• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Zmiany zasad obniżania czynszów w obiektach handlowych

  covid 19, czynsz, najem, obiekt handlowy, pandemia, powierzchnia handlowa, zasady obnizenia

  Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, dalej „Ustawa”, zmienia zasady rozliczeń pomiędzy stronami m.in. umów najmu powierzchni handlowej w obiektach handlowych w okresach trwania zakazów prowadzenia działalności.

  Nowe zasady w trakcie trwania zakazów

  Ustawa uchyla dotychczasowy art. 15ze i wprowadza art. 15ze1. Zgodnie z jego treścią w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2 wysokość czynszu oraz innych świadczeń należnych udostępniającemu powierzchnię na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej, zostaje zredukowana do 20% wysokości tych świadczeń należnych na podstawie umowy przed 14 marca 2020 r. Natomiast w okresie 3 miesięcy od dnia zniesienia każdego zakazu świadczenia zostają obniżone do 50 % ich wysokości należnej przed 14 marca 2020 r.

  Powyższe rozwiązanie dotyczy umów zawartych przed dniem 14 marca 2020 r.

  Doprecyzowanie pojęcia powierzchni handlowej

  Ustawodawca wskazał, że przez pojęcie powierzchni handlowej należy rozumieć powierzchnię znajdującą się w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 niezależnie od celu oddania powierzchni do używania. W szczególności celem wykorzystania powierzchni może być sprzedaż towarów, świadczenie usług i gastronomii.

  Możliwość zmiany treści umowy przez sąd

  Art. 15ze1 przewiduje także, że jeżeli obniżenie wysokości świadczeń wynikających z umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej nie będzie mogło nastąpić na podstawie art. 3571 Kodeksu cywilnego, czyli tzw. klauzuli rebus sic stantibus, to każda ze stron będzie mogła żądać oznaczenia przez sąd wysokości obniżenia świadczenia uprawnionego (np. wynajmującego). Sąd, po rozważeniu interesów obu stron i zgodnie z zasadami współżycia społecznego, będzie mógł oznaczyć wysokość obniżenia świadczeń, sposób ich wykonania lub zmienić okres, w jakim udostępniającemu przysługują świadczenia w obniżonej wysokości.

  Wejście w życie

  Nowe rozwiązania wejdą w życie od 23 lipca 2021 r.

  Przepisy przejściowe – możliwość wycofania złożonych ofert

  Zgodnie z art. 7 Ustawy będzie istniała możliwość uchylenia się od skutków prawnych ofert złożonych przez najemców na podstawie dotychczasowych przepisów, jeżeli termin na złożenie tych ofert upływał po 31 grudnia 2020 r. Najemcy będą mieli 14 dni od dnia wejścia w życie Ustawy na złożenie odpowiednich oświadczeń. Później nie będą mieli już tej możliwości.

  W ten sposób najemcy mogą uchylić się od skutków oświadczenia, w postaci przedłużenia okresu, na jaki zawarta została umowa najmu lub pokrewna. Jeżeli okres, o który przedłużyła się umowa najmu na podstawie poprzednio obowiązującego art. 15ze częściowo upłynął przed dniem złożenia wspomnianego oświadczenia, najemca może uchylić się od skutków przedłużenia umowy najmu lub pokrewnej w stosunku do pozostałego okresu.

  Przepisy przejściowe dają możliwość uchylenia się od skutków złożonych wcześniej oświadczeń woli, w postaci przedłużenia umów najmu, przy jednoczesnym umorzeniu świadczeń wynikających ze stosunku najmu za okres trwania zakazu handlu. Istotne jest, że przedłużenie czasu trwania umów, które nastąpiło na podstawie złożonych już ofert, będzie skuteczne do dnia poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych takiej oferty.

  Oświadczenie musi zostać złożone na piśmie.

   


  Jeśli omawiane kwestie dotyczą Państwa sytuacji, prosimy o kontakt bezpośrednio z

  Witold Chomiczewski LL.M

  Wspólnik
  Radca prawny

  witold.chomiczewski@lubasziwspolnicy.pl

  Artykuły powiązane

  Specgrupa – czyli wsparcie prawne w czasie pandemii COVID-19

  W związku z panującą pandemią koronawirusa i wywołanymi przez nią problemami prawnymi powołaliśmy w naszej Kancelarii Specgrupę. Stworzyliśmy ją specjalnie po to, by w ramach jednego zespołu skupić specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z zakresu …

  Jakie uprawnienia zyskają przedsiębiorcy w 2021 r. – o nowelizacji prawa konsumenckiego

  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą były w ostatnich kilku latach adresatami licznych zmian prawa, które z reguły wiązały się z nowymi obowiązkami i ciężarami. Zmienność prawa i duża liczba nowych aktów …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl