• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Zapisz się do newslettera

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  LW Data Protection

  Poznaj naszą ofertę!

  Ochrona danych osobowych oraz informacji jest jednym z kluczowych problemów współczesnej gospodarki. Skala wycieków danych osobowych, jak i informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa z roku na rok staje się coraz większa. Poprzez wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń można znacząco zmniejszyć wskazane ryzyko. Dlatego wspólnie z naszymi partnerami technologicznymi zapewniamy kompleksowe bezpieczeństwo danych. Skomplikowane konstrukcje prawne ochrony danych osobowych wyjaśniamy w sposób zwięzły i przystępny.

  Stosowanie europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO / GDPR) stało się już faktem.

  Zespół LW Data Protection – Bezpieczeństwo informacji oferuje m.in. następujące usługi prawne:

  • merytoryczne przygotowanie administratorów do stosowania RODO / GDPR,
  • merytoryczne wsparcie dla administratora danych osobowych oraz inspektora ochrony danych (IOD),
  • reprezentacja w kontrolach PUODO, postępowaniach przed PUODO oraz przed sądami administracyjnymi,
  • audyt ochrony danych osobowych,
  • weryfikacja podlegania obowiązkowi wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych  i zgłoszenie inspektora ochrony danych (IOD),
  • opracowanie wzorów zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • opracowanie dokumentów wymaganych prawem ochrony danych osobowych, takich jak rejestr czynności przetwarzania, rejestr kategorii czynności, polityka ochrony danych osobowych, polityka prywatności, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, umowy o powierzenie przetwarzania danych, polityka zarządzania naruszeniami, polityka zgłaszania naruszeń, polityka realizacji praw podmiotów danych,
  • weryfikacja podlegania obowiązkowi prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora, weryfikacja stosowanych technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych, w szczególności przy uwzględnieniu sposobu przetwarzania danych osobowych oraz ich ocena pod kątem zgodności z RODO,
  • rekomendacje w zakresie realizacji zasad Privacy by Design i Privacy by Default,
  • analiza ryzyka i ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych,
  • kompleksowa obsługa prawna w zakresie ochrony danych osobowych,
  • doradztwo w zakresie przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

  W ramach obsługi prawnej przedsiębiorstw wyjaśniamy naszym klientom, na czym polega rola podmiotów takich jak administrator danych osobowych, inspektor ochrony danych czy procesor danych. Doradzamy, jak zadbać o dane osobowe pracowników, klientów i kontrahentów.

  Każdemu przedsiębiorcy prowadzącemu już działalność gospodarczą proponujemy audyt ochrony danych osobowych, który pozwala zweryfikować, czy zostały spełnione wszystkie wymogi rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych oraz innych aktów prawnych regulujących tę problematykę. Osobom, które dopiero zaczynają swoją działalność, proponujemy wdrożenie kompleksowych rozwiązań pozwalających na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem.

  Zagadnienia te mają istotne znaczenie dla osób fizycznych i spółek działających we wszystkich branżach, ale szczególną uwagę powinny na nie zwrócić podmioty prowadzące swój biznes za pośrednictwem Internetu – np. prowadzenie sklepu internetowego nie jest możliwe bez właściwego zabezpieczenia danych osobowych i przygotowania niezbędnej dokumentacji.
  Działamy również na rzecz osób, których prawo do prywatności naruszono. Pomagamy sformułować skargę do organu nadzorczego (PUODO), jak i reprezentujemy w postępowaniach przed PUODO, sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi.

   

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl