• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Projekty prawnicze

  Organizowanie działalności biznesowej w projekty zwiększa szansę na osiągnięcie założonych celów. Wykorzystujemy wiedzę płynącą z metodyk zarządzania projektami na każdym etapie wpierania działalności naszych klientów. Efektywnie łączymy wiedzę prawniczą i zarządczą.

  Wybierz specjalizację:

  1. I. Wdrożenia systemowych rozwiązań prawnych
  2. II. Doradztwo privacy by design
  3. III. Konsultacje i szkolenia dla kierowników projektów
  4. IV. Doradztwo projektowe i szkolenia dla kancelarii prawnych i działów prawnych

  I. Wdrożenia systemowych rozwiązań prawnych

  Wdrożenia systemowych rozwiązań prawnych w organizacji Klienta w oparciu o uzgodnioną metodykę (Waterfall, Agile, Lean), w tym nowych regulacji prawnych (RODO, Pracownicze Plany Kapitałowe).

  Przykładowe usługi:
  1. Plan wdrożenia zmian wynikających z nowych regulacji prawnych w organizacji, w tym ustalenie kręgu interesariuszy, pożądanego składu osobowego zespołu projektowego oraz planu komunikacji w ramach projektu oraz produktów projektu w postaci określonych procedur, dokumentacji lub akumulacji wiedzy w organizacji.
  2. Oddelegowanie z ramienia Kancelarii osoby pełniącej rolę kierownika projektu lub wsparcie kierownika projektu Klienta w trakcie realizacji projektu, w tym w bieżącym monitorowaniu postępu prac, ich jakości oraz koordynacji wewnętrznego przepływu informacji w trakcie realizacji projektu.

  Lider specjalizacji

  Monika Susałko

   

  +48 507 801 013

  II. Doradztwo privacy by design

  Weryfikacja zgodności nowych rozwiązań, usług lub produktów wprowadzanych w organizacji Klienta z zasadami ochrony danych osobowych na każdym etapie ich wdrażania.

  Przykładowe usługi:
  1. Współpraca i bieżące wsparcie Klienta w procesie wprowadzania nowych rozwiązań poprzez włączenie w struktury projektowe w celu optymalizacji czasu i kosztów realizacji lub wdrożenia nowego rozwiązania poprzez wczesne identyfikowanie potencjalnych niezgodności z zasadami ochrony danych osobowych (wymogami RODO).

  Lider specjalizacji

  Monika Susałko

  +48 507 801 013

  III. Konsultacje i szkolenia dla kierowników projektów

  Bieżące doradztwo dla kierowników projektu na każdym etapie realizacji projektu, w szczególności w zakresie sposobu i treści komunikacji z drugą stroną umowy w sposób pozwalający na płynną realizację projektu przy jednoczesnym budowaniu dokumentacji projektowej pozwalającej na zabezpieczenie ujawnianego ryzyka prawnego.

  Przykładowe usługi:
  1. Aspekty prawne związane z prowadzeniem projektów.
  2. Kształtowanie umiejętności oceny ryzyka prawnego w projekcie oraz umiejętności dobór odpowiedniej metody zabezpieczenia ryzyka z wykorzystaniem postanowień umownych.
  3. Kształtowanie umiejętności efektywnej współpracy z działem prawnym w organizacji klienta pozwalające na eliminowanie ryzyk projektowych na wczesnym etapie realizacji projektu i zapobieganie eskalacji problemów i konieczności prowadzenia sporów sądowych.

  Lider specjalizacji

  Monika Susałko

  +48 507 801 013

  IV. Doradztwo projektowe i szkolenia dla kancelarii prawnych i działów prawnych

  Doradztwo w zakresie wprowadzenia w kancelariach i działach prawnych elementów zarzadzania projektowego z uwzględnieniem specyfiki świadczenia usług prawnych.

  Przykładowe usługi:
  1. Opracowanie dedykowanej metodyki działania kancelarii lub działu prawnego z wykorzystaniem najlepszych praktyk zarządzania projektami (metodyki Waterfall, Agile, Lean, Kaizen) i uwzględnieniem specyfiki pracy klienta końcowego, którego wspiera kancelaria lub dział prawny.
  2. Podniesienie efektywności i jakości świadczonych usług prawnych.

  Lider specjalizacji

  Monika Susałko

  +48 507 801 013

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl