• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Praca w trakcie izolacji

  covid, izolacja, prawo pracy

  W dniu 5 grudnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

  Jedną z kluczowych zmian wprowadzonych ustawą jest umożliwienie zatrudnionym wykonywania pracy zdalnej w okresie izolacji domowej.

  Dotychczas osoby, które zostały poddane obowiązkowej izolacji, nawet jeśli czuły się dobrze, nie mogły świadczyć pracy i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenia. Zasadniczo oznaczało to dla pracowników obniżenie ich wynagrodzeń o 20%, a pracodawcom utrudniało zapewnienie ciągłości pracy, szczególnie jeżeli osoby poddane izolacji nie miały objawów choroby.

  Obecnie pracownik lub osoba zatrudniona może wykonywać pracę w trakcie izolacji jeżeli:

  • pozostaje w obowiązkowej izolacji w warunkach domowych,
  • świadczy pracę zdalną w rozumieniu art. 3 ustawy,
  • pracodawca lub podmiot zatrudniający wyraził zgodę na taką pracę.

  Przepisy nie precyzują formy wyrażenia zgody przez pracodawcę ani dodatkowych warunków wyrażenia zgody na pracę w trakcie izolacji. Niemniej, jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, to rozwiązanie ma dotyczyć przypadków, w których osoby objęte izolacją domową przechodzą chorobę bezobjawowo lub stosunkowo łagodnie, przez co są w stanie świadczyć pracę w trybie pracy zdalnej, a w rezultacie również pobierać wynagrodzenie.

  W przypadku gdy stan zdrowia pracownika w izolacji ulegnie pogorszeniu, po uzyskaniu zwolnienia lekarskiego pracownik otrzyma wynagrodzenie lub zasiłek za okres choroby.

  Pełna treść nowelizacji dostępna jest pod tym linkiemDziennik Ustaw 2020 r. poz. 2157


  Jeśli omawiane kwestie dotyczą Państwa sytuacji, prosimy o kontakt bezpośrednio z


  Artykuły powiązane

  Specgrupa – czyli wsparcie prawne w czasie pandemii COVID-19

  W związku z panującą pandemią koronawirusa i wywołanymi przez nią problemami prawnymi powołaliśmy w naszej Kancelarii Specgrupę. Stworzyliśmy ją specjalnie po to, by w ramach jednego zespołu skupić specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z zakresu …

  Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić przedstawicielom handlowym maseczki ochronne, a jeśli tak to jakie powinny one spełniać wymagania?

  Zgodnie z § 17 ust. pkt 2 rozporządzenia z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. …

  Pomiar temperatury ciała pracowników a RODO 

  Ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego związany z chorobą COVID-19 i wywołującym ją koronawirusem SARS-CoV-2, pojawiały się pytania przedsiębiorców dotyczące możliwości badania pracowników pod kątem temperatury ich ciała. Większość pracodawców traktuje te badania jako możliwe …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl