• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Zapisz się do newslettera

  Rozpoczynamy szkolenie RODO

  dane osobowe, rodo, szkolenie

  10 stycznia 2019r. rozpoczyna się cykl 7 spotkań szkolenia o ochronie danych osobowych, którego współorganizatorem są r.pr. dr Dominik Lubasz, r.pr. Witold Chomiczewski, LL.M. oraz Katarzyna Witkowska - NowakowskaLubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych!

  Spotkania odbywać się będą w siedzibie Kancelarii w każdy drugi czwartek miesiąca od stycznia do lipca.

  Program szkolenia obejmuje:

  I. Zagadnienia ogólne. Zasady przetwarzania danych osobowych. Zakres podmiotowy i przedmiotowy RODO. Pojęcia administratora, współadministratora i podmiotu przetwarzającego. Prawa podmiotów danych.

  Data: 10.01., 10-14
  Osoba prowadząca: r.pr. dr Dominik Lubasz oraz r.pr. Witold Chomiczewski, LL.M
  Przewidywany czas szkolenia: 4 h

  1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy RODO.
  2. Wyłączenia stosowania przepisów RODO w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych.
  3. Pojęcie administratora danych.
  4. Współadministrowanie danymi:
   a. pojęcie i istota,
   b. jak odróżnić współadministrowanie od innych relacji łączących podmioty przetwarzające dane?
   c. Umowa o współadministrowaniu,
   d. obowiązek informacyjny realizowany przez współadministratorów,
   e. odpowiedzialność współadministratorów.
  5. Pojęcie podmiotu przetwarzającego
  6. Podstawowe zasady przetwarzania danych.
  7. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w świetle przepisów RODO.

  II. Podstawowe obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego. Powierzenie i udostępnienie danych. Transfery danych.

  Data: 14.02, 10-14
  Osoba prowadząca: r.pr. dr Dominik Lubasz lub r.pr. Witold Chomiczewski, LL.M
  Przewidywany czas szkolenia: 4 h

  1. Realizacja obowiązku informacyjnego w poszczególnych kanałach komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem:
   a. przypadków pozyskiwania danych przez Internet,
   b. obowiązku informacyjnego względem tzw. osób kontaktowych.
  2. Pozostałe prawa podmiotów danych.
  3. Obowiązki administratora przed rozpoczęciem przetwarzania i w trakcie przetwarzania danych:
   a. wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych,
   b. rejestrowanie czynności przetwarzania,
   c. prowadzenie dokumentacji ochrony danych,
   d. zawieranie umów powierzenia przetwarzania,
   e. zawiadamianie o naruszeniach,
   f. upoważnianie do przetwarzania danych,
   g. odpowiadanie na żądania osób, których dane dotyczą.

  III. Inspektor ochrony danych. Organ nadzoru. Zasady prowadzenia kontroli. Odpowiedzialność za działania administratora i podmiotów przetwarzających.

  Data: 14.03. 10-14
  Osoba prowadząca: Katarzyna Witkowska
  Przewidywany czas szkolenia: 4 h

  1. Pojęcie powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  2. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  3. Jak odróżnić powierzenie od udostępnienia danych?
  4. Obowiązki podmiotu przetwarzającego.
  5. Inspektor ochrony danych:
   a. różnice pomiędzy IOD a dawnym ABI,
   b. przesłanki powołania IOD,
   c. Obowiązki i zadania,
   d. Kto może zostać IOD?,
   e. Tryb powołania i zgłoszenia do organu nadzoru.
  6. Zasady prowadzenia kontroli przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
   a. tryb prowadzenia kontroli,
   b. uprawnienia nadzorcze i kontrolne,
   c. skarga na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych,
   d. administracyjne kary pieniężne – podstawy i przesłanki nakładania, wysokość, tryb nakładania.
  7. Odpowiedzialność cywilna na gruncie RODO:
   a. środki ochrony prawnej przysługujące podmiotowi danych,
   b. odpowiedzialność odszkodowawcza administratora i podmiotu przetwarzającego,
   c. Tryb postępowania przed sądem, właściwość sądu.

  IV. Audyt ochrony danych osobowych. Wdrożenie RODO w organizacji. Wykład + warsztaty.

  Data: 11.04. 10-14
  Osoba prowadząca: r.pr. dr Dominik Lubasz lub Katarzyna Witkowska oraz Piotr Kawczyński Forsafe sp. z o.o.
  Przewidywany czas szkolenia: 4 h

  1. Audyty ochrony danych osobowych:
   a. cele audytu,
   b. obszary zainteresowania audytora,
   c. metody działania audytora,
   d. wnioski końcowe i zalecenia audytu,
   e. zasady współpracy audytora i IOD.
  2. Audyty przeprowadzane u podmiotów przetwarzających przez administratorów.
  3. Wdrożenie RODO:
   a. przygotowanie do wdrożenia RODO,
   b. identyfikacja procesów przetwarzania – mapowanie procesów biznesowych,
   c. najważniejsze obszary wdrożenia,
   d. wdrożenie RODO w obszarze zatrudnienia,
   e. wdrożenie RODO na stronach www,
   f. monitoring wizyjny, ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu w zakładzie pracy.
  4. Warsztaty – Wydzielenie procesów przetwarzania oraz wytypowanie nieprawidłowości w przetwarzaniu danych na podstawie trzech scenariuszy dotyczących różnych administratorów. Omówienie przygotowanych odpowiedzi.

