• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Zapisz się do newslettera

  Zapisz się do newslettera

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej

  MINISTERSTWO FINANSÓW OSTRZEGA BRANŻĘ GASTRONOMICZNĄ

  Przedsiębiorcy działający w branży gastronomicznej mogą spodziewać się w najbliższym czasie szczególnego zainteresowania ze strony Krajowej Administracji Skarbowej. Świadczą o tym m. in. komunikaty opublikowane przez Ministerstwo Finansów w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Dotyczą one w szczególności obowiązku wydawania paragonów fiskalnych oraz stosowania odpowiedniej stawki VAT do posiłków i dań. Każdy z nich zawiera zapowiedź podejmowania czynności weryfikacyjnych czy działań kontrolnych wobec placówek gastronomicznych.

  Paragony „kelnerskie”

  W najnowszym komunikacie (z 18 lipca 2017 r.) MF ostrzega przed praktyką wydawania tzw. paragonów „kelnerskich” czy „niefiskalnych”. Są to paragony przypominające wydruki z kasy fiskalnej, ale nie posiadają one zazwyczaj oznaczenia „paragon fiskalny”, NIP-u przedsiębiorcy, ani numeru kasy fiskalnej. Wygenerowanie takiego paragonu nie oznacza zatem zaewidencjonowania sprzedaży dla celów podatkowych i nie zwalnia z obowiązku wydania klientowi paragonu fiskalnego.

  Co ciekawe, Ministerstwo Finansów ostrzega nie tylko właścicieli placówek gastronomicznych, ale też ich pracowników, w szczególności kierowników zmiany oraz kelnerów. Niewydanie paragonu może skutkować ukaraniem tych osób mandatem w wysokości od 200 do 4 000 zł. W komunikacie przedstawiono także krótką instrukcję dla kelnerów. Wynika z niej m. in., że:

  • Kiedy klient płaci przy stoliku, należy wydać mu paragon fiskalny zanim dokona płatności
  • Obowiązek wydania paragonu fiskalnego jest niezależny od metody płatności (karta czy gotówka) oraz od tego czy klient prosi o paragon fiskalny
  • Zdaniem Ministerstwa Finansów nie zwalnia kelnera z odpowiedzialności karno-skarbowej fakt, że przełożony nie pozwolił mu zarejestrować sprzedaży na kasie fiskalnej

  Komunikat zawiera również informację, że branża gastronomiczna jest zidentyfikowana przez organy podatkowe, jako branża o jednym z najwyższych stopni ryzyka działalności w szarej strefie i prawdopodobieństwo kontroli prawidłowości fiskalizacji obrotu w tej branży jest bardzo duże.

  Stawka VAT od sprzedaży posiłków i dań

  W komunikacie z 5 czerwca 2017 r. przypomniano z kolei przedsiębiorcom o konieczności stosowania się do interpretacji ogólnej MF z 24 czerwca 2016 r. (sygn. PT1.050.3.2016.156). Wynika z niej, że nie można stosować stawki  VAT w wysokości 5% do produktów w pełni przyrządzonych i serwowanych jako posiłek gotowy do bezpośredniego spożycia, które są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji – w odróżnieniu od dań zamrożonych lub pakowanych próżniowo i etykietowanych z przeznaczeniem na sprzedaż.

  Jednocześnie wskazano, że „organy podatkowe będą na bieżąco weryfikować, a w uzasadnionych przypadkach podejmować działania kontrolne, w zakresie prawidłowości stosowanej stawki podatku VAT przy sprzedaży posiłków i dań gotowych przez placówki gastronomiczne”.

  Co powinni zrobić restauratorzy?

  W okresie wakacyjnym, zatrudnienie w branży gastronomicznej podejmuje wielu nowych pracowników. Można przypuszczać, że niektóre przypadki niewydawania paragonów fiskalnych wynikają z nieświadomości i błędów mało doświadczonych kelnerów. Nie zwalnia to jednak przedsiębiorców i pracowników z dotkliwych konsekwencji, jakie mogą wiązać się z ujawnieniem uchybień w tym zakresie przez Krajową Administrację Skarbową. Żeby uniknąć problemów związanych z odpowiedzialnością karno-skarbową za nierejestrowanie sprzedaży, prowadzący placówki gastronomiczne powinni upewnić się, że osoby w nich zatrudnione są odpowiednio przeszkolone w zakresie ciążących na nich obowiązków wynikających z prawa podatkowego.

  Jednocześnie, biorąc pod uwagę podwyższone ryzyko kontroli w tym zakresie, przedsiębiorcy prowadzący placówki gastronomiczne powinni dokonać przeglądu stosowanych stawek VAT. Przegląd taki objąć musi w szczególności porównanie stosowanych stawek z aktualną praktyką administracji skarbowej. Warto również dokonać przeglądu stawek stosowanych w latach ubiegłych, w celu oszacowania ryzyk czy zidentyfikowania ewentualnej konieczności złożenia korekt deklaracji i czynnego żalu w celu uniknięcia konsekwencji karno-skarbowych.

  RODO czyli rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych – dowiedz się więcej! 

  Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich. Więcej