• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Zapisz się do newslettera

  Baza Danych o Produktach i Opakowaniach

  Co to jest BDO?

  BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Gromadzone są w niej dane o podmiotach, które wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. BDO ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

  Kto jest objęty obowiązkiem wpisu do rejestru BDO?

  Obowiązkiem  wpisu do  rejestru BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych. Wniosek o wpis do rejestru BDO musi złożyć także przedsiębiorca prowadzący sklep lub hurtownię, w której oferuje klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego, które są objęte opłatą recyklingową.

  Wpisowi do BDO nie podlegają:

  • osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne,
  • podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe, zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
  • podmioty nieprofesjonalnie zbierające odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych,
  • transportujący wytworzone przez siebie odpady,
  • wytwórcy odpadów zwolnieni z prowadzenia ewidencji odpadów.

  Obowiązek rejestracji w rejestrze BDO nie dotyczy także przedsiębiorców, które podpiszą umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. W takim przypadku wytwórcą odpadów będzie podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

  Sankcje za niedopełnienie obowiązku

  Objęci obowiązkiem rejestracji do BDO przedsiębiorcy powinni dokonać formalności związanych z rejestracją do 31 grudnia 2019 roku. Na przedsiębiorców, którzy do tego czasu nie zarejestrują się w BDO mogą zostać nałożone administracyjne kary pieniężne w wysokości od 5 000 zł do 1 mln zł, a także sąd może wymierzyć kary aresztu albo grzywny. Ponadto od niezarejestrowanych przedsiębiorców nie będą odbierane odpady.

  Od stycznia 2020 roku rejestr ten zostanie rozbudowany o kolejne moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z gospodarowania odpadami wyłącznie w formie elektronicznej.

   

  Przykładowa lista podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO została umieszczona na stronie:

  https://bdo.mos.gov.pl/news/podmioty-zobowiazane-do-rejestracji-w-bdo/

  Jeżeli przedsiębiorca ma wątpliwości, czy jest objęty obowiązkiem rejestracji może wypełnić interaktywny formularz udostępniony przez BDO:

  https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

  Wróć do listy
  Julia Wawrzyńczak

  Julia Wawrzyńczak

  • Aplikant
  Skontaktuj się z autorem

  Jeśli omawiane kwestie dotyczą Państwa sytuacji, prosimy o kontakt bezpośrednio z

  Witold Chomiczewski LL.M

  Wspólnik
  Radca prawny

  witold.chomiczewski@lubasziwspolnicy.pl

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl