• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Zapisz do newslettera

  Publikacje prawne

  RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz

  Jak przygotować się do największych od wielu lat, rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych?

  Odpowiedź na to pytanie, na ponad tysiącu stron komentarza do rozporządzenia ogólnego, którego współautorami są m.in. członkowie Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych: r.pr. …

  Contract and Regulation

  Artykuł prof. UŁ dr hab. Moniki Namysłowskiej : Monitoring compliance with contracts and regulations: between private and public law

  A Handbook on New Methods of Law Making in Private Law Edited by Roger Brownsword, Rob A.J. Van Gestel, Hans-W. Micklitz Artykuł prof. UŁ dr hab. Moniki …

  Cnoty a prawo konsumenckie

  Agnieszka Jabłonowska, Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, Aleksandra Kunkiel-Kryńska, Rafał Mańko, Monika Namysłowska, Piotr Tereszkiewicz

  Państwo i Prawo, Warszawa, kwiecień 2016 r.

  Polska i Europejska Reforma Ochrony Danych Osobowych

  Redakcja Naukowa: dr Edyta Bielak - Jomaa, dr Dominik Lubasz

  Monografia omawia zarówno polską reformę ochrony danych osobowych, która została przeprowadzona w latach 2014 - 2015, jak i europejską reformę ochrony danych osobowych. Od strony …

  Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 5.8.2015 r.

  Redakcja Naukowa: prof. dr hab. Anna Piszcz, prof. dr hab. Monika Namysłowska

  Dostępny jest już nowy komentarz do zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wprowadzający m.in. nowe zasady postępowania w sprawie niedozwolonych postanowień wzorców umów.   Jednym z redaktorów …

  Ochrona praw osób prywatnych, publicznych i prawnych w internecie

  Bartosz Rodak, Natalia Zawadzka, PRESSCOM – Biblioteka IT Professional, 2015

  Przewodnik wyjaśnia problematyczne kwestie związane z ochroną praw przedsiębiorców i osób fizycznych w internecie. Zawiera przydatne wskazówki na temat walki z nieuczciwą konkurencją i zabezpieczania …

  Ustawa o prawach konsumenta

  Redakcja: prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, adw. Dorota Karczewska, dr hab. Monika Namysłowska, C.H.Beck, 2015

  Autorzy: dr hab. Beata Giesen, dr hab. Monika Jagielska, adw. Dominik Jędrzejko, dr Berenika Kaczmarek-Templin, adw. Dorota Karczewska, prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner, …

  Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej. Analiza prawnoporownawcza

  Monika Namysłowska

  Wolters Kluwer, Warszawa 2014

  Komentarz do ustawy o ochronie baz danych

  D. Lubasz (red.), M. Namysłowska (red.), Witold Chomiczewski

  Warszawa 2013.

  Handel elektroniczny. Bariery prawne

  Dominik Lubasz

  LexisNexis, Warszawa

  Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostęp warunkowy. Komentarz do ustaw

  D. Lubasz (red.), M. Namysłowska (red.), Witold Chomiczewski, Katarzyna Klafkowska-Waśniowska

  LexisNexis, Warszawa 2011.

  Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz

  Redakcja naukowa: dr hab. Monika Namysłowska, dr Dominik Lubasz, Wolters Kluwer, 2015

  Autorzy: Izabela Barańczyk, Szymon Byczko, Witold Chomiczewski, Jakub Janeta, Przemysław Katner, Dominik Lubasz, Wiktor P. Matysiak, Izabela Mycko-Katner, Monika Namysłowska, Edyta Rutkowska-Tomaszewska Publikacja dostępna jest w …

  Zakaz wiązania technologicznego z art. 82 TWE w świetle wyroku w sprawie Microsoft

  Monika Namysłowska (współautor K. Klafkowska-Waśniowska) [w:] M. Kępiński (red. naukowa)

  Zarys prawa własności intelektualnej. Tom II, K. Klafkowska-Waśniowska, J. Kępiński, R. Sikorski (red.) Własność intelektualna a konkurencja, Warszawa 2010.

  Czytaj więcej

  Regulacja cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi

  Witold Chomiczewski

  Stan prawny na: 01.02.2008 r. W dzisiejszych realiach gospodarczych coraz częściej spotykanymi na rynku podmiotami są koncerny. W ich skład wchodzą spółki matki …

  Czytaj więcej

  Glosa do wyroków TS z dnia z dnia 25 października 2001 r. w sprawie C-112/99 Toshiba Europe i wyroku TS z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie C-59/05 Siemens

  Monika Namysłowska

  LEX/el. 2009

  Czytaj więcej

  Najważniejsze uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w wersji na dzień 5.02.2013 r.

  Witold Chomiczewski

  Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych 2013, nr 2.

  Czytaj więcej

  Wpływ Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na zwalczanie nieuczciwej reklamy

  Monika Namysłowska [w:] M. Namysłowska (red. naukowa)

  Reklama. Aspekty prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

  Czytaj więcej

  Podstawowe obowiązki prowadzącego działalność w formie sklepu internetowego

  Katarzyna Witkowska

  Stan prawny na: 06.11.2013 r. Sprzedaż prowadzona w formie sklepu internetowego staje się dziś coraz bardziej popularna. Niewątpliwie przyczyniają się do tego: powszechny …

  Czytaj więcej

  Paragrafy w kosmosie

  Wojciech Szlawski

  Wiedza i Życie nr 4/2010

  Czytaj więcej

  Ius spatiale – o prawie kosmicznym słów kilka

  Wojciech Szlawski

  2010, portal Kosmonauta.net

  Czytaj więcej

  Seans filmowy czy reklamowy?

  Monika Namysłowska (współautor K. Sztobryn)

  Rzeczpospolita z dn. 15.2.2008 r.

  Czytaj więcej

  Ochrona konsumenta w świetle prawa bankowego, prawa reklamy i prawa telekomunikacyjnego. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej na WPiA UŁ (20–21.5.2011 r.)

  Monika Namysłowska

  Edukacja Prawnicza 2011, nr 10.

  Czytaj więcej

  Wzór przemysłowy

  Julia Chlebny [w:] Urszula Promińska (red.)

  Własność intelektualna w działalności przedsiębiorców, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 2010.

  Czytaj więcej

  Pojęcie caching providera i zasady jego odpowiedzialności za przechowywane dane

  Witold Chomiczewski

  Stan prawny na: 01.07.2008 r. Dnia 10 marca 2008 roku minęło 5 lat od dnia, kiedy w polskim porządku prawnym zaczęły obowiązywać przepisy …

  Czytaj więcej

  Glosa do wyroku TS z dnia 19 września 2006 r. w sprawie C-356/04 Lidl Belgium

  Monika Namysłowska

  LEX/el. 2009

  Czytaj więcej