• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Zapisz się do newslettera

  Zapisz się do newslettera

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  Podzielona płatność w VAT – rewolucja w rozliczeniach między przedsiębiorcami ?

  Mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment) to kolejna zmiana, którą Ministerstwo Finansów szykuje przedsiębiorcom przy okazji walki z oszustwami podatkowymi. Na czym będzie polegać i jak wpłynie na codzienną działalność firm?

  Nowy rachunek bankowy dla każdego podatnika

  Po wejściu w życie przepisów o mechanizmie podzielonej płatności dla każdego podatnika VAT utworzony zostanie do jego „zwykłego” rachunku rozliczeniowego w banku, dodatkowy rachunek – tzw. rachunek VAT. Środki zgromadzone na rachunku VAT, będą należały do podatnika, ale będzie on mógł przekazywać je wyłącznie na wskazane w ustawie cele. Środki z rachunku VAT będzie można m. in.:

  • wpłacić do urzędu skarbowego w celu uregulowania należności z tytułu VAT lub
  • przelać na rachunek VAT dostawcy towarów lub usług w wartości odpowiadającej całości lub części VAT z tytułu dostawy towaru lub usług.

  Ustawa przewiduje jeszcze kilka możliwych sposobów dysponowania tymi środkami, ale nie ma wątpliwości, że nie będzie  można przeznaczyć ich np. na opłacenie składek ZUS, zapłatę kontrahentowi za towary lub usługi w zakresie przekraczającym kwotę VAT z tytułu danej czynności czy przekazać ich na cele prywatne podatnika.

  Regulowanie należności w ramach mechanizmu podzielonej płatności

  Dokonując płatności za towary lub usługi na rzecz innego podatnika VAT, każdy przedsiębiorca będzie sam decydował czy chce dokonać płatności kontrahentowi tak jak robi się to aktualnie, czyli przelewając należną kwotę brutto (obejmującą VAT) na rachunek rozliczeniowy podatnika czy też z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.

  W przypadku wyboru tej drugiej metody, będzie można skorzystać z udostępnionego w tym celu przez bank (lub SKOK) komunikatu przelewu, w którym wprowadzać się będzie między innymi kwotę podatku z faktury do zapłaty w ramach split payment. Kwota przelewu będzie automatycznie dzielona przez bank (lub SKOK), w wyniku czego jej część będzie wpływała na zwykły rachunek rozliczeniowy kontrahenta, a reszta na prowadzony dla niego rachunek VAT.

  Dla podatników, którzy będą regulować należności korzystając z mechanizmu podzielonej płatności, przewidziano liczne zachęty. Stosowanie mechanizmu chronić będzie bowiem przed solidarną odpowiedzialnością za zobowiązania dostawcy oraz sankcją w wysokości 30% lub 100% zobowiązania podatkowego. Przy spełnieniu pewnych warunków, stosowanie mechanizmu umożliwi również uniknięcie podwyższonych odsetek od zaległości podatkowych.

  Można się zatem spodziewać, że wielu podatników, w szczególności nabywając towary objęte tzw. solidarną odpowiedzialnością, zdecyduje się na stosowanie mechanizmu podzielonej płatności.

  Mechanizm podzielonej płatności a płynność finansowa przedsiębiorstw

  Istnieją obawy, że wejście w życie przepisów dot. mechanizmu podzielonej płatności negatywnie wpłynie na płynność przedsiębiorców, którzy będą otrzymywać od swoich klientów płatności w tej formule. Teraz bowiem, w okresie pomiędzy otrzymaniem od kontrahenta płatności z tytułu wystawionej faktury, a terminem wpłaty podatku, mogą oni swobodnie dysponować środkami w postaci kwoty VAT wynikającej z tej faktury. Jeśli jednak w przyszłości kontrahent zdecyduje się dokonać płatności korzystając z mechanizmu podzielonej płatności, środki te pozostaną „zablokowane” na rachunku VAT.

  W związku z tym ustawodawca przewidział możliwość „zwolnienia” środków na rachunku VAT na wniosek podatnika. Ponieważ jednak proces ten może okazać się w praktyce czasochłonny, a sam wniosek może spotkać się z odmową, warto z wyprzedzeniem przeanalizować wpływ nowych regulacji na płynność przedsiębiorstwa i zastanowić się, czy ich wprowadzenie nie będzie wymagało pozyskania nowych źródeł finansowania bieżącej działalności.

  Wejście w życie przepisów wprowadzających mechanizm podzielonej płatności przewidziane jest na 1 kwietnia 2018 r. Projekt ustawy znajduje się aktualnie w fazie opiniowania.

  RODO czyli rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych – dowiedz się więcej! 

  Artykuły powiązane

  Nowe zachęty podatkowe dla nabywających środki trwałe

  Przedsiębiorcy, którzy rozważają nabycie środków trwałych (lub dokonali już nabycia, ale nie wcześniej niż 1 stycznia 2017 r.) mogą być zainteresowani zachętami podatkowymi przewidzianymi w podpisanej przez Prezydenta 19 lipca …

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej