• Polski
 • English
 • Deutsch
 • II Wiosenny Konwent Ochrony Danych i Informacji 15.05.2014r. – Łódź

  W imieniu swoim oraz FORSAFE Sp. z o.o. dziękujemy Państwu za uczestnictwo w II Wiosennym Konwencie Ochrony Danych i Informacji w Łodzi.

  Celem wydarzenia było przedstawienie problematyki ochrony danych osobowych oraz informacji prawnie chronionych w związku z nadchodzącymi zmianami ustawowymi. Wydarzenie organizowane jest w ramach cyklicznych spotkań (2 razy do roku), podczas których będą omawiane różne problemy z ww. dziedziny oraz kierowane będą do różnych sektorów branżowych. Wydarzenie ma charakter naukowo – środowiskowy.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Prelegenci:

  Piotr Kawczyński - Prezes Zarządu, Forsafe Sp. z o.o.

  Audytor Wiodący oraz Audytor Wewnętrzny Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN-ISO/IEC 27001:2007, Członek rzeczywisty Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Członek Stowarzyszony ISSA Polska, Członek Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych. Posiada upoważnienie dostępu do informacji niejawnych z klauzulą "poufne". Audytor z 10 letnim doświadczeniem, odpowiedzialny za wdrożenie systemu ochrony danych osobowych w wielu organizacjach (jednostki samorządu terytorialnego, instytucje publiczne, spółdzielczość mieszkaniowa, przedsiębiorstwa), odpowiedzialny również za proces przygotowania i certyfikacji Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji (outsourcing) w kilkunastu podmiotach na terenie Polski. Trener a także autor szkoleń zamkniętych oraz prelegent na konferencjach i szkoleniach związanych z tematyką bezpieczeństwa informacji. Absolwent Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych, organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ABW. Brał udział w opracowywaniu programu tego Studium na rok akademicki 2013/2014, w którym prowadzi również zajęcia jako wykładowca.

   

  dr Dominik Lubasz, wspólnik, radca prawny, Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

  Specjalizuje się w, prawie nowych technologii, e-commerce i własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, w tym europejskim gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu rozwiązań prawnych, gwarantujących bezpieczeństwo informacji, w tym także danych osobowych. Prowadzi również szereg szkoleń z tego zakresu. Członek Rady Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego. Autor cyklicznych artykułów na blogu poświęconym ochronie danych osobowych www.portalodo.com, którego wydawcą jest Kancelaria Lubasz i Wspólnicy. Absolwent studiów prawniczych na WPiA Uniwersytetu Łódzkiego o specjalizacji europejskie prawo gospodarcze, a także studiów podyplomowych z prawa ochrony konkurencji i konsumenta na Uniwersytecie Jagiellońskim, Studium Menedżerskiego organizowanego przez Wydział Zarządzania UŁ we współpracy z Robert H. Smith School of Business – University of Maryland. Ponadto ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego i Europejskiego organizowaną przez UŁ we współpracy z Uniwersytetem Wilhelma w Münster (Niemcy). Doktor nauk prawnych. Ekspert Stowarzyszenia Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego. Włada językiem niemieckim i angielskim.

   

  Katarzyna Witkowska, prawnik, Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

  Doktorantka w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy, w której pełni również funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Redaktor naczelny bloga merytorycznego, poświęconego ochronie danych osobowych: www.portalodo.com. Członek Zespołu Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Ochrony Danych Osobowych, organizowanych na Uniwersytecie Łódzkim. W swojej pracy zawodowej koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach, związanych z ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu audytów oraz szkoleń w tym zakresie, a także w opracowywaniu dokumentacji ochrony danych osobowych. Prelegentka na konferencjach związanych z ochroną danych osobowych, prawem nowych technologii oraz prawem międzynarodowym publicznym. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Kontynuuje naukę na tym samym wydziale w ramach studiów doktoranckich, badając zagadnienia związane z rozwojem nowych technologii i ich wpływem na ochronę prywatności. Stypendystka programu Erasmus w Tours, we Francji. Ukończyła Podyplomowe Studium „Szkoła Prawa Francuskiego", a także Podyplomowe Studium Ochrony Danych Osobowych, organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

   

  dr Magdalena Kuba - Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją, Katedra Prawa Pracy UŁ, Katedra Prawa Pracy ALK

  Doktor nauk prawnych specjalizujący się w obszarach: prawo pracy oraz ochrona danych osobowych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego; wieloletni trener i konsultant firm doradczych i szkoleniowych; autor blisko 300 opinii dla praktyków zajmujących się stosowaniem przepisów prawa pracy; wykładowca uznanych studiów podyplomowych na kierunkach typu: prawo pracy, kadry i płace, zarządzanie zasobami ludzkimi, HR Business Partner oraz ochrona danych osobowych; członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego; ekspert Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Zawodowego; współpracownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją; autor licznych publikacji (dotyczących takich zagadnień, jak: kontrola pracownika, ochrona danych osobowych pracownika, rynek pracy oraz dyskryminacja i mobbing); wielokrotny prelegent konferencji naukowych i seminariów biznesowych poświęconych problematyce pracowniczej. 

   

  Michał Sajdak - Securitum

  Konsultant ds. bezpieczeństwa w firmie Securitum, posiada dziesięcioletnie doświadczenie w zagadnieniach związanych z technicznym bezpieczeństwem IT. Realizuje testy penetracyjne oraz audyty bezpieczeństwa dla znanych organizacji w Polsce. Prowadzi autorskie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa. Posiadacz certyfikatów CISSP oraz CEH. Założyciel portalu sekurak.pl

   

   

  Wróć do listy
  dr Dominik Lubasz

  dr Dominik Lubasz

  • Wspólnik
  • Radca prawny
  Skontaktuj się z autorem

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl