• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Zapisz do newslettera

  Monografie i komentarze

  Model ochrony dóbr niematerialnych na uczelniach polskich

  Julia Chlebny [w:] D. Trzmielak, (red.)

  Komercjalizacja wiedzy i technologii a własność intelektualna, Łódź 2010.