• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Zapisz do newslettera

  Monografie i komentarze

  Społeczeństwo informacyjne a prawo autorskie na płaszczyźnie prawa wspólnotowego

  Dominik Lubasz [w:] M. Królikowska-Olczak (red.)

  Studia z gospodarczego prawa Unii Europejskiej stan obecny i perspektywy rozwoju, Kraków 2004.