  V. RODO w IT. Audyt informatyczny. Bezpieczeństwo informatyczne danych.

  Data: 09.05. 10-14
  Osoba prowadząca: Piotr Kawczyński Forsafe sp. z o.o.
  Przewidywany czas szkolenia: 4 h

  1. Identyfikacja systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe.
  2. Istota ustalenia dostawców i źródeł pochodzenia wykorzystywanych narzędzi informatycznych, w szczególności w kontekście ewentualnych transferów danych do państw trzecich.
  3. Odpowiedni dobór zabezpieczeń oraz właściwa konfiguracja systemów IT.
  4. Badanie i testowanie odporności systemów IT.

  VI. Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych. Wykład + warsztaty.

  Data: 13.06. 10-14
  Osoba prowadząca: Piotr Kawczyński Forsafe sp. z o.o. oraz r.pr. dr Dominik Lubasz lub Katarzyna Witkowska
  Przewidywany czas szkolenia: 4 h

  1. Pojęcie ryzyka.
  2. Analiza ryzyka – po co się ją przeprowadza i do czego ma nas doprowadzić?
  3. Stosowane i zalecane metody analizy ryzyka.
  4. Elementy uwzględniane podczas analizy ryzyka.
  5. Obowiązki administratora bazujące na ryzyku:
   a. privacy by design i privacy by default,
   b. zawiadamianie o naruszeniu ochrony danych,
   c. ocena skutków dla ochrony danych,
   d. uprzednie konsultacje.
  6. Szacowanie ryzyka w oparciu o normy ISO.
  7. Dokumentowanie analizy ryzyka.
  8. Narzędzia wspomagające przeprowadzanie analizy ryzyka.
  9. Przeprowadzanie oceny skutków dla ochrony danych w ujęciu praktycznym.
  10. Ocena skutków dla ochrony danych przez pryzmat praw i wolności podmiotów danych.
  11. Różnica pomiędzy analizą ryzyka a DPIA.
  12. Warsztaty – przeprowadzenie analizy ryzyka dla wybranego procesu przetwarzania danych osobowych. Omówienie i interpretacja wyników analizy.

  VII. Ochrona danych w poszczególnych branżach. E-commerce a ochrona danych. Pliki cookies. Podmioty publiczne jako administratorzy danych. Egzamin.

  Data: 11.07. 10-14
  Osoba prowadząca: Katarzyna Witkowska oraz Michał Żmijewski
  Przewidywany czas szkolenia: 4 h

  1. Ochrona danych osobowych w sklepach internetowych.
  2. Ochrona danych osobowych w branży call centre.
  3. RODO w e-commerce:
   a. remarketing,
   b. pliki cookies – pojęcie i rodzaje,
   c. czy plik cookie jest daną osobową?
   d. profilowanie – czym jest i z jakimi obowiązkami się wiąże?
   e. Google Adwords i Google Analytics – o czym należy pamiętać, korzystając z tych narzędzi?
   f. Wysyłanie niezamówionej informacji handlowej – na czym polega, jakie są jego konsekwencje i jak mu zapobiegać.
  4. Przetwarzanie danych przez podmioty publiczne:
   a. czy podmioty publiczne są administratorami danych?
   b. czy obowiązki administratora będącego podmiotem publicznym różnią się od obowiązków podmiotu prywatnego?
   c. udostępnianie danych podmiotom publicznym w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi lub sądowymi,
   d. podstawy przetwarzania danych przez podmioty publiczne,
   e. szczególne zasady przetwarzania danych i nakładania administracyjnych kar pieniężnych dotyczące podmiotów publicznych,
  5. Podsumowanie.
  6. Egzamin z zagadnień omówionych podczas wszystkich spotkań.

  Na szkolenie wciąż można zapisać się pod adresami e-mail:
  wiktoria.wesolowska@lubasziwspolnicy.pl
  witold.chomiczewski@lubasziwspolnicy.pl

  Wróć do listy
  Witold Chomiczewski LL.M

  Witold Chomiczewski LL.M

  • Wspólnik
  • Radca prawny
  Skontaktuj się z autorem

  Artykuły powiązane

  Szkolenie – Rewolucyjne zmiany w ochronie danych osobowych

  Piastujesz stanowisko administratora bezpieczeństwa informacji czy systemów informatycznych? Jesteś pracownikiem działu IT? Zajmujesz się audytem wewnętrznym? W swojej firmie czy organizacji odpowiadasz za nadzór nad bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych? Nie daj się …

  Konwent Ochrony Danych i Informacji 2018

  Czy RODO* tak naprawdę działa? Odpowiedzi na to pytanie już wkrótce będą szukać najbardziej rozpoznawalni i cenieni specjaliści z zakresu ochrony danych osobowych oraz przedstawiciele świata nauki, biznesu i administracji …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl