• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Restrukturyzacja

  Fluktuacje koniunktury, podatność na ryzyka, problemy płynnościowe wynikające zarówno z czynników wewnętrznych, jak i zewnętrznych, rynkowych, czynią istotnym elementem naszego doradztwa również pomoc prawną w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw.

  Wybierz specjalizację:

   1. I. Restrukturyzacja korporacyjna
   2. II. Restrukturyzacja pracownicza
   3. III. Restrukturyzacja transakcyjna
   4. IV. Restrukturyzacja projektów w toku
   5. V. Upadłość i postępowania naprawcze

  I. Restrukturyzacja korporacyjna

  Specjalizacja, w ramach której świadczone są usługi polegające na wsparciu w doborze optymalnej struktury korporacyjnej do planów biznesowych. W tym, przede wszystkim z uwzględnieniem dostosowania odpowiednich rozwiązań z punktu widzenia bezpieczeństwa prowadzenia działalności, opłacalności podatkowej, kosztami bieżącymi

  Przykładowe usługi:
  1. przekształcenia,
  2. zmiany korporacyjne,
  3. odpowiedni dobór sposobu dokapitalizowania,
  4. postępowania restrukturyzacyjne.

  Lider specjalizacji

  Ernest Kosa

   

  + 48 42 631 94 44

  II. Restrukturyzacja pracownicza

  Pomoc pracodawcom w optymalizacji podstaw zatrudnienia oraz kosztów pracy.

  Przykładowe usługi:
  1. Doradzanie w optymalizacji podstaw zatrudnienia oraz procesów kadrowo – płacowych
  2. Przygotowanie strategii oraz dokumentacji związanych z redukcją lub restrukturyzacją zatrudnienia
  3. Kompleksowe wsparcie dot. zastosowania rozwiązań antykryzysowych w związku z COVID-19
  4. Współpraca, doradzanie oraz pomoc we wdrożeniu rozwiązań umożliwiających bezpieczny powrót do pracy oraz zmianę organizacji pracy w dobie COVID- 19.

  Lider specjalizacji

  Jerzy Hajn

  + 48 600-229-101

  III. Restrukturyzacja transakcyjna

  Doradztwo prawne związane z reorganizacją funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez rozwiązanie, modyfikację lub odpowiednie egzekwowanie postanowień obowiązujących umów z uwzględnieniem wsparcia w negocjacjach prowadzonych z kontrahentem.

  Przykładowe usługi:
  1. Audyt umów – audyt umów pod kątem ciągłości łańcucha dostaw oraz pod kątem możliwości ich modyfikacji lub rozwiązania z wykorzystaniem mechanizmów siły wyższej, klauzuli rebus sic stantibus, niemożliwości świadczenia lub regulacji ustaw szczególnych dotyczących COVID-19.
  2. Audyt projektów – audyt trwających projektów pod kątem ich optymalizacji lub ewentualnego zakończenia.
  3. Renegocjacje – renegocjacja, ocena podstaw wypowiedzenia, rozwiązania lub unieważnienia umów kształtujących stałe stosunki umowne – w tym umów najmu, dzierżawy, licencyjnych, współpracy.
  4. Szczególne reżimy prawne – analiza możliwości aneksowania, renegocjacji lub rozwiązywania umów zawartych w szczególnych reżimach prawnych, np. w trybie zamówień publicznych z uwagi na COVID-19.
  5. Zmiany regulaminów sklepów – modyfikacja regulaminów e-sklepów pod kątem dopasowania postanowień do aktualnej sytuacji (zmiany metod dostaw, wprowadzenie wymogów bezpieczeństwa np. przy cateringach dostarczanych do drzwi, zmiany metod płatności – tu zwłaszcza gotówkowa za pobraniem).
  6. Siła wyższa – doradztwo prawne z zakresu siły wyższej oraz następczej niemożliwości świadczenia.
  7. Przebranżowienie awaryjne – doradztwo przy zmianie przedmiotu działalności.
  8. Kary umowne – obrona przed roszczeniami o zapłatę kar umownych. Doradztwo przy rezygnacji z kar umownych.

  Lider specjalizacji

  Michał Żmijewski

  +48 502 330 213

  IV. Restrukturyzacja projektów w toku

  Audyty trwających u Klientów projektów

  Przykładowe usługi:
  1. Przekazanie raportu wskazującego na istniejące ryzyka oraz proponowane rozwiązania organizacyjne i prawne.
  2. Ścisła współpraca z zespołem Klienta oraz pozostałymi doradcami w celu Identyfikacja potrzeb i istniejących  problemów, w tym koordynacja komunikacji w tym zakresie zarówno w organizacji Klienta, jak i z innymi doradcami.
  3. Przygotowanie oraz wsparcie w wykonaniu planu naprawczego, w tym opracowanie odpowiedniej dokumentacji (aneksy, wnioski o zmianę, aktualizacje harmonogramów, porozumienia).
  4. Negocjacje nowych warunków obowiązujących umów.

  Lider specjalizacji

  Monika Susałko

  +48 507 801 013

  V. Upadłość i postępowania naprawcze

  Kryzys może być szansą, ale jest też ryzykiem dla przedsiębiorców. Kompleksowa ocena sytuacji prawnej przedsiębiorców, zakresu odpowiedzialnosci, ograniczania, tak gdzie jest to dopuszczalne, ryzyka odpowiedzialności osobistej to podstawowe elementy oferty.

  Przykładowe usługi:
  1. opracowywanie strategi restrukturyzacji
  2. Doradzamy i negocjujemy z wierzycielami restrukturyzację zadłużenia
  3. reprezentujemy dłużników w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych
  4. doradzamy w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia
  5. doradzamy zarządy w zakresie dotyczącym odpowiedzialności osobistej
  6. reprezentujemy członków zarządu w postępowaniach karnych, cywilnych i podatkowych

  Lider specjalizacji

  Dominik Lubasz

  + 48 509-824-632

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl