• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Zapisz do newslettera

    Monografie i komentarze

    Nowa regulacja obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy wobec konsumenta w świecie cyfrowym

    Dominik Lubasz, Monika Namysłowska [w:] D.Szostek (red.), J.Gołaczyński (red.), Katowice 2015