• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Zapisz się do newslettera

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Artykuły i glosy

  Guide to the GDPR

  Współautorem publikacji jest r. pr. dr Dominik Lubasz, r. pr. Witold Chomiczewski, LL.M. i Adrianna Michałowicz

  W przedsprzedaży dostępna już jest najnowsza publikacja o RODO! Przewodnik po RODO to kompleksowy, praktyczny opis obowiązków przedsiębiorstw i innych organizacji wynikających z RODO, podający przykłady zastosowania, …

  Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa

  Współautorem publikacji jest r. pr. dr Dominik Lubasz

  Publikacja informuje szybko i niezawodnie o warunkach ekonomicznych w dziesięciu krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Sekcja każdego kraju zawiera zorientowane na praktykę reprezentacje najważniejszych obszarów prawnych dla inwestorów …

  RODO. Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych. Porównanie przepisów. Praktyczne uwagi

  redakcja naukowa r. pr. dr Dominik Lubasz

  Publikacja zawiera porównanie przepisów ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO) wraz …

  RODO dla małych i średnich przedsiębiorstw

  Redakcja naukowa: r. pr. dr Dominik Lubasz

  Wśród autorów: r. pr. Witold Chomiczewski, LL.M. oraz prawnik Katarzyna Witkowska-Nowakowska. Publikacja to przeznaczone dla na małych i średnich przedsiębiorców praktyczne omówienie nowych przepisów dotyczących ochrony danych …

  Contract and Regulation

  Artykuł prof. UŁ dr hab. Moniki Namysłowskiej : Monitoring compliance with contracts and regulations: between private and public law

  A Handbook on New Methods of Law Making in Private Law Edited by Roger Brownsword, Rob A.J. Van Gestel, Hans-W. Micklitz Artykuł prof. UŁ dr hab. Moniki …

  Seans filmowy czy reklamowy?

  Monika Namysłowska (współautor K. Sztobryn)

  Rzeczpospolita z dn. 15.2.2008 r.

  Czytaj więcej

  Ochrona konsumenta w świetle prawa bankowego, prawa reklamy i prawa telekomunikacyjnego. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej na WPiA UŁ (20–21.5.2011 r.)

  Monika Namysłowska

  Edukacja Prawnicza 2011, nr 10.

  Czytaj więcej

  Glosa do wyroku TS z dnia 19 września 2006 r. w sprawie C-356/04 Lidl Belgium

  Monika Namysłowska

  LEX/el. 2009

  Czytaj więcej

  Najważniejsze uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w wersji na dzień 5.02.2013 r.

  Dominik Lubasz

  Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych 2013, nr 2, s. 10.

  Czytaj więcej

  Perfumy prawie oryginalne

  Monika Namysłowska

  Rzeczpospolita z dn. 8.4.2010 r.

  Czytaj więcej

  Reklama porównawcza w orzecznictwie ETS

  Monika Namysłowska (współautor K. Sztobryn)

  Rzeczpospolita z dn. 15.2.2008 r.

  Czytaj więcej

  Granice krajowych regulacji prawnych dotyczących zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych – glosa do wyroku TS z 9.11.2010 r. w sprawie C-540/08 Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag i do postanowienia TS z 30.06.2011 r. w sprawie C-288/10 Wamo

  Monika Namysłowska

  Europejski Przegląd Sądowy 2011, nr 11.

  Czytaj więcej

  Glosa do wyroku TS z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie C-533/06 O2 Holdings & O2

  Monika Namysłowska

  LEX/el. 2009

  Czytaj więcej

  Kiedy przyznanie nagrody jest nieuczciwą praktyką handlową? – glosa do wyroku TS z 18.10.2012 r. w sprawie C-428/11 Purely Creative i in.

  Monika Namysłowska

  Europejski Przegląd Sądowy 2013, nr 1.

  Czytaj więcej

  Przyszłość ochrony oznaczeń pochodzenia w Unii Europejskiej

  Agata Wróbel

  Przegląd Prawa Handlowego 3/2010

  Czytaj więcej

  Przegląd orzecznictwa w zakresie swobodnego przepływu towarów od 1.05.2004 r. do 31.12.2005 r.

  Monika Namysłowska

  Europejski Przegląd Sądowy 2008, nr 12.

  Czytaj więcej

  Glosa do wyroku TS z dnia 16 grudnia 2008 r., C-205/07 Gysbrechts

  Monika Namysłowska

  LEX/el. 2011

  Czytaj więcej

  Ewolucja ochrony konsumentów w świetle projektu dyrektywy o prawach konsumentów

  Monika Namysłowska

  Przegląd Prawa Handlowego 2009, nr 10.

  Czytaj więcej

  Der Preis ist heiß. Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 18.10.2012 in der Rs C-428/11 (Purely Creative ua/Office of Fair Trading)

  Monika Namysłowska

  EUVR (Zeitschrift für Europäisches Unternehmens- und Verbraucherrecht) 2013, nr 2.

  Czytaj więcej

  Projekt reformy prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji państw członkowskich Unii Europejskiej – zagadnienia materialnoprawne

  Monika Namysłowska

  Monitor Prawniczy 2004, nr 3.

  Czytaj więcej

  Glosa do wyroku SN z dnia 3 grudnia 2003 r., I CK 358/02

  Monika Namysłowska

  LEX/el. 2010

  Czytaj więcej

  Kolizyjnoprawne aspekty używania znaku towarowego konkurenta w reklamie porównawczej

  Monika Namysłowska

  Przegląd Prawa Handlowego 2008, nr 10.

  Czytaj więcej

  Do kogo należy Kosmos?

  Wojciech Szlawski

  Wiedza i Życie nr 12/2011

  Czytaj więcej

  Die Zukunft des europäischen Verbraucherrechts. Einige Anmerkungen im Lichte des Grünbuchs zur Überprüfung des gemeinschaftlichen Verbraucheraquis und der Stellungnahmen der deutschen und polnischen Regierung

  Monika Namysłowska

  [w:] Z. Weigt, A. Warda (red.) Nachwuchswissenschaftler präsentieren ihre Forschung, Łódź 2009

  Czytaj więcej

  To B2C or Not to B2C. Some Reflections on the Regulation of Unfair Commercial Practices from a Polish Perspective

  Monika Namysłowska

  Journal of Consumer Policy: Volume 36, Issue 3 (2013), Page 329-342

  Czytaj więcej

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.com