• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Kolejna odsłona ustawy o sygnalistach

  ochrona danych osobowych, ochrona sygnalistow, prawo pracy, ustawa, ustawa o sygnalistach

  7 lipca 2022 r. opublikowany został nowy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa z dnia 4 lipca 2022 r. Poniżej zwracamy uwagę na niektóre z kluczowych zmian wprowadzonych do najnowszego projektu ustawy.

  Przypomnijmy, że najnowszy projekt to już trzecia zmiana do propozycji ustawy implementującej tzw. dyrektywę o sygnalistach, czyli dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Poprzednio informowaliśmy Państwa o projektach z 14 października 2021 r. oraz 6 kwietnia 2022 r.

  • Zmiany w zakresie przechowywania danych osobowych

  Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia zewnętrznego oraz podjęciem działań następczych, oraz dokumenty związane z tym zgłoszeniem są przechowywane przez podmiot prawny, oraz organ publiczny nie dłużej niż przez okres 15 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następcze lub zakończeniu postępowań zainicjowanych tymi działaniami. Poprzedni projekt przewidywał, że okres 15 miesięcy liczony jest od dnia zakończenia działań następczych.

  Podobnie, również dane osobowe przetwarzane przez Rzecznika Praw Obywatelskich będą przechowywane przez okres 12 miesięcy liczonych po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przekazano zgłoszenie zewnętrzne do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następczych.

  Dodano również przepis, zgodnie z którym dane osobowe, które nie mają znaczenia dla rozpatrywania zgłoszenia, nie są zbierane, a w razie przypadkowego zebrania, są niezwłocznie usuwane. Usunięcie tych danych osobowych następuje w terminie 14 dni od chwili ustalenia, że nie mają one znaczenia dla sprawy.

  • Wydłużenie terminu ustalenia procedury zgłoszeń

  Wydłużono 1 do 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy termin na ustalenie procedury przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych przez podmioty prywatne, na rzecz których wykonuje pracę co najmniej 250 osób i podmioty prywatne prowadzące szczególnego rodzaju działalność, w tym wykonującego działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska, objętych zakresem stosowania aktów prawnych Unii Europejskiej wymienionych w części I.B i II załącznika do dyrektywy 2019/1937.

  Bez zmian pozostaje termin do wdrożenia procedury przez mniejsze podmioty prywatne. Organizacje, na rzecz których pracę wykonuje co najmniej 50 i mniej niż 250 osób będą zobowiązane do ustalenia procedury zgłoszeń wewnętrznych do dnia 17 grudnia 2023 r.

  • Ciężar dowodu spoczywa na pracodawcy

  W nowym projekcie ustawy określono, że ciężar dowodu, że działania podjęte wobec sygnalisty nie są działaniami odwetowymi, spoczywa na pracodawcy lub w przypadku innych podmiotów zatrudniających – na tych podmiotach.

  W tym kontekście słusznie usunięto sprzeczność wynikającą z art. 12 ust. 1 projektu z 6 kwietnia br. zgodnie z którym wskazane w przepisie przykłady działań odwetowych wobec pracowników np. mobbing czy dyskryminacja, mogły nie stanowić działań odwetowych, jeżeli „pracodawca udowodnił, że kierował się obiektywnymi i należycie uzasadnionymi powodami”, co w przypadku zakazu mobbingu czy dyskryminacji wynikających z Kodeksu pracy, stanowiło oczywisty błąd projektodawcy.

  • Usunięcie odpowiedzialności za usiłowanie utrudniania dokonania zgłoszenia

  Zgodnie z projektem ustawy z 6 kwietnia br. usiłowanie lub utrudnianie dokonania zgłoszenia karane było grzywną albo karą ograniczenia wolności. Nowy projekt nie przewiduje odpowiedzialności za usiłowanie utrudniania dokonania zgłoszenia.

  • System zachęt jako obligatoryjna treść procedury zgłoszeń wewnętrznych

  Projektodawca zdecydował się na zachowanie możliwości proponowania zachęt do korzystania z procedury, jednak tym razem wskazał, że zachęta stanowić ma wymagany element procedury zgłoszeń wewnętrznych w przypadku, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, a osoba dokonująca zgłoszenia uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych.

  • Zgłoszenie zewnętrzne pozostawione bez rozpoznania

  Zgłoszenie zewnętrzne może zostać pozostawione bez rozpoznania przez Rzecznika Praw Obywatelskich, gdy naruszenie było przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia (przez tego samego lub innego zgłaszającego), a w aktualnym zgłoszeniu nie zawarto istotnych nowych informacji, a także jeśli Rzecznik odstąpił od przekazania wcześniejszego zgłoszenia zewnętrznego właściwemu organowi publicznemu. W przypadku kolejnego zgłoszenia pozostawia się je bez rozpoznania, bez obowiązku informowania o tym zgłaszającego naruszenie.

  Link do projektu ustawy z 4 lipca br. mogą Państwo znaleźć tutaj:

  https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12352401/12822845/12822850/dokument564082.docx

   

   

   


  Jeśli omawiane kwestie dotyczą Państwa sytuacji, prosimy o kontakt bezpośrednio z


  Artykuły powiązane

  Warto przygotować się na wdrożenie ochrony sygnalistów

  Niedawno poznaliśmy projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, która stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających …

  Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa 

  Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, która stanowi wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl