• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Decyzja Rady Unii Europejskiej w sprawie osób uciekających przed wojną w Ukrainie

  bezpanstwowcy, imigranci wojenni, tymczasowa ochrona, uchodzcy, ukraina

  4 marca 2022 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła decyzję wykonawczą 2022/382. Przedmiotem tej decyzji jest wprowadzenie tymczasowej ochrony dla wysiedleńców z terenów Ukrainy, którzy opuścili ten kraj 24 lutego 2022 r. lub po tej dacie w wyniku wojny. Tymczasowa ochrona jest wprowadzana we wszystkich państwach członkowskich zgodnie z przepisami dyrektywy 2001/55/WE.

  Tymczasowa ochrona znajduje zastosowanie dla:

  1. obywateli Ukrainy zamieszkałych w Ukrainie przed dniem 24 lutego 2022 r.,
  2. bezpaństwowców lub obywateli państw trzecich innych niż Ukraina, którzy przed 24 lutego 2022 r. korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważonej ochrony krajowej w Ukrainie,
  3. członków rodzin osób wyżej wymienionych, o ile rodzina znajdowała się już i przebywała w Ukrainie przed 24 lutego 2022 r.

   

  Zgodnie z omawianą decyzją za członków rodzin uznaje się:

  1. Małżonka osoby wymienionej w pkt 1 lub 2 powyżej, lub partnera takiej osoby, o ile pozostają w stałym związku, jeżeli prawo lub praktyka danego państwa członkowskiego traktuje pary niepozostające w związku małżeńskim w sposób porównywalny do par pozostających w związku małżeńskim, zgodnie z jego prawem krajowym odnoszących się do cudzoziemców.
  2. Małoletnie i niepozostające w związku małżeńskim dzieci osoby, o której mowa w pkt. 1 lub 2, lub dzieci jej małżonka, niezależnie od tego, czy urodziły się w związku małżeńskim, poza związkiem, czy są przysposobione.
  3. Innych bliskich krewnych, którzy mieszkali razem jako jedna rodzina w czasie, kiedy wystąpiły okoliczności prowadzące do masowego napływu wysiedleńców, i którzy byli w tym czasie całkowicie lub częściowo na utrzymaniu osoby, o której mowa w pkt. 1 lub 2.

   

  Co więcej, tymczasowa ochrona przysługuje również bezpaństwowcom i obywatelom państw trzecich innych niż Ukraina, którzy są w stanie udowodnić, że przed dniem 24 lutego 2022 r. legalnie przebywali na terenie Ukrainy na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt, i którzy nie są w stanie w bezpiecznych i trwałych warunkach powrócić do kraju.

  Decyzja wykonawcza może być stosowana przez państwa członkowskie – w tym Polskę –  także wobec innych osób, w tym bezpaństwowców i obywateli państw trzecich innych niż Ukraina, którzy legalnie przebywali w Ukrainie, którzy nie są w stanie w bezpiecznych i trwałych warunkach powrócić do kraju lub regionu pochodzenia.

  Nadal trwają prace na specustawą w Polsce.  Na bieżąco monitorujemy pojawiające się zmiany i będziemy niezwłocznie o nich informować.

   

  Źródło: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/382/oj

  Wróć do listy
  Agnieszka Stefańska-Pieczara

  Agnieszka Stefańska-Pieczara

  • Adwokat
  Skontaktuj się z autorem

  Jeśli omawiane kwestie dotyczą Państwa sytuacji, prosimy o kontakt bezpośrednio z


  Artykuły powiązane

  WJAZD OBYWATELI UKRAINY DO POLSKI– PODSTAWA, DOKUMENTY, INFORMACJE KONTAKTOWE

  Внизу переклад на українську мову I. Jakie dokumenty są podstawą wjazdu do Polski Zgodnie z informacją podaną na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Obywatel Ukrainy może wjechać do Polski na podstawie: paszportu …

  Specustawa – rozwiązania prawne dla Ukraińców

  Na stronie rządowego centrum legislacji pojawiła się pierwsza informacja o założeniach specustawy — Projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (CD356). Celem ustawy …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl