• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Zapisz się do newslettera

  Nowe zachęty podatkowe dla nabywających środki trwałe

  Przedsiębiorcy, którzy rozważają nabycie środków trwałych (lub dokonali już nabycia, ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2017 r.) mogą być zainteresowani zachętami podatkowymi przewidzianymi w podpisanej przez Prezydenta 19 lipca 2017 r. nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych (PIT i CIT).

  Przy spełnieniu warunków przewidzianych ustawą podatnicy będą mogli:

  - dokonać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych do wysokości 100 tys. zł rocznie;

  - uwzględnić jako koszty podatkowe zaliczkę na poczet nabycia środka trwałego, którego dostawa zostanie dokonana w kolejnych okresach sprawozdawczych.

  Katalog środków, których nabycie umożliwi skorzystanie z preferencji podatkowych, obejmuje fabrycznie nowe środki trwałe zaliczone do grup 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Oznacza to, że nowe przepisy obejmują nabycie między innymi:

  • zespołów komputerowych (np. laptopy);
  • maszyn czy urządzeń wykorzystywanych w przemyśle (np. urządzenia i aparaty wykorzystywane w przetwórstwie rolno-spożywczym czy maszyny przędzalnicze);
  • dźwigów, żurawi czy innych urządzeń technicznych;
  • wyposażenia, aparatów i sprzętu laboratoryjnego lub medycznego.

  Z zakresu stosowania preferencji wykluczono nabycie nieruchomości (budynków i budowli) oraz środków transportu.

  Skorzystanie z nowych przepisów jest również uzależnione od kwoty inwestycji. Znajdą one zastosowanie w przypadkach, gdy:

  • wartość początkowa środka trwałego wynosi co najmniej 10 tys. zł;
  • łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych wynosi nie mniej niż 10 tys. zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3 500 zł.

  Z jednorazowej amortyzacji (i uwzględnienia zaliczki w KUP) będzie można skorzystać zatem zarówno w przypadku nabycia maszyny o wartości początkowej równej 90 tys. zł, jak i w przypadku nabycia dwóch laptopów, z których każdy posiada wartość początkową w wysokości 6 tys. zł.

  Z nowych przepisów korzystać mogą wszyscy podatnicy bez względu na formę prowadzenia działalności gospodarczej oraz niezależnie od tego czy korzystali w ostatnich latach z jakiejś formy pomocy publicznej.

  Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  RODO czyli rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych - dowiedz się więcej! 

  Artykuły powiązane

  CIT nie obejmie spółek komandytowych

  W Alercie z dnia 22 sierpnia 2013 roku informowaliśmy Państwa o tym, że Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od …

  Klauzuli służącej do walki z unikaniem opodatkowania jednak nie będzie?

  Ministerstwo Finansów przekazało rządowi najnowszy projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, który nie zawiera jednak, szeroko komentowanych przepisów służących przeciwdziałaniu unikania opodatkowania przez przedsiębiorców. Przedstawiciele resortu stanęli na stanowisku, że regulacje te i …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Subscribe to our newsletter

  FreshMail.pl