• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Nowa linia orzecznicza dotycząca kredytów frankowych dla przedsiębiorców

  chf, kredyt frankowy, kredytobiorcy, orzeczenia sadu

  Pierwszy kwartał bieżącego roku obfituje w wiele wydarzeń mających bezpośrednie przełożenie na sytuację gospodarczą w naszym kraju. Dla wielu kredytobiorców ten okres związany jest ze wzrostem rat kredytów powiązanych z walutą obcą (CHF/EUR/USD). Zmieniająca się sytuacja polityczna drastycznie wpływa na gospodarkę, skutkując wzrostem inflacji oraz rosnącymi kursami walut. Orzecznictwo, które pojawiło się na przestrzeni ostatnich miesięcy, pozwala jednak na pozytywne prognozy w odniesieniu do spraw sądowych związanych z kredytami frankowymi, w tym także dla tych wytaczanych przez kredytobiorców niebędących konsumentami.

  W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na jeden z ostatnio wydanych wyroków w Polsce ustalający nieważność umowy kredytu frankowego, zawartej w ramach działalności gospodarczej. Precedensowy wyrok wydał Sąd Okręgowy w Warszawie 19 listopada 2021 r. w sprawie o sygn. akt XVI GC 1309/20, w którym ustalił wprost, iż nieważna jest umowa kredytu frankowego, zawarta pomiędzy przedsiębiorcą a bankiem.

  W uzasadnieniu wskazano, że sprzeczne z istotą stosunków umownych, są zapisy umowy kredytu, w której kredytodawca, byłby upoważniony do jednostronnego określenia kursu waluty właściwej dla oznaczenia kwot rat kredytu i nie mieszczą się one w granicach swobody umów (art. 3531 k.c.). Umowa z takimi klauzulami powinna zostać uznana za nieważną, natomiast przy ocenie jej ważności nie może mieć znaczenia w jaki sposób strona, w tym bank, korzysta z tego rodzaju klauzuli.

  Sąd uznał, że podmiotem słabszym może być również przedsiębiorca działający w ramach spółki akcyjnej, a postanowienia umowy kredytowej zawieranej z nim muszą być doprecyzowane w stopniu umożliwiającym przypisanie obu stronom zamiaru i woli dokonania danej czynności na uzgodnionych warunkach albo na zasadach zaproponowanych przez jedną stronę, w tym ekonomicznie silniejszą. Pogląd ten jest istotną zmianą w postrzeganiu przez sądy przedsiębiorców i pozwala na udzielenie im ochrony dotychczas zastrzeżonej tylko dla konsumentów.

  Kolejnym wyrokiem, na który chcemy zwrócić uwagę, jest wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 21 grudnia 2020 r. w sprawie o sygn. akt, XXVI GC 586/20. Sąd stwierdził w nim nieważność umowy kredytu waloryzowanego CHF, gdzie kredytobiorcami byli wspólnicy spółki cywilnej, zaś kredyt został udzielony na cel inwestycyjny w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W opinii Sądu umowa w sposób diametralny zachwiała równowagą kontraktową między stronami oraz była sprzeczna z zasadą uczciwości biznesowej, nawet przy uwzględnieniu niekonsumenckiego statusu powodów. Sprzeczność umowy z naturą stosunku prawnego oraz zasadami współżycia społecznego skutkowała uznaniem jej nieważności zgodnie z art. 58 § 1 i 2 k.c.

  W sprawach frankowych warto śledzić także najnowsze orzecznictwo TSUE, wytyczające kierunek orzecznictwa w tym temacie dla całej Unii. W orzeczeniu z 18 listopada 2021 r. sygn. C-212/20 TSUE wskazał, że treść klauzuli ustalająca cenę zakupu i sprzedaży waluty obcej, do której kredyt jest indeksowany, powinna na podstawie jasnych i zrozumiałych kryteriów umożliwiać właściwe poinformowanie uważnego i racjonalnego konsumenta pozwalające mu zrozumieć sposób ustalania kursu stosowanego w celu obliczenia rat kredytu, tak aby mógł on ustalić go samodzielnie w każdej chwili. W innych orzeczeniach Trybunał wskazał m.in. że kredytobiorca musi zostać jasno poinformowany, iż podpisując umowę kredytu powiązaną z walutą obcą, ponosi ryzyko kursowe, które z ekonomicznego punktu widzenia może okazać się dla niego trudne do udźwignięcia w wypadku dewaluacji waluty, w której otrzymuje wynagrodzenie np. wyrok 10 czerwca 2021 r. w sprawach połączonych  BNP Paribas Personal Finance (od C776/19 do C782/19) oraz wyrok TSUE z 10 czerwca 2021 r. C-609/19 ko BNP Paribas Personal Finance SA.).

  Zarówno dominująca prokonsumencka linia orzecznicza TSUE oraz sądów powszechnych  w Polsce, jak i pojawiające się coraz częściej orzeczenia ustalające nieważność umów kredytowych powiązanych z obcą walutą a zawartych w obrocie profesjonalnym — są dobrym prognostykiem dla kredytobiorców. Przedstawione powyżej orzecznictwo może stanowić przesłankę do większego zainteresowania możliwością unieważnienia kredytów frankowych — także wśród przedsiębiorców.

  W przypadku zainteresowania analizą posiadanej umowy kredytowej przez grono specjalistów z Kancelarii Lubasz i Wspólnicy zapraszamy do kontaktu.

  Dodatkowe informacje na stronie https://www.chf.lubasziwspolnicy.pl/ 

  Wróć do listy
  dr Dominik Lubasz

  dr Dominik Lubasz

  • Wspólnik
  • Radca prawny
  Skontaktuj się z autorem

  Artykuły powiązane

  Co możesz zyskać w sprawie kredytu frankowego? Skorzystaj z naszego wsparcia! 

  Dla wszystkich, którzy mierzą się problemem kredytu zaciągniętego we frankach szwajcarskich, powołaliśmy w naszej kancelarii zespół do spraw kredytów frankowych. Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne doświadczonych specjalistów. Zwracając się do nas, formalności przestaną być problemem!  Wiele osób w Polsce boryka się z trudnościami dotyczącymi spłaty kredytu …

  Orzecznictwo w sprawach frankowych

  Rok 2020 oraz 2021 przyniosły wiele korzystnych orzeczeń dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty waloryzowane kursem walut obcych. Statystyka spraw sądowych prowadzi do wniosku, iż coraz szersze grono kredytobiorców uzyskuje korzystne …

  Roszczenie o stwierdzenie abuzywności klauzul waloryzacyjnych zawartych w umowie o kredyt denominowany do waluty obcej nie jest tożsame z roszczeniem o stwierdzenie nieważności tej umowy

  Sąd Najwyższy w uchwale z 15 września 2020 r. orzekł, iż żądanie uznania postanowienia wzorca umowy za niewiążące konsumenta nie zawiera się w żądaniu ustalenia nieważności umowy. Przywołane orzeczenie ma …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl