• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Airbnb – aspekty podatkowe

  Parlament Europejski uznał, że przedsiębiorstwa świadczące porównywalne usługi, czy to w ramach gospodarki tradycyjnej czy też gospodarki dzielenia się, powinny mieć funkcjonalnie podobne obowiązki podatkowe. Uważa też, że podatki należy płacić tam, gdzie generowane są zyski. Postulaty te są powszechnie akceptowane i nie budzą kontrowersji. Wynikające z zaleceń Parlamentu Europejskiego wnioski pozostają jednak na dużym poziomie ogólności i nie wskazują ani konkretnych rozwiązań, ani nawet obszarów prawa podatkowego, w których rozwiązania takie mogłyby być wprowadzone.

  Więcej światła na spodziewane kierunki zmian podatkowych w Unii Europejskiej, które mogłyby objąć Airbnb i podobne przedsiębiorstwa, rzuca komunikat Komisji Europejskiej  z 21 września 2017 r. dotyczący systemu opodatkowania gospodarki cyfrowej. W dokumencie tym wskazano, że niezbędne będzie wprowadzenie reguł opodatkowania gospodarki cyfrowej (której istotną częścią jest gospodarka współdzielenia) do międzynarodowego prawa podatkowego. Zmiany uwzględniające charakterystykę gospodarki cyfrowej powinny dotyczyć w szczególności uregulowań dotyczących pojęcia zakładu oraz tematyki cen transferowych.

  Pojęcie zakładu wypracowane zostało w międzynarodowym prawie podatkowym w celu określenia minimalnego poziomu aktywności czy obecności przedsiębiorstwa zagranicznego na terytorium kraju, który pozwala na opodatkowanie osiąganych przez to przedsiębiorstwo zysków. W obecnym kształcie wydaje się jednak nie spełniać swojej roli, ponieważ przedsiębiorstwa takie jak Airbnb mogą z łatwością „działać” w poszczególnych państwach nie posiadając tam fizycznie żadnej infrastruktury w postaci stałego miejsca prowadzenia działalności czy nawet działającego w ich imieniu agenta. Pożądane jest zatem wypracowanie alternatywnego wskaźnika pozwalającego na ustalenie, że obecność gospodarcza danego podmiotu na terytorium kraju jest na tyle znacząca, że pozwala na opodatkowanie generowanych przez dane przedsiębiorstwo zysków.

  W zakresie cen transferowych, komunikat za niezbędne uznaje stworzenie alternatywnych metod alokacji zysku, które lepiej uwzględniałyby takie elementy kreowania wartości nowych modeli biznesowych, jak wartości niematerialne oraz pozwalałyby określić ich wpływ na tę wartość.

  Stwierdzając, że znalezienie odpowiedzi na wskazane wyżej wyzwania będzie procesem długotrwałym, Komisja Europejska wskazuje, że źródłem rozwiązań może być opracowywany aktualnie przez OECD raport dotyczący opodatkowania gospodarki cyfrowej, którego wstępna wersja ma zostać przedstawiona G-20 na początku 2018 r. W międzyczasie KE zaleca rozważenie wprowadzenia rozwiązań tymczasowych, z których najdalej chyba idącym jest wprowadzenie podatku u źródła od przychodów wypłacanych nierezydentom dostarczającym usługi lub towary zamawiane online.

  Z przedstawionych komunikatów wynika, że Unia Europejska dostrzega potrzebę dokonania w systemie podatkowym zmian umożliwiających efektywne i sprawiedliwe opodatkowanie podmiotów takich jak Airbnb. Jednak droga do konkretnych rozwiązań legislacyjnych wydaje się być daleka.

  RODO czyli rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych - dowiedz się więcej! 

  Wróć do listy
  dr Dominik Lubasz

  dr Dominik Lubasz

  • Wspólnik
  • Radca prawny
  Skontaktuj się z autorem

  Artykuły powiązane

  Prywatny: Airbnb – prawo i podatki

  Airbnb oferujący okazjonalne zakwaterowanie swoim użytkownikom jest jednym z rodzajów usług świadczonych w ramach tzw. gospodarki (ekonomii) dzielenia się (sharing economy). Platforma odniosła duży sukces i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl