• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Zapisz się do newslettera

  Nowe obowiązki dla spółek – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  13 października 2019 roku rozpoczął funkcjonowanie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych wprowadzony w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Celem regulacji jest zapobieganie ukrywaniu tożsamości przestępców w strukturach korporacyjnych służących ich działalności przestępczej. Ustawa nakłada tym samym na niektóre grupy przedsiębiorców obowiązek ujawnienia tzw. beneficjentów rzeczywistych.

  Kim jest beneficjent rzeczywisty?

  Beneficjentem rzeczywistym wedle ustawy jest:

  1. osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę,
  2. osoba fizyczna, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

  W przypadku osób prawnych będzie to przykładowo:
  ✓ osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji,
  ✓ osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu.
  Niejednokrotnie ustalenie beneficjenta rzeczywistego będzie trudne ze względu na skomplikowaną strukturę własnościową spółki.

  Obowiązek zgłoszenia informacji

  Obowiązek zgłoszenia informacji do rejestru nałożony został na spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne.

  W przypadku podmiotów wpisanych do KRS po dniu 13 października 2019 r. - informacje do rejestru powinny być zgłaszane w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do Rejestru, a w przypadku aktualizacji informacji - w terminie 7 dni od ich zmiany. Natomiast w przypadku podmiotów wpisanych do KRS przed dniem 13 października 2019 r., na ustalenie kręgu beneficjentów rzeczywistych i zgłoszenie ich do rejestru ustawodawca dał czas do 13 kwietnia 2020 r. Za niedopełnienie tego obowiązku spółki podlegać będą karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł.

  Wymogi co do zgłoszenia

  ✓ Zgłoszenia dokonać będzie mogła tylko osoba uprawniona do reprezentacji spółki, ujawniona w KRS;
  ✓ zgłoszenia dokonywać się będzie za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  ✓ zgłoszenie będzie musiało być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem ePUAP;
  ✓ oświadczenie to składane będzie pod rygorem odpowiedzialności karnej.

  Wróć do listy
  Maciej Godyń

  Maciej Godyń

  • Radca prawny
  Skontaktuj się z autorem

  Jeśli omawiane kwestie dotyczą Państwa sytuacji, prosimy o kontakt bezpośrednio z

  dr Dominik Lubasz

  Wspólnik
  Radca prawny

  dominik.lubasz@lubasziwspolnicy.pl

  Witold Chomiczewski LL.M

  Wspólnik
  Radca prawny

  witold.chomiczewski@lubasziwspolnicy.pl

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl