  Przetwarzanie dla „zapobiegania oszustwom”

  W przypadku przetwarzania dla „zapobiegania oszustwom”, które najczęściej polega na monitorowaniu i profilowaniu klientów, EROD sugeruje, że często w tej sytuacji przetwarzanie może wykraczać poza to, co jest obiektywnie konieczne do wykonania umowy z podmiotem danych. Stąd oparcie przetwarzania na przesłance z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO nie będzie prawidłowym działaniem. Takie przetwarzanie może jednak być zgodne z prawem na innej podstawie np. w oparciu o uzasadniony interes administratora.


  Przetwarzanie dla personalizacji treści

  Przetwarzanie dla personalizacji treści zgodnie z Wytycznymi może (ale nie zawsze) stanowić istotny lub oczekiwany element niektórych usług online, a zatem może być uważane za niezbędne do wykonania umowy z użytkownikiem usługi. To, czy takie przetwarzanie może być uznane za nieodłączny aspekt usługi online, będzie zależało od charakteru świadczonej usługi, oczekiwań przeciętnego podmiotu danych w świetle nie tylko warunków świadczenia usług, ale także sposobu, w jaki usługa jest promowana wśród użytkowników i to czy usługa może być świadczona bez personalizacji.

   

   

  Wróć do listy
  Maciej Jakubowski

  Maciej Jakubowski

  • Aplikant
  Skontaktuj się z autorem

  Artykuły powiązane

  Wyciąganie konsekwencji z nadużycia RODO

    Szanowni Państwo, powzięliśmy informację o rozpoczęciu działalności przez spółkę, której celem jest m.in. „wyciąganie konsekwencji w razie nadużycia praw przez administratora bazy danych”. Pierwszym krokiem jest wysyłanie wezwania do udostępnienia na …

  RODO pod lupą. Przewodnik po przepisach.

  Na koniec roku zaplanowaliśmy dla Państwa publikację e-booka poświęconego w całości przepisom rozporządzenia o ochronie danych. Zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas mapą kluczowych zmian, jakie niosą ze sobą …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl