• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Tajemnica korespondencji nie obejmuje prywatnych wiadomości pracowników wysyłanych z służbowej poczty.

  Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w wyroku z 12 stycznia 2016 roku stwierdził, że zwolnienie z pracy z powodu korzystania z Internetu przy wykorzystaniu służbowych zasobów do celów prywatnych, wbrew regulaminowi pracowniczemu, nie stanowi naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego ani tajemnicy korespondencji.

  Bogdan Bărbulescu, obywatel Rumunii, został zwolniony z pracy za wykorzystywanie służbowego konta na komunikatorze Yahoo Messenger (założonego na polecenie pracodawcy) do celów prywatnych, zamiast do kontaktów z klientami. Pracodawca poinformował skarżącego, że przez kilka dni monitorował jego korespondencję i stwierdził, że Bărbulescu używał Internetu do celów prywatnych, wbrew wewnętrznym regulacjom firmy. Kiedy skarżący zaprzeczył, pracodawca przedstawił mu wydruki z komunikatora, stanowiące zapis rozmów Bărbulescu z bratem i z narzeczoną. Pracodawca wykorzystał te wydruki w postępowaniu przed sądem pracy, wszczętym przez skarżącego.

  Przed Trybunałem skarżący zarzucił, iż zwolnienie z pracy w takich okolicznościach spowodowało naruszenie jego życia prywatnego i korespondencji (art. 8 Konwencji o prawach człowieka).

  Trybunał nie doszukał się jednak w tym przypadku naruszenia praw podstawowych. Trybunał zauważył, że sprawdzenie prywatnych wiadomości przez pracodawcę i późniejsze wykorzystanie ich w postępowaniu sądowym przed sądem pracy stanowiło ingerencję w prawo do prywatności i korespondencji skarżącego, stwierdził jednak, że ta ingerencja była proporcjonalna i uzasadniona.

  Po pierwsze, uzasadnione jest weryfikowanie przez pracodawcę jakości pracy pracownika i wywiązywania się przez niego z obowiązków pracowniczych w godzinach pracy. Konto wykorzystywane przez skarżącego nie było jego prywatnym kontem, lecz narzędziem, które powinno być używany do kontaktów z klientami. Usprawiedliwia to uzyskanie przez pracodawcę dostępu do tego konta.

  Po drugie, w ocenie Trybunału w prawie krajowym skarżącemu przysługiwała pełnia gwarancji sądowych, a treść ujawnionych komunikatów nie była w ogóle przedmiotem rozważań sądu pracy. Sąd wykorzystał je jedynie w zakresie niezbędnym dla dowiedzenia, że skarżący korzystał z firmowego komputera w godzinach pracy do celów prywatnych. Bez znaczenia była tożsamość jego rozmówców i treść korespondencji.

  Powyższe rozstrzygnięcie nie oznacza jednak, że pracodawca zawsze ma prawo czytać prywatne wiadomości pracowników. Trybunał przypomniał, że zasadniczo pracownicy mają prawo oczekiwać poszanowania swojej prywatności. Ingerencja w prawo do prywatności może nastąpić jedynie w przypadku, gdy pracownik zostanie uprzedzony o możliwości monitorowania jego korespondencji lub rozmów telefonicznych, albo gdy wykorzystywanie sprzętu firmowego do celów prywatnych zostało zabronione przez pracodawcę. Oczekiwanie poszanowania prywatności nie jest uzasadnione zwłaszcza wtedy, gdy komunikator, z którego pracownik korzysta, jest narzędziem służbowym, a używanie firmowych komputerów i innych zasobów w celach prywatnych jest sprzeczne z wewnętrznym regulaminem.

  Wróć do listy
  dr Dominik Lubasz

  dr Dominik Lubasz

  • Wspólnik
  • Radca prawny
  Skontaktuj się z autorem

  Jeśli omawiane kwestie dotyczą Państwa sytuacji, prosimy o kontakt bezpośrednio z

  dr Dominik Lubasz

  Wspólnik
  Radca prawny

  dominik.lubasz@lubasziwspolnicy.pl

  Artykuły powiązane

  „O czym pamiętać, prowadząc szkolenia z ochrony danych” – artykuł Katarzyny Witkowskiej dla Wiedzy i Praktyki

  Ukazało się wrześniowe wydanie miesięcznika Ochrony Danych Osobowych wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Autorem jednego z artykułów pt.: "O czym pamiętać, prowadząc szkolenia z ochrony danych" jest Katarzyna Witkowska, ekspert z …

  DEBATA – Ochrona danych osobowych a działalność dziennikarska – granice przywileju medialnego

          Mamy przyjemność zaprosić Państwa na debatę dziennikarską "OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH A DZIAŁALNOŚĆ DZIENNIKARSKA - GRANICE PRZYWILEJU MEDIALNEGO", która odbędzie się w dniu 9 stycznia 2014 r., o godz. 10.00, na …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl