• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Zapisz do newslettera

  Artykuły i glosy

  Contract and Regulation

  Artykuł prof. UŁ dr hab. Moniki Namysłowskiej : Monitoring compliance with contracts and regulations: between private and public law

  A Handbook on New Methods of Law Making in Private Law Edited by Roger Brownsword, Rob A.J. Van Gestel, Hans-W. Micklitz Artykuł prof. UŁ dr hab. Moniki …

  Pojęcie wynalazku pracowniczego na tle ustawy prawo własności przemysłowej

  Julia Chlebny

  PPH nr 8/2009

  Czytaj więcej

  Przegląd orzecznictwa TS w zakresie swobodnego przepływu towarów z 2009 r. (cz. I)

  Monika Namysłowska

  Europejski Przegląd Sądowy 2012, nr 7.

  Czytaj więcej

  Użycie firmy jako wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa

  Julia Chlebny

  PPH, nr 8/2010

  Czytaj więcej

  Automatyzacja marketingu, a ochrona danych osobowych

  Witold Chomiczewski

  portal publicrelations.pl

  Czytaj więcej

  Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym: niewykorzystana szansa

  Monika Namysłowska

  Rzeczpospolita z dn. 3.7.2007 r.

  Czytaj więcej

  Glosa do wyroku TS z dnia 23 kwietnia 2009 r., C-261/07 i C-299/07 VTB i Galatea

  Monika Namysłowska

  LEX/el. 2010

  Czytaj więcej

  Lokowanie produktu w prawie wspólnotowym – dozwolone czy zakazane?

  Monika Namysłowska (współautor K. Sztobryn)

  Przegląd Prawa Handlowego 2009, nr 6.

  Czytaj więcej

  Przegląd orzecznictwa TS w zakresie swobodnego przepływu towarów z 2009 r. (cz. II)

  Monika Namysłowska

  Europejski Przegląd Sądowy 2012, nr 8.

  Czytaj więcej

  Trifft die Schwarze Liste der unlauteren Geschäftspraktiken ins Schwarze? Bewertung im Lichte der EuGH-Rechtsprechung

  Monika Namysłowska

  Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil 2010, nr 12.

  Czytaj więcej

  O czym warto pamiętać zakładając sklep internetowy?

  Natalia Zawadzka

  portal publicrelations.pl

  Czytaj więcej

  Prawo właściwe dla zobowiązań umownych w Internecie na płaszczyźnie wspólnotowej i polskiej

  Monika Namysłowska, Dominik Lubasz

  Studia Prawno-Europejskie, t. VIII, Łódź 2006, opublikowany w 2007 r.

  Czytaj więcej

  Chroniona nazwa pochodzenia i chronione oznaczenie geograficzne – podobieństwa i różnice

  Agata Wróbel

  Rzecznik Patentowy 2/2010

  Czytaj więcej

  Glosa do wyroku TS z dnia 18 czerwca 2009 r., C 487/07 L’Oréal SA

  Monika Namysłowska

  LEX/el. 2009

  Czytaj więcej

  Niedyskryminacja w Unii Europejskiej – zasada czy slogan? Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej na WPiA UŁ (20–21.4.2012 r.)

  Monika Namysłowska

  Edukacja Prawnicza 2012, nr 6.

  Czytaj więcej

  Przegląd orzecznictwa w zakresie swobodnego przepływu towarów z 2007 r.

  Monika Namysłowska

  Europejski Przegląd Sądowy 2010, nr 1.

  Czytaj więcej

  Transakcja na piśmie. Jak napisać umowę pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości

  Natalia Zawadzka

  Magazyn ESTATE 3/2016

  Czytaj więcej

  Nowa ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

  Monika Namysłowska

  Monitor Prawniczy 2007, nr 23.

  Czytaj więcej

  Przegląd orzecznictwa TS w zakresie swobodnego przepływu towarów z 2008 r. (cz. II)

  Monika Namysłowska

  Europejski Przegląd Sądowy 2011, nr 12.

  Czytaj więcej

  Glosa do wyroku TS z dnia 19 kwietnia 2007 r., C-381/05 De Landtsheer

  Monika Namysłowska

  LEX/el. 2009

  Czytaj więcej

  Glosa do wyroku TS z dnia 9 czerwca 2011 r., C-52/10 Eleftheri tileorasi i Konstantinos Giannikos

  Monika Namysłowska (współautor K. Sztobryn)

  LEX/el. 2012

  Czytaj więcej

  Przyszłość ochrony oznaczeń pochodzenia w Unii Europejskiej

  Monika Namysłowska

  Przegląd Prawa Handlowego 2010, nr 3 (współautor A. Wróbel)

  Czytaj więcej

  Ukryta reklama po implementacji dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych

  Monika Namysłowska (współautor K. Sztobryn)

  Państwo i Prawo 2008, nr 11.

  Czytaj więcej

  Przegląd orzecznictwa w zakresie swobodnego przepływu towarów z 2008 r. (cz. I)

  Monika Namysłowska

  Europejski Przegląd Sądowy 2011, nr 10.

  Czytaj więcej

  Glosa do wyroków TS z dnia z dnia 25 października 2001 r. w sprawie C-112/99 Toshiba Europe i wyroku TS z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie C-59/05 Siemens

  Monika Namysłowska

  LEX/el. 2009

  Czytaj więcej