• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Zapisz się do newslettera

  LW Compliance

  Przepisów prawa, norm i standardów jest coraz więcej. Prowadzenie  biznesu jest nierozłącznie związane z koniecznością dostosowania się do wszystkich przepisów oraz uwzględniania wprowadzanych w nich zmian. W LW Compliance zajmujemy się wdrażaniem rozwiązań, które pozwalają minimalizować ryzyko prawne prowadzonej działalności. Nasze usługi prawne dedykujemy Klientom, którym zależy na zapewnieniu zgodności swojej działalności z prawem i dobrowolnie przyjętymi standardami.

  Obsługa prawna firm w tym zakresie skupia się w szczególności na następujących obszarach:

  • prawo pracy: weryfikacja prawidłowości umów o pracę, regulaminów pracy i wynagradzania, realizacji przepisów o czasie pracy,
  • prawo spółek: analiza postanowień umów i statutów spółek z punktu widzenia ich adekwatności do potrzeb danej spółki, sprawdzenie prawidłowości zawierania umów z członkami organów, weryfikacja praktyki dotyczącej zwoływania i przeprowadzania posiedzeń organów spółki,
  • prawo podatkowe: pełna analiza prawidłowości sposobów rozliczeń poszczególnych podatków wraz ze wskazaniem możliwych sposobów optymalizacji podatkowej,
  • prawo własności intelektualnej: analiza umów dotyczących programów komputerowych, ochrona baz danych, znaków towarowych, praw z patentów pod kątem ich właściwego sformułowania, kompleksowa weryfikacja legalności korzystania z programów komputerowych w przedsiębiorstwie,
  • ochrona danych osobowych: weryfikacja, czy administrator danych osobowych dopełnił wszystkich obowiązków, dotyczących technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w szczególności czy prawidłowo opracowano dokumenty takie jak: polityka bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcja zarządzania systemem informatycznym.

  Usługi prawne świadczone przez kancelarię pomagają w zapewnieniu zgodności z istniejącymi wymogami prawnymi i biznesowymi. Zapewniamy porady prawne w zakresie:

  • oceny wewnętrznych i zewnętrznych ryzyk – identyfikujemy już istniejące i nowe ryzyka,
  • stosowania środków compliance (np. audytów spółek, monitorowania pracowników),
  • analizy podejmowanych działań biznesowych w zakresie zgodności z prawem,
  • usprawnienia i monitorowania systemu oraz procedur zapewniania zgodności.

  W ramach LW Compliance nasi klienci powierzają nam zarówno monitoring całej działalności, jak i obszarów szczególnie wrażliwych dla konkretnego przedsiębiorcy. Najczęściej korzystają z następujących usług:

  • audyt ochrony danych osobowych,
  • monitoring prawidłowości stosowania przepisów prawa pracy,
  • audyt regulacji korporacyjnych,
  • wdrażanie procedur zapewniających ochronę praw autorskich i praw własności przemysłowej,
  • tworzenie odpowiedniej dokumentacji compliance,
  • informowanie o planowanych zmianach w prawie, które pozwala z wyprzedzeniem przygotować się na nie,
  • dostosowanie praktyk firmy do procedur wdrożonych i wymaganych przez kontrahentów.

  Specjalizacja LW Compliance jest dedykowana podmiotom ze wszystkich branż, zwłaszcza zainteresowanych takimi obszarami jak: europejskie prawo gospodarcze, ochrona danych osobowych, prawo konsumenckie, prawo konkurencji, prawo antymonopolowe, prawo e-commerce, prawo pracy, prawo spółek, prawo nieruchomości, przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

   

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl