• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Zapisz się do newslettera

  Co to jest i po co się przeprowadza audyt ochrony danych osobowych

  audyt, dane osobowe, ochrona danych osobowych, polityka bezpieczenstwa, powierzenie przetwarzania

  Audyt ochrony danych osobowych – co zyskujesz?
  Ustawa o ochronie danych osobowych określa obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe osób fizycznych w związku z działalnością zarobkową lub zawodową oraz uprawnienia jakie przysługują tym osobom, także w przypadku przetwarzania ich danych z naruszeniem przepisów ustawy.

  Katalog obowiązków ciążących na administratorze danych osobowych jest niezwykle obszerny, zaś ich prawidłowa identyfikacja może nastręczać wiele problemów i trudności.

  Ryzyko związane z niedostosowaniem prowadzonej działalności gospodarczej do ustawowych wymogów i zasad przetwarzania danych osobowych jest znaczące – w grę wchodzić może bowiem ewentualna odpowiedzialność cywilna, administracyjna a nawet karna.

  Systematycznie zwiększająca się świadomość społeczeństwa w zakresie uprawnień przysługujących osobom fizycznym w przypadku naruszenia ich praw w procesie przetwarzania danych osobowych oraz wzmożona aktywność kontrolna Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych implikuje konieczność zapewnienia zgodności prowadzonego biznesu (m.in. w sferze marketingu, e-commerce, sprzedaży, obsługi klienta, zatrudnienia jak i wielu innych) z przepisami o ochronie danych osobowych.

  Podstawowym narzędziem pozwalającym na osiągnięcie przywołanego celu oraz wyeliminowanie wspomnianego ryzyka jest audyt ochrony danych osobowych.  Audyt pozwoli ustalić obszary i elementy procesu przetwarzania danych osobowych, które wymagają podjęcia czynności naprawczych i korygujących, zaś wdrożenie rozwiązań zarekomendowanych w ramach audytu zneutralizuje zagrożenia związane z ewentualnymi konsekwencjami kontroli GIODO.

  Z drugiej strony, przeprowadzenie audytu i zastosowanie się do sformułowanych w jego wyniku zaleceń z całą pewnością pomoże w zbudowaniu pozytywnego wizerunku danej organizacji w powszechnej w świadomości klientów z danej branży. Oczywistym jest, że dla przedsiębiorcy korzystniej jest gdy jest on postrzegany jest jako dbający o prawa i interesy swoich pracowników, kontrahentów czy klientów.

  Czym jest audyt ochrony danych osobowych?
  Audyt jest niezależną, dokonywaną przez ekspertów, oceną danej organizacji oraz zachodzących w niej procesów pod względem zgodności z przepisami prawa, standardami czy normami.

  Audyt ochrony danych osobowych obejmuje weryfikację procesu przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, w szczególności rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

  W ramach czynności audytowych, podmiot audytowany podlega badaniu zarówno od strony formalno-prawnej jak również od strony techniczno-organizacyjnej.

  Czynności przeprowadzane przez osoby przeprowadzające audyt ochrony danych osobowych koncentrują się na zweryfikowaniu między innymi czy:

  W toku audytu weryfikacji podlegają stosowane przez podmiot audytowany zabezpieczenia organizacyjne (np. procedury, regulaminy, organizowanie szkoleń dla osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych), zabezpieczenia fizyczne (np. system alarmowy, system kontroli dostępu do obszaru przetwarzania danych osobowych) czy techniczne (np. system informatyczny).

  Audyt ochrony danych osobowych nie powinien ograniczać się do weryfikacji procesu przetwarzania danych osobowych wyłącznie pod kątem zgodności z przepisami prawa. Ważne, aby dokonywana ocena, a przede wszystkim sformułowane w ramach audytu rekomendacje uwzględniały charakter działalności podmiotu audytowanego, branżę w której działa oraz przyjęte w jej ramach dobre praktyki i zachowania.

  Kto może podlegać audytowi
  Audyt ochrony danych osobowych może zostać przeprowadzony zarówno u podmiotów będących administratorami danych osobowych, jak również u podmiotów przetwarzających dane osobowe na zlecenie (u tzw. procesorów).

  Zauważyć należy, że wskazane powyżej role pełnić mogą nie tylko przedsiębiorcy (osoby fizyczne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki prawa handlowego), ale również stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie czy nawet wspólnoty mieszkaniowe.

  Co równie ważne, przeprowadzany audyt ochrony danych osobowych może obejmować samego zlecającego, jak również jego kontrahenta (tzw. audyt drugiej strony).

  Kiedy przeprowadzić audyt?
  W kontekście przywołanych powyżej okoliczności, tj. wzrastającej świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, aktywności GIODO oraz korzyści (w tym wizerunkowych) jakie niesie ze sobą dbałość o prawidłowy przebieg procesu przetwarzania danych osobowych, z przeprowadzeniem rzetelnego audytu nie należy zwlekać.

  Powyższe uwagi nabierają szczególnego znaczenia wobec dokonanej reformy unijnych przepisów o ochronie danych osobowych. Jak już wspominaliśmy, ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Do tego czasu pozostały niecałe dwa lata, zaś wprowadzone zmiany mają charakter niemalże rewolucyjny. Warto wykorzystać ten okres, aby dostosować prowadzoną działalność do nowych wymogów prawa UE. Przeprowadzenie kompleksowego audytu ochrony danych osobowych pozwoli ustalić jakie obszary i sfery aktywności wymagają zmian i modyfikacji w tym zakresie – podjęcie tych czynności pozwoli na uniknięcie ewentualnych negatywnych konsekwencji niedostosowania procesu przetwarzania danych osobowych do nowych przepisów.

  Wróć do listy
  dr Dominik Lubasz

  dr Dominik Lubasz

  • Wspólnik
  • Radca prawny
  Skontaktuj się z autorem

  Jeśli omawiane kwestie dotyczą Państwa sytuacji, prosimy o kontakt bezpośrednio z

  Katarzyna Witkowska – Nowakowska

  Prawnik

  katarzyna.witkowska@lubasziwspolnicy.pl

  dr Dominik Lubasz

  Wspólnik
  Radca prawny

  dominik.lubasz@lubasziwspolnicy.pl

  Artykuły powiązane

  Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

  Do obowiązków administratora danych osobowych należy m.in. prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny …

  Unia Europejska reformuje ochronę danych osobowych

  Już za niecałe dwa lata zaczną być stosowane nowe unijne przepisy o ochronie danych osobowych. Eksperci Kancelarii Lubasz i Wspólnicy przygotowali mały poradnik.   Sprawdź co się zmieni! CO MUSISZ WIEDZIEĆ O UNIJNYM …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